Name Lu JiuyuanEW
Person ID 0003632
Index Year 1192
Gender k
Year of Death 1192nк3~
Age 54
Dynasty Song
Alternate Names Xiangshan xianshengHs(Studio name, Style nameǦWBO) ; XiangshanwengHs(Studio name, Style nameǦWBO) ; ZijinglR(Courtesy namer)
ye Jinxi
Choronym Wujundp
Notes Lu(5) Jiuyuan [3632] Lu Jiuyuan, WJ, 33.2b-7b; CBD, 3, 2662-3.
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --n--{--(Jinxi) Basic Affiliationye(򥻦a})       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:14772)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: jinshi (general)|: ih(Ţ) 1172     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:14772)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . zhi mou jun shi(Yx) --_--x(Jingmen Jun) 1190 1192   jpuکSong liang Hu da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 5848
 2 . men xia sheng ji shi zhong(UٵƤ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:14772)  
 3 . zhu guan tai zhou chong dao guan(Dޥx{RD[) --F--x{(Tai Zhou)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:14772)  
 4 . xiang ding yi si chi ling suo shan ding guan(ԩw@qեOҧRwx) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:14772)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . Neo-Confucian thinker (lixue)zǮa      
 2 . ClassicistgǮa      
 3 . civil office[x̡G]      

# Kin Type Kin Name
 1 . K@;ӰG-8 Lu Xishengn
 2 . F Lu He(2)P
 3 . SB1 Lu JiusiE
 4 . SB+ Lu JiushaoE
 5 . SB+ Lu JiulingE
 6 . WF Wu Jiand
 7 . l; Ĥ@lS1 Lu Chizhi
 8 . dWB- Wu HouruodpY

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Friend of Huang Wensheng U   U   1192
 2 . Friend in the same graduating classP~ Zhao ZhuoZ U   U    
 3 . Friend in the same graduating classP~ Zhao ZhuoZ U   U   1192
 4 . Recommended Shi HaovE U   U   1192
 5 . Recommended byQY Shi HaovE U   U    
 6 . Recommended byQY Zheng XingyiG U   U    
 7 . Praised or admired byQYY/ You Yuan夸 U   U    
 8 . Praised or admiredY/ Hu GongJ U   U    
 9 . Praised or admiredY/ Hu GongJ U   U   1192
 10 . Praised or admiredY/ Pan Youwenͤ U   U    
 11 . Praised or admiredY/ Pan Youwenͤ U   U   1192
 12 . Praised or admiredY/ Zhang Yuandui U   U    
 13 . Menren wasHY Liu YaofuB U   U    
 14 . Menren wasHY Zhao Yanjieѣ U   U   1192
 15 . Menren wasHY Jiang Taizhi U   U    
 16 . Menren wasHY Wang JianlaoL U   U    
 17 . Menren wasHY Li Ying U   U    
 18 . Menren wasHY Li BominB U   U    
 19 . Menren wasHY Fu ZiyunŤl U   U    
 20 . Menren wasHY Li YuanjiQN U   U    
 21 . Menren wasHY Shao Shuyi U   U    
 22 . Menren wasHY Liu SizhongB䩾 U   U    
 23 . Student wasǥͬY Shi Zongzhao۩vL U   U   1192
 24 . Student wasǥͬY Shen HuanH U   U    
 25 . Student wasǥͬY Shu LinοZ U   U    
 26 . Student wasǥͬY Shu QiεX U   U   1192
 27 . Student wasǥͬY Zhao Shiyongvl U   U   1192
 28 . Student wasǥͬY Zhao Shidianv U   U   1192
 29 . Student wasǥͬY Bao Yue] U   U   1195
 30 . Student wasǥͬY Bao Yang] U   U   1192
 31 . Student wasǥͬY Bao Xun] U   U   1192
 32 . Student wasǥͬY Bao Hui] U   U    
 33 . Student wasǥͬY Liu MengrongBse U   U    
 34 . Student wasǥͬY Shi Douwenۤ U   U   1192
 35 . Student wasǥͬY Yang Jian² U   U    
 36 . Student wasǥͬY Yang Jian² U   U   1192
 37 . Student wasǥͬY Sun Yingshi] U   U   1192
 38 . Student wasǥͬY Fu Xuű U   U    
 39 . Student wasǥͬY Shen BingH U   U   1192
 40 . Student wasǥͬY Huang Shufeng U   U   1192
 41 . Student wasǥͬY Zhou QingsouPM U   U   1192
 42 . Student wasǥͬY Wu HouruodpY U   U    
 43 . Student wasǥͬY Wu ChengruodۭY U   U    
 44 . Student wasǥͬY Huang NanI U   U   1192
 45 . Student wasǥͬY Huang Chun U   U   1192
 46 . Student wasǥͬY Huang Fei U   U   1192
 47 . Student wasǥͬY Li Su U   U   1192
 48 . Student wasǥͬY Deng YueliH§ U   U    
 49 . Student wasǥͬY Liu YaofuB U   U    
 50 . Student wasǥͬY Meng HuansA U   U   1192
 51 . Student wasǥͬY Gao Zongshangv U   U    
 52 . Student wasǥͬY Zhu Fuվ U   U    
 53 . Student wasǥͬY Li QishouϹ U   U    
 54 . Student wasǥͬY Yu Tingchun\x U   U    
 55 . Student wasǥͬY Zhuge QiannengѸd U   U    
 56 . Student wasǥͬY Chen Gang U   U    
 57 . Student wasǥͬY Zhang Xiaozhii U   U    
 58 . Student wasǥͬY Chen Quhuah U   U    
 59 . Student wasǥͬY Zeng ZudaoD U   U    
 60 . Student wasǥͬY Peng Xingzong^v U   U    
 61 . Student wasǥͬY Fu MengquanŹڬu U   U    
 62 . Student wasǥͬY Zhao Zixinls U   U    
 63 . Student wasǥͬY Zheng HuiG| U   U    
 64 . Student wasǥͬY Jiang Yuanfu U   U    
 65 . Student wasǥͬY Xie Ximeng§Ʃs U   U    
 66 . Student wasǥͬY Yan ZiY U   U    
 67 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Wang JianlaoL U   U    
 68 . Preface of book byѧǥYҧ@ Wu Chengd U   U    
 69 . Preface of book byѧǥYҧ@ Yuan XieK U   U    
 70 . Preface of book byѧǥYҧ@ Yuan XieK U   U   1192
 71 . Preface of book byѧǥYҧ@ Bao Hui] U   U    
 72 . Preface of book byѧǥYҧ@ Yang Jian U   U   1192
 73 . Preface of book byѧǥYҧ@ Wang Shourenu U   U    
 74 . Preface of book byѧǥYҧ@ Chen Pu(3) U   U    
 75 . Member of his school wasӾǬY Lin MengyingLڭ^ U   U    
 76 . Member of his school wasӾǬY Liu MengrongBse U   U   1192
 77 . Member of his school wasӾǬY Wu HouruodpY U   U   1192
 78 . Member of his school wasӾǬY Wu ChengruodۭY U   U   1217nũw10~
 79 . Member of his school wasӾǬY Deng YueliH§ U   U   1192
 80 . Member of his school wasӾǬY Ouyang Zhen(2)ڶ U   U   1192
 81 . Member of his school wasӾǬY Mao GangboB U   U    
 82 . Disciple (dizi) was̤lY Lin MengyingLڭ^ U   U    
 83 . Disciple (dizi) was̤lY Wang Yunwen U   U    
 84 . Disciple (dizi) was̤lY Zhu Taiqing U   U    
 85 . Disciple (dizi) was̤lY Li Yun U   U    
 86 . Disciple (dizi) was̤lY Zhou LiangP} U   U    
 87 . Disciple (dizi) was̤lY Fu MengquanŹڬu U   U    
 88 . Disciple (dizi) was̤lY Ye Mengdeڱo U   U    
 89 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Yang Jian² U   U   1192
 90 . Epitaph written forY@ӻx Yang Tingxianx U   U    
 91 . Epitaph written forY@ӻx Yang Tingxianx U   U   1192
 92 . Epitaph written forY@ӻx Lu JiuxuE U   U    
 93 . Epitaph written forY@ӻx Liang Shichengv U   Wdl   1192
 94 . Epitaph written forY@ӻx Wu Jiand U   Wdl Huang Shi(dd)  
 95 . Epitaph written forY@ӻx Wu YongruodY U   U    
 96 . Epitaph written forY@ӻx Wu YongruodY U   U   1192
 97 . Epitaph written forY@ӻx Huang Wensheng U   U    
 98 . Epitaph written forY@ӻx Huang Wensheng U   U   1192
 99 . Epitaph written forY@ӻx Huang Shi(dd) U   U    
 100 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Wani{ U   U    
 101 . Epitaph written forY@ӻx Ge Geng U   U    
 102 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 103 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U   1192
 104 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wu Chengd U   U    
 105 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yuan FuKj U   U    
 106 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yuan FuKj U   U   1192
 107 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Jina U   U    
 108 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Bao Hui] U   U    
 109 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yu Ji(2) U   U    
 110 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Ouyang ShoudaoڶuD U   U    
 111 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Cheng Jufu{d U   U    
 112 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang ZongmuvN U   U    
 113 . followed byqC̬Y Shu LinοZ U   U   1192
 114 . followed byqC̬Y Feng YoujunצT U   U   1192
 115 . followed byqC̬Y Rao Yannianǩ~ U   U   1192
 116 . followed byqC̬Y Qiu YuanshouC U   U    
 117 . followed byqC̬Y Zhu Yuanyu U   U    
 118 . followed byqC̬Y Wu ShaogudХj U   U    
 119 . followed byqC̬Y Zhang Jiefu` U   U    
 120 . followed byqC̬Y Cao Jian U   U    
 121 . followed byqC̬Y Zeng ZudaoD U   U    
 122 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Zhu Yuanyu U   U    
 123 . Discussed scholarship with׾ Lv Zuqianf U   U   1174
 124 . Discussed scholarship with׾ Wu Jid U   U    
 125 . Discussed scholarship with׾ Zhang Zheni_ U   U    
 126 . Scholarship transmitted byǥYҶ Gu PingfuUj U   U    
 127 . Scholarship transmitted byǥYҶ Hu YiJ U   U    
 128 . Scholarship transmitted byǥYҶ Hu QianJ U   U    
 129 . Scholarship transmitted byǥYҶ Yu Zhongkei U   U    
 130 . Sacrificial prayer written forY@ Lv Zuqianf U   U    
 131 . Sacrificial prayer written forY@ Lv Zuqianf U   U   1192
 132 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Yuan XieK U   U    
 133 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Yuan FuKj U   U    
 134 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Yuan FuKj U   U   1192
 135 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Yang Jian² U   U    
 136 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Yang Jian² U   U   1192
 137 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Sun Yingshi] U   U    
 138 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Sun Yingshi] U   U   1192
 139 . Invocation prayer written byYҧ@ Yuan FuKj U   U    
 140 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Peng Guinian^t~ U   U    
 141 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Peng Guinian^t~ U   U   1192
 142 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) He TanZ U   U    
 143 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) He TanZ U   U   1192
 144 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Mao HuiranfM U   U    
 145 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Mao HuiranfM U   U    
 146 . Posthumous name essay written byijYҧ@ Ding DuanzuBݯ U   U   1192
 147 . Descent line of teaching toǬYҩv Mao GangboB U   U    
 148 . Descent line of teaching toǬYҩv Gu PingfuUj U   U    
 149 . Descent line of teaching toǬYҩv Jiang KemingJ U   U    
 150 . Descent line of teaching toǬYҩv Jiang KemingJ U   U    
 151 . Descent line of teaching toǬYҩv Ju Yan U   U    
 152 . Taught toбY Gao Zongshangv U   U    
 153 . Taught toбY Li QishouϹ U   U    
 154 . Taught toбY Wu Xundн U   U    
 155 . Taught toбY Zeng ZudaoD U   U    
 156 . Learning adopted byǬYҨpQ Shi Shouzhivu U   U    
 157 . Learning adopted byǬYҨpQ Shi Shouzhivu U   U   1192
 158 . Learning adopted byǬYҨpQ Hu ChangruJ U   U    
 159 . Learning adopted byǬYҨpQ Chen Yongzhi U   U    
 160 . Learning adopted byǬYҨpQ Zhao Yansu۵ U   U    
 161 . proceeded with (friendship)PYC Wu Jid U   U    
 162 . Visited byYX Zou BinQy U   U    
 163 . Liked爱 Zeng Pang U   U    
 164 . Tomb stone (mubiao) written forY@Ӫ Lu JiugaoE臯 U   U    
 165 . Biographical sketch (xingzhuang) written by檬Yҧ@ Yang Jian² U   U    
 166 . Biographical sketch (xingzhuang) written forY@檬 Lu JiulingE U   U    
 167 . Biographical sketch (xingzhuang) written forY@檬 Wu Jiand U   U    
 168 . Biographical sketch (xingzhuang) written forY@檬 Wu Jiand U   U   1183
 169 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Yuan FuKj U   U    
 170 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Bao Hui] U   U    
 171 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Liu FuB U   U    
 172 . Sent letter toPY Qian XiangzuH U   U    
 173 . Sent letter toPY Zhao RuyuM U   U    
 174 . Sent letter toPY Zhu XiQ U   U    
 175 . Sent letter toPY Lv Zujianf U   U    
 176 . Sent letter toPY Wang Houzhip U   U    
 177 . Sent letter toPY Wang Linĩ U   U    
 178 . Sent letter toPY Hu DashiJj U   U    
 179 . Sent letter toPY Lv Zuqianf U   U    
 180 . Sent letter toPY Zhao Jian U   U    
 181 . Sent letter toPY Shu LinοZ U   U    
 182 . Sent letter toPY Zhao Shiyongvl U   U    
 183 . Sent letter toPY Zhao Shidianv U   U    
 184 . Sent letter toPY Xue Shusi U   U    
 185 . Sent letter toPY Chen FuliangŨ} U   U    
 186 . Sent letter toPY Bao Yue] U   U    
 187 . Sent letter toPY Bao Yang] U   U    
 188 . Sent letter toPY Bao Xun] U   U    
 189 . Sent letter toPY Luo DianùI U   U    
 190 . Sent letter toPY Feng Yi׽ U   U    
 191 . Sent letter toPY Feng YoujunצT U   U    
 192 . Sent letter toPY Lin MengyingLڭ^ U   U    
 193 . Sent letter toPY Zheng ShiGA U   U    
 194 . Sent letter toPY Zhan Foumin U   U    
 195 . Sent letter toPY Zhang Gaii U   U    
 196 . Sent letter toPY Zhu XiyanC U   U    
 197 . Sent letter toPY Zhang Yingo U   U    
 198 . Sent letter toPY Zhang Yingo U   U    
 199 . Sent letter toPY Fu QiŻ U   U    
 200 . Sent letter toPY Peng Guinian^t~ U   U    
 201 . Sent letter toPY You Mao U   U    
 202 . Sent letter toPY Zhan Tiren餯 U   U    
 203 . Sent letter toPY Yang Jian² U   U    
 204 . Sent letter toPY Ying Mengmings U   U    
 205 . Sent letter toPY Hu GongJ U   U    
 206 . Sent letter toPY Sun Yingshi] U   U    
 207 . Sent letter toPY Fu Xuű U   U    
 208 . Sent letter toPY Pan Youwenͤ U   U    
 209 . Sent letter toPY Xiang Anshiw@ U   U    
 210 . Sent letter toPY Xu Yi(2)} U   U    
 211 . Sent letter toPY Dai Xi U   U    
 212 . Sent letter toPY Li Xingchuanʶ U   U    
 213 . Sent letter toPY Lu Jun U   U    
 214 . Sent letter toPY Huang Shufeng U   U    
 215 . Sent letter toPY Zhou QingsouPM U   U    
 216 . Sent letter toPY Wu YongruodY U   U    
 217 . Sent letter toPY Wu ChengruodۭY U   U    
 218 . Sent letter toPY Huang Fei U   U    
 219 . Sent letter toPY Li HaoE U   U    
 220 . Sent letter toPY Li Fu_ U   U    
 221 . Sent letter toPY Deng YueliH§ U   U    
 222 . Sent letter toPY Liu YaofuB U   U    
 223 . Sent letter toPY Zhao ZhuoZ U   U    
 224 . Sent letter toPY Jiang Moq U   U    
 225 . Sent letter toPY Xin Qijie U   U    
 226 . Sent letter toPY Wu Renjied U   U    
 227 . Sent letter toPY Wang Shiminɱ U   U    
 228 . Sent letter toPY Gao Zongshangv U   U    
 229 . Sent letter toPY Gou Changtaiĩ U   U    
 230 . Sent letter toPY Zhu Fuվ U   U    
 231 . Sent letter toPY Fu ZiyunŤl U   U    
 232 . Sent letter toPY Wu ShaogudХj U   U    
 233 . Sent letter toPY Zhou LiangP} U   U    
 234 . Sent letter toPY Shao Shuyi U   U    
 235 . Sent letter toPY Zhuge QiannengѸd U   U    
 236 . Sent letter toPY Chen Gang U   U    
 237 . Sent letter toPY Zhang Sen U   U    
 238 . Sent letter toPY Cao Jian U   U    
 239 . Sent letter toPY Zhang Zimingi۩ U   U    
 240 . Sent letter toPY Zhang Yingzhongi U   U    
 241 . Sent letter toPY Zeng ZudaoD U   U    
 242 . Sent letter toPY Huang Rixins U   U    
 243 . Sent letter toPY Peng Xingzong^v U   U    
 244 . Sent letter toPY Fu MengquanŹڬu U   U    
 245 . Sent letter toPY Liu GongB U   U    
 246 . Sent letter toPY Yan ZiY U   U    
 247 . Sent letter toPY Fu ChuŪ U   U    
 248 . Sent letter toPY Guo Xiaoyaop U   U    
 249 . was sent letter byQPѥY Zhu XiQ U   U    
 250 . was sent letter byQPѥY Zhu XiQ U   U    
 251 . was sent letter byQPѥY Sun Yingshi] U   U    
 252 . was sent letter byQPѥY Xiang Anshiw@ U   U    
 253 . was sent letter byQPѥY Cheng Duanmeng{ݻX U   U    
 254 . Replied to letter fromY Zhu XiQ U   U    
 255 . Was sent a reply byY Zhu XiQ U   U    
 256 . Presented literary composition as gift toظ֡B Wang JianlaoL U   U    
 257 . Presented literary composition as gift toظ֡B Chen Wan U   U    
 258 . Presented literary composition as gift toظ֡B Lu Yaochen U   U    
 259 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wu Yid U   U    
 260 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Lin MengyingLڭ^ U   U    
 261 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wu ShaogudХj U   U    
 262 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wu ShaogudХj U   U    
 263 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wu Bogudեj U   U    
 264 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wu Bogudեj U   U    
 265 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Jia Xuanwengab U   U    
 266 . Tongdao withPD Liu GongB U   U    
 267 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Yuan FuKj U   U    
 268 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Cheng Jufu{d U   U    
 269 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Wu Yid U   U    
 270 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Lin MengyingLڭ^ U   U    
 271 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Jiang Xingjian² U   U    
 272 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Ding Feng(2)B{ U   U    
 273 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Chen Xiangong㤽 U   U    
 274 . Shrine inscription written forY@O Wang Anshiw U   U    
 275 . Shrine inscription written byOYҧ@ Yuan FuKj U   U    
 276 . Shrine inscription written byOYҧ@ Huang Jina U   U    
 277 . Shrine inscription written byOYҧ@ Yang Jian² U   U    
 278 . Shrine inscription written byOYҧ@ Yang Jian² U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . Hs Xiangshan quanji   1192 1139-1192  
 2 . Hsͭny Xiangshan xiansheng yaoyu   1192 1139-1192