Name Shao Yongl
Person ID 0003718
Index Year 1070
Gender k
Year of Birth 1011_j4~
Year of Death 1077_10~
Age 67
Dynasty Song
Alternate Names Anle xianshengw֥(Studio name, Style nameǦWBO) ; Kangjied`(Posthumous Name문) ; Yaofu(Courtesy namer) ; Yichuan zhangrentVH(Studio name, Style nameǦWBO)
ye Henanen
Choronym FanyangS
Notes Shao(2) Yong [3718] Cheng Hao, WJ, 4.1a-2a. CBD, 2, 1324-6.
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --e_--æ{--@(Gongcheng) Moved toEa          
 2 . --e_D--g{--S(Fanyang) Ancestral Addressy       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:7248)  
 3 . --ʦ_--en--en(Henan) Basic Affiliationye(򥻦a})          

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . jiang zuo jian zhu bu(N@ʥDï) []([Unknown])     N HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:7248)  
 2 . tuan lian tui guan(νmx) --ʦ_--{(Ying Zhou)          

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . farmerA      
 2 . teacher{      
 3 . refused officeڵXK      

# Kin Type Kin Name
 1 . F Shao Guj
 2 . B- Shao Mu
 3 . l; Ĥ@lS1 Shao BowenB
 4 . @];]G+6 Shao Fu_
 5 . Q@]G+10 Shao Miyuan
 6 . C@];]G+7 Shao Delongw

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Friend of Wu Zhizhongd U   U    
 2 . Recommended Xu Fengshi\^@ U   U    
 3 . Recommended byQY Wang Gongchen U   U   1070
 4 . Praised or admiredY/ Wang Xunlongs U   U   1070
 5 . Menren wasHY Yang Guobao_ U   U   1070
 6 . Menren wasHY Hou ShaozengJд U   U    
 7 . Student wasǥͬY Zhang Xun(4)i} U   U    
 8 . Student wasǥͬY Zhang Dun U   U   1070
 9 . Student wasǥͬY Zhao Ji U   U    
 10 . Student wasǥͬY Lv XijifZ U   U   1070
 11 . Student wasǥͬY Zhou ChangruP U   U   1070
 12 . Student wasǥͬY Zhang Mini U   U    
 13 . Student wasǥͬY Zhang Zhongbini U   U    
 14 . Student wasǥͬY Huang Jing U   U    
 15 . Student wasǥͬY Yang Xianbao_ U   U    
 16 . Student wasǥͬY Zheng JueG[ U   U    
 17 . Preface of book byѧǥYҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 18 . Preface of book byѧǥYҧ@ Wei LiaowengQF U   U   1070
 19 . Preface of book byѧǥYҧ@ Xing Shu U   U    
 20 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zhang Shii U   U    
 21 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zhang Shii U   U   1070
 22 . Member of his school wasӾǬY Zhang Xun(4)i} U   U   1070
 23 . Member of his school wasӾǬY Wang Qingyue U   U   1070
 24 . Member of his school wasӾǬY Zhang Mini U   U   1070
 25 . Disciple (dizi) was̤lY Wang Yu U   U   1070
 26 . Disciple (dizi) was̤lY Zhang Zhongbini U   U    
 27 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Cheng Hao{V U   U   1070
 28 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 29 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 30 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 31 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 32 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lou Yue_ U   U    
 33 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 34 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 35 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 36 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 37 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 38 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 39 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yao Mianj U   U    
 40 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Deng SuH U   U    
 41 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu Yin(2)B] U   U    
 42 . followed byqC̬Y Zhao Ji U   U   1070
 43 . followed byqC̬Y Fu BiI] U   U    
 44 . followed byqC̬Y Fu BiI] U   U   1070
 45 . followed byqC̬Y Lv Gongzhuf U   U   1070
 46 . followed byqC̬Y Sima Guangq U   U   1070
 47 . followed byqC̬Y Yin Cai U   U   1089
 48 . followed byqC̬Y Wang ShenxingV U   U   1070
 49 . followed byqC̬Y Wang ShenshuVN U   U   1070
 50 . followed byqC̬Y Tian ShuguЭzj U   U   1070
 51 . followed byqC̬Y Qin Jiek U   U    
 52 . Virtue recognized byٹDY` Fu Yaoyuų\ U   U    
 53 . Virtue recognized byٹDY` Yin Cai U   U    
 54 . Raised in his homei| Zhou ChunmingP© U   U    
 55 . Knew Tian Fei U   U    
 56 . Tongxue wasPǡBP Liu Mu(2)B U   U    
 57 . Transmitted the scholarship ofY Mu Xiup U   U    
 58 . Scholarship transmitted byǥYҶ Niu Shidevw U   U    
 59 . Scholarship transmitted byǥYҶ Zhu Bic U   U    
 60 . Scholarship transmitted byǥYҶ Kang Shudf U   U    
 61 . Biography written byǰO@̬Y Fan ZuyuS U   U    
 62 . Biography written byǰO@̬Y Fan ZuyuS U   U   1070
 63 . Sacrificial prayer written forY@ Sima Guangq U   U    
 64 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Fan ZuyuS U   U    
 65 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Fan ZuyuS U   U   1070
 66 . Lamentation prayer written forY@s Zhang JingboiB U   U   1070
 67 . Descent line of teaching toǬYҩv Wang Qingyue U   U    
 68 . Descent line of teaching toǬYҩv Wang ShiA U   U    
 69 . Descent line of teaching toǬYҩv Wang ShiA U   U    
 70 . Descent line of teaching toǬYҩv Peng Fuchu^_ U   U    
 71 . Descent line of teaching toǬYҩv Liu HengB U   U    
 72 . Studied withqY Du Kedaij U   U    
 73 . Studied withqY Li Zhicai~ U   U    
 74 . Studied withqY Li Tingzhi U   U    
 75 . Taught toбY Jiang YuM U   U    
 76 . proceeded with (friendship)PYC Lv Gongzhuf U   U    
 77 . proceeded with (friendship)PYC Sima Guangq U   U    
 78 . Menren associated withٹDY峹Bǰ Zhang Jingguani[ U   U    
 79 . Visited byYX Wang Xunlongs U   U    
 80 . Liked爱 Zhang Jingguani[ U   U   1070
 81 . Elegy written forY@֡B Zhang JingboiB U   U    
 82 . Elegy written forY@֡B Zhang Ei U   U    
 83 . was sent letter byQPѥY Yao Shi] U   U    
 84 . Replied to letter fromY Yao Shi] U   U    
 85 . Presented literary composition as gift toظ֡B Li Shi U   U    
 86 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Chao Yuezhiл U   U    
 87 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Chao Yuezhiл U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . ӷg@ Huangji jingshi shu   1077 1011-1077  
 2 . Yuqiao duiwen   1077 1011-1077  
 3 . t[, ~ Yichuan jirang ji, jiwaishi   1077 1011-1077  
 4 . [~g Guanwu waipian        
 5 . ѹ xian tian tu        
 6 . t[ yi chuan ji rang ji        
 7 . ݵ yu qiao wen da        
 8 . ӷg@(l) huang ji jing shi (Shao Yong)        
 9 . [g guan wu pian