Name Su ShiĬ
Person ID 0003767
Index Year 1095
Gender k
Year of Birth 1036_3~
Year of Death 1101_ؤt1~
Age 66
Dynasty Song
Alternate Names Zizhanl¤(Courtesy namer)
ye Meishanܤs
Choronym Zhaojunp
Notes Su(1) Shi [3767] Posthumously purged as Yuanyou coalition member. He was Wang(2) Fang(2)'s [19172] son-in-law (twice: sororate). Su Zhe, WJ, 'houji,' 22.1a-11a; Su Shi, WJ, 'qianji,' 37.452 (wife #1, born Wang, who married him at age 16 and died in 1065 at age 27 after having given birth to Shi's son #1, Mai [her sister was wife #2, who died in 1093 at age 46]). CBD, 5, 4312-24.
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --q{--ܦ{--ܤs(Meishan) Basic Affiliationye(򥻦a})       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: jinshi (general)|: ih(Ţ) 1057     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . chao feng lang(©^) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 2 . zuo chao feng lang(©^) []([Unknown]) 1092     ajpuکSong liang Huai da jun shou chen yi ti kao LZL MasterFileLineID8301
 3 . cheng zhi(Ӧ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 4 . han lin shi du xue shi(LŪǤh) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 5 . han lin xue shi(LǤh) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 6 . han lin xue shi cheng zhi(LǤhӦ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 7 . liang fu(⩲) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 8 . liang sheng() --sn--ã{(Qiong Zhou)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 9 . qi du wei(ML) []([Unknown])     u   HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 10 . san gong(T) []([Unknown]) 1089     pu~Song liang Zhe lu jun shou nian biao LZL MasterFileLineID13588
 11 . san guan(T]) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 12 . shao shi(֮v) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 13 . she ren yuan(٤H|) ----񵾩(Fengxiang Fu)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 14 . duan ming dian xue shi(ݩǤh) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 15 . tai shi(Ӯv) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 16 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --ʪFF--n{(Deng Zhou)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 17 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --e_--s{(Zhongshan Zhou)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:9518)  
 18 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --anF--Q{(Chu Zhou)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:1169)  
 19 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --F--V{(Yue Zhou)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 20 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --snF--f{(Hui Zhou)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 21 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --ʦ_--{(Ying Zhou)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 22 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) ----C{(Hang Zhou) 1089 1091   pu~Song liang Zhe lu jun shou nian biao LZLMasterFileLineID 13588
 23 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) ----{(Hu Zhou) 1079 1079   pu~Song liang Zhe lu jun shou nian biao LZLMasterFileLineID 15782
 24 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --anF--{(Yang Zhou) 1092 1092   ajpuکSong liang Huai da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 8301
 25 . zhong shu she ren(Ѫ٤H) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 26 . shi du(Ū) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 27 . zhi shi guan(v]) []([Unknown]) 1076     tjpuکSong Chuan Shan da jun shou chen yi ti kao LZL MasterFileLineID2192
 28 . shang shu sheng li bu ci bu si yuan wai lang(|Ѭ§q~) []([Unknown]) 1076     tjpuکSong Chuan Shan da jun shou chen yi ti kao LZL MasterFileLineID2192
 29 . zhi li bu gong ju shi(§^|) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:21449)  
 30 . da li si ping shi(jzx) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 31 . zhi mou fu jun fu shi(Yx) --ÿ--e(Hezhong Fu) 1076 1076 v N tjpuکSong Chuan Shan da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 2192
 32 . kai feng fu tui guan(}ʩx) --ʽB--}ʩ(Kaifeng Fu)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  
 33 . tong pan mou zhou jun zhou shi(qPY{x{) ----C{(Hang Zhou)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:24548)  
 34 . qian shu pan guan ting(ñѧPxU) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:23552)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . calligrapherѪka      
 2 . historianvǮa      
 3 . eruditeվǤH      
 4 . civil office[x̡G]      
 5 . poet֤H      

# Kin Type Kin Name
 1 . B- Su ZheĬ
 2 . FF Su XuĬ
 3 . F Su XunĬ
 4 . lS2 Su DaiĬ
 5 . M Cheng Shi]Wife of Su xun^{]Ĭd^
 6 . Ĥ@dW1 Wang Fu
 7 . ĤGdW2 Wang Runzhi(2)|
 8 . P-(male) Wen TongP
 9 . l; Ĥ@lS1 Su MaiĬ
 10 . TlS3 Su GuoĬL
 11 . ]; ]SSS Su JiaoĬi
 12 . Ĥ@dW1F Wang Fang(2)
 13 . ];q]BSS Su Yuanlao(2)Ĭ
 14 . ql;lBS Su KuoĬ
 15 . ]; ]SSS Su ZhaoguangĬLs
 16 . dSWB+ Wang Zhen(4)e
 17 . ckB;nfkBZDH Shan Xi(2)
 18 . ڥSK+(male) Shi Weijian²
 19 . ÿA Wang Yifuyj
 20 . ~cZS Liu Hongh
 21 . @SWF Huang Shi
 22 . q;BFB Su TaibaiĬӥ
 23 . cC Zhaoyun¶

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Listed in Yuanyou coalition register ()Jy   U   U   1095
 2 . Coalition leader ofһY Ouyang Xiuڶ U   U   1068
 3 . Friend of Bao Youj U   U   1095
 4 . Friend of Zhu Fu(2)A U   U   1095
 5 . Friend of Huang Tingjianx U   U    
 6 . Friend of Ouyang Faڶo U   U    
 7 . Friend of Wang Shen(2)M U   U   1095
 8 . Friend of Su JiaĬ U   U    
 9 . Friend of Zhang Shu(4)i U   U   1095
 10 . Friend of Wang Zhifang U   U    
 11 . Friend of Luqiu Xiaozhong[C U   U    
 12 . Friend of Du Yu U   U    
 13 . Friend of Chao Gu_ U   U   1095
 14 . Friend of Su Jian(3)Ĭ U   U   1095
 15 . Friend of Wenren AndaoDHwD U   U    
 16 . Friend of Ge Minxiuӭ U   U   1095
 17 . Friend of Hou JinshengJʤ U   U    
 18 . Friend of Xu Dazheng}j U   U    
 19 . Friend of Zhai FenghengC{ U   U    
 20 . Friend of Shi Jie U   U    
 21 . Friend of Shi Zhongshu U   U    
 22 . Friend of Shi Faquanku U   U    
 23 . Friend in the same graduating classP~ Lv Huiqingff BS Su ZheĬ U    
 24 . Impeached byQYu Xie Jingwen´ U   U    
 25 . Impeached byQYu Xie Jingwen´ U   U   1095
 26 . Impeached byQYu Lai ZhishaoӤ U   U   1095
 27 . Impeached byQYu Li Dingw U   U    
 28 . Impeached byQYu Li Dingw U   U   1095
 29 . Impeached byQYu Yu Ce U   U   1095
 30 . Recommended Chen Shixiv U   U   1095
 31 . Recommended Zhou TongP U   U   1095
 32 . Recommended Chao Yuezhiл U   U    
 33 . Recommended Chen ShidaovD U   U    
 34 . Recommended Mao Pang U   U   1095
 35 . Recommended Ding ZhiB隲 U   U   1095
 36 . Recommended Huang Tingjianx U   U    
 37 . Recommended Lin YuL U   U    
 38 . Recommended Zhang Yu(9)i𡒊 U   U    
 39 . Recommended Liu JisunBu] U   U    
 40 . Recommended Liu JisunBu] U   U   1095
 41 . Recommended Shan E U   U    
 42 . Recommended Zhao LingzhiOz U   U    
 43 . Recommended Zhao LingzhiOz U   U   1095
 44 . Recommended Wang Demingw U   U    
 45 . Recommended Gao Qiu U   U    
 46 . Recommended Cheng Zunyan{ U   U    
 47 . Recommended Ouyang Jingڶg U   U    
 48 . Recommended byQY Li Shizhongv U   U    
 49 . Recommended byQY Ouyang Xiuڶ U   U    
 50 . Recommended byQY Chen Xiang U   U    
 51 . Recommended byQY Fan ZuyuS U   U    
 52 . Opposed by or attacked byDYϹ/P Jia Yi U   U    
 53 . Opposed by or attacked byDYϹ/P Sun Sheng] U   U    
 54 . Opposed by or attacked byDYϹ/P Dong Dunyih U   U    
 55 . Praised or admired byQYY/ Liu ZhensunB_] U   U    
 56 . Praised or admired byQYY/ Zhu Shouchangة U   U    
 57 . Praised or admired byQYY/ Zhao XiyuanƤ U   U    
 58 . Praised or admiredY/ Chao Buzhiиɤ U   U    
 59 . Praised or admiredY/ Cheng Yun{a U   U   1095
 60 . Praised or admiredY/ Xianyu ShenA_ U   U    
 61 . Praised or admiredY/ Gu LinU{ U   U    
 62 . Praised or admiredY/ Chao Yongzhiе U   U    
 63 . Praised or admiredY/ Qin Guan[ U   U    
 64 . Praised or admiredY/ Fan Zhen(2)S U   U    
 65 . Praised or admiredY/ Kong Wenzhongդ U   U    
 66 . Praised or admiredY/ Zhu Shouchangة U   U    
 67 . Praised or admiredY/ Ren Zi U   U    
 68 . Praised or admiredY/ Shi DaoqianD U   U   1095
 69 . Praised or admiredY/ Wang Gongfu U   U    
 70 . Praised or admiredY/ Wang Gongfu U   U    
 71 . Praised or admiredY/ Zhong YuanW U   U    
 72 . Praised or admiredY/ Zhong YuanW U   U    
 73 . Praised or admiredY/ Yin Bai U   U    
 74 . Praised or admiredY/ Hu ShenJ U   U    
 75 . Praised or admiredY/ Wu Fugud_j U   U    
 76 . Praised or admiredY/ Sun Lijie]߸` U   U    
 77 . Praised or admiredY/ Yu Kuo\A U   U    
 78 . Praised or admiredY/ Chen Kai} U   U    
 79 . Praised or admiredY/ Chen Fu U   U    
 80 . Praised or admiredY/ Liu TingshiBx U   U    
 81 . Praised or admiredY/ Shi WeilinY U   U    
 82 . Menren ofYH Shi QingqingvM U   U    
 83 . Menren wasHY Bi Zhongyou U   U    
 84 . Menren wasHY Li Zhongxing U   U   1095
 85 . Menren wasHY Huang Tingjianx U   U    
 86 . Menren wasHY Zhang Yuan U   U    
 87 . Menren wasHY Cui XianZ~ U   U    
 88 . Menren wasHY Zheng ShaoweiGַL U   U    
 89 . Student ofYǥ Li Zhi隲 U   U    
 90 . Student ofYǥ Liu Ju(2)B U   U    
 91 . Student ofYǥ Liu Ju(2)B U   U   1095
 92 . Student ofYǥ Shi Zhaov U   U    
 93 . Student wasǥͬY Zhu Fu(2)A U   U    
 94 . Student wasǥͬY Qian Shixiong@ U   U    
 95 . Student wasǥͬY Du Yu U   U    
 96 . Student wasǥͬY Jiang Junbig] U   U    
 97 . Student wasǥͬY Sun Xie]E U   U    
 98 . Student wasǥͬY Li Sili U   U    
 99 . Student wasǥͬY Cui ZifangZl U   U    
 100 . Student wasǥͬY Zhan Fand U   U    
 101 . Student wasǥͬY Murong Hui}eu U   U    
 102 . Supported byoY Li Zhichun U   U    
 103 . Supported byoY Li Shizhongv U   U    
 104 . Supported byoY Wang Anliw§ U   U    
 105 . Supported byoY Liu BoB U   U    
 106 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhang Fangpingi襭 U   U    
 107 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Ouyang Xiuڶ U   U    
 108 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Ouyang Xiuڶ U   U   1095
 109 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Shen GouH U   U    
 110 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Su ZheĬ U   U    
 111 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Tian Xiп U   U   1095
 112 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Wang Su U   U    
 113 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Song Di} U   U    
 114 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Chao Duanyouкݤ U   U    
 115 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Chao Duanyouкݤ U   U   1095
 116 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Su XunĬ U   U    
 117 . Prefaced book byYҵۮѧ@   U   U   1095
 118 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Wang Hu U   U    
 119 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Wang Gongd U   U    
 120 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Wang Gongd U   U   1095
 121 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Fan ZhongyanST U   U   1095
 122 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Kong Zonghanթv U   U    
 123 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Chao Gu_ U   U    
 124 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Shi Kangbo۱dB U   U    
 125 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Yan TaichuCӪ U   U    
 126 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Yan TaichuCӪ U   U   1095
 127 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Shao Ying U   U    
 128 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Liu Jinh@ U   U    
 129 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Lei Shengp U   U    
 130 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Shi Huiqinf U   U    
 131 . Preface of book byѧǥYҧ@ Su ZheĬ U   U    
 132 . Preface of book byѧǥYҧ@ Lu You U   U    
 133 . Preface of book byѧǥYҧ@ Lu You U   U   1095
 134 . Preface of book byѧǥYҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 135 . Preface of book byѧǥYҧ@ Wei LiaowengQF U   U   1095
 136 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zhao Shen眘 U   U    
 137 . Preface of book byѧǥYҧ@ Cheng Bi{ U   U    
 138 . Preface of book byѧǥYҧ@ Li Zhi^ U   U    
 139 . Preface of book byѧǥYҧ@ Wang ShenL U   U    
 140 . Preface of book byѧǥYҧ@ Li Shao U   U    
 141 . Member of his school wasӾǬY Xu Anren\w U   U   1095
 142 . Member of his school wasӾǬY Li ZhaoqiL玘 U   U   1095
 143 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Su ZheĬ U   U    
 144 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Fangpingi襭 U   U    
 145 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Fangpingi襭 U   U   1095
 146 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Bian U   U   1095
 147 . Epitaph written forY@ӻx Fu BiI] U   U   1095
 148 . Epitaph written forY@ӻx Sima Guangq U   U   1095
 149 . Epitaph written forY@ӻx Su ShunyuanĬϤ U   Wdl   1095
 150 . Epitaph written forY@ӻx Fan Zhen(2)S U   U    
 151 . Epitaph written forY@ӻx Fan Zhen(2)S U   U   1095
 152 . Epitaph written forY@ӻx Teng Yuanfa𤸵o U   U   1095
 153 . Epitaph written forY@ӻx Wang Fu U   U    
 154 . Epitaph written forY@ӻx Liu ShiB(ĬϤd) U   U    
 155 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Gai槩 U   U   1095
 156 . Epitaph written forY@ӻx Wang Shi(9)A U   U    
 157 . Epitaph written forY@ӻx Wang Shi(9)A U   U   1095
 158 . Epitaph written forY@ӻx Shi Weijian² U   U    
 159 . Epitaph written forY@ӻx Lu Weizhong U   U    
 160 . Epitaph written forY@ӻx Yang Jinchan U   U    
 161 . Epitaph written forY@ӻx Shi Fataik U   U    
 162 . Epitaph written forY@ӻx Shi Zutang U   U    
 163 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Chao Buzhiиɤ U   U    
 164 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Chao Buzhiиɤ U   U    
 165 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Han YuanjiN U   U    
 166 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Han YuanjiN U   U    
 167 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Han YuanjiN U   U    
 168 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Mixun U   U    
 169 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Mixun U   U    
 170 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Su ZheĬ U   U    
 171 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang YingchenL U   U    
 172 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang YingchenL U   U    
 173 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang YingchenL U   U    
 174 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang YingchenL U   U    
 175 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Chao Yuezhiл U   U    
 176 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Chao Yuezhiл U   U    
 177 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Chao Yuezhiл U   U    
 178 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Chao Yuezhiл U   U    
 179 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Chao Yuezhiл U   U    
 180 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Chao Yuezhiл U   U    
 181 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Chao Yuezhiл U   U    
 182 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 183 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 184 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 185 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 186 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 187 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Zhiyi U   U    
 188 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Zhiyi U   U    
 189 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Zhiyi U   U    
 190 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Zhiyi U   U    
 191 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Zhiyi U   U    
 192 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Zhiyi U   U    
 193 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Zhiyi U   U    
 194 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Zhiyi U   U    
 195 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Zhiyi U   U    
 196 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Zhiyi U   U    
 197 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Zhiyi U   U    
 198 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Zhiyi U   U    
 199 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Zhiyi U   U    
 200 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Zhiyi U   U    
 201 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu KezhuangBJ U   U    
 202 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu KezhuangBJ U   U    
 203 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu KezhuangBJ U   U    
 204 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu KezhuangBJ U   U    
 205 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu KezhuangBJ U   U    
 206 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu KezhuangBJ U   U    
 207 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu KezhuangBJ U   U    
 208 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu KezhuangBJ U   U    
 209 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu KezhuangBJ U   U    
 210 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lou Yue_ U   U    
 211 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lou Yue_ U   U    
 212 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lou Yue_ U   U    
 213 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lou Yue_ U   U    
 214 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lou Yue_ U   U    
 215 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lou Yue_ U   U    
 216 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lou Yue_ U   U    
 217 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lou Yue_ U   U    
 218 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lou Yue_ U   U    
 219 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U    
 220 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U    
 221 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U    
 222 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U    
 223 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U    
 224 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U    
 225 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U    
 226 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U    
 227 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U    
 228 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U    
 229 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U    
 230 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U    
 231 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U    
 232 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Mi Fu̪ U   U    
 233 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 234 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 235 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 236 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 237 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 238 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 239 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 240 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 241 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 242 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 243 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 244 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 245 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 246 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 247 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 248 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 249 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 250 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 251 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 252 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 253 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 254 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 255 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 256 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 257 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 258 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 259 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 260 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 261 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 262 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 263 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 264 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 265 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 266 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 267 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 268 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 269 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 270 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 271 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 272 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 273 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Rao MengǻX U   U    
 274 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 275 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 276 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 277 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 278 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 279 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 280 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 281 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 282 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 283 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 284 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 285 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 286 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 287 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 288 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 289 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 290 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 291 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 292 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 293 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 294 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 295 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 296 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 297 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 298 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 299 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 300 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 301 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 302 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 303 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Ge Shengzhongӥ U   U    
 304 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Sun Di]S U   U    
 305 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Xu Han\ U   U    
 306 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Gang U   U    
 307 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Gang U   U    
 308 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Gang U   U    
 309 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wu Chengd U   U    
 310 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wu Chengd U   U    
 311 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wu Chengd U   U    
 312 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yuan XieK U   U    
 313 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yuan XieK U   U    
 314 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yuan XieK U   U    
 315 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yuan Jue(2)K U   U    
 316 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yuan Jue(2)K U   U    
 317 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yuan Jue(2)K U   U    
 318 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yuan Jue(2)K U   U    
 319 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yuan Jue(2)K U   U    
 320 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yuan Jue(2)K U   U    
 321 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yuan Jue(2)K U   U    
 322 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Chen Zhu U   U    
 323 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang Bof U   U    
 324 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang Bof U   U    
 325 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang Bof U   U    
 326 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Xu Qian\ U   U    
 327 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Cheng Bi{ U   U    
 328 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yu Ji(2) U   U    
 329 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yu Ji(2) U   U    
 330 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Cao Yanyue۬ U   U    
 331 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lin XiyiLƶh U   U    
 332 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lin XiyiLƶh U   U    
 333 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhang Leii U   U    
 334 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhang Leii U   U    
 335 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhang JiuchengiE U   U    
 336 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li ZhaoqiL玘 U   U    
 337 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yuan YueyouK U   U    
 338 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yuan YueyouK U   U    
 339 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Cao Xun U   U    
 340 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Chen Zao(2)y U   U    
 341 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Su GuoĬL U   U    
 342 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhang YuanganiF U   U    
 343 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Mou Yan U   U    
 344 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Mou Yan U   U    
 345 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Ouyang ShoudaoڶuD U   U    
 346 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Fang Hui(3)^ U   U    
 347 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Cheng Jufu{d U   U    
 348 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Cheng Jufu{d U   U    
 349 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Cheng Jufu{d U   U    
 350 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wu ShidaodvD U   U    
 351 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wu ShidaodvD U   U    
 352 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wu ShidaodvD U   U    
 353 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wu ShidaodvD U   U    
 354 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wu ShidaodvD U   U    
 355 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wu ShidaodvD U   U    
 356 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wu ShidaodvD U   U    
 357 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Dai Biaoyuan U   U    
 358 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Dai Biaoyuan U   U    
 359 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang Yun(5)@ U   U    
 360 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang Yun(5)@ U   U    
 361 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang Yun(5)@ U   U    
 362 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang Yun(5)@ U   U    
 363 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang Yun(5)@ U   U    
 364 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang Yun(5)@ U   U    
 365 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wang Yun(5)@ U   U    
 366 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lin BiaominL U   U    
 367 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Shi Huihongfx U   U    
 368 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Shi Huihongfx U   U    
 369 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Shi Huihongfx U   U    
 370 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Shi Huihongfx U   U    
 371 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Shi Huihongfx U   U    
 372 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Shi Huihongfx U   U    
 373 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Shi Huihongfx U   U    
 374 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Shi Huihongfx U   U    
 375 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Shi Huihongfx U   U    
 376 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Shi Huihongfx U   U    
 377 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Shi Huihongfx U   U    
 378 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Shi Huihongfx U   U    
 379 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Shi Jujian~² U   U    
 380 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhang Fangpingi襭 U   U    
 381 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhang Fangpingi襭 U   U   1095
 382 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Han Qia U   U    
 383 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Xianyu ShenA_ U   U    
 384 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Ouyang Xiuڶ U   U    
 385 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Ouyang Xiuڶ U   U    
 386 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Huang Xiaoxian U   U    
 387 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Huang Xiaoxian U   U   1095
 388 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Tang Jiong U   U    
 389 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Wang Runzhi(2)| U   U    
 390 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Mei Yaochen U   U    
 391 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Kong Zonghanթv U   U   1095
 392 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Li Gonglin U   U    
 393 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Sun E] U   U    
 394 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Wang Ao U   U    
 395 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhu XiangxianH U   U    
 396 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Du Yu U   U    
 397 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Meng Desw U   U    
 398 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhou YinP U   U    
 399 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Pu YongshengZê@ U   U    
 400 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zheng DunfangG U   U    
 401 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Shi ZhengxinH U   U    
 402 . Healed byQYU Xu Wenzhen}ݯu U   U    
 403 . followedqYC Jia Shou리 U   U   1095
 404 . followed byqC̬Y Xu Chang}` U   U   1095
 405 . followed byqC̬Y Cai ZhaoF U   U   1095
 406 . followed byqC̬Y Zhu ZaishangW U   U   1095
 407 . followed byqC̬Y Pan Dalinj{ U   U   1095
 408 . followed byqC̬Y Yang Jie U   U   1095
 409 . followed byqC̬Y Xing Jushi~ U   U   1095
 410 . followed byqC̬Y Chen Min U   U   1095
 411 . followed byqC̬Y Du Yu U   U   1095
 412 . followed byqC̬Y Li LianggongGu U   U   1095
 413 . followed byqC̬Y Wang Shi(9)A U   U   1095
 414 . followed byqC̬Y Wang Yu(15) U   U   1095
 415 . followed byqC̬Y Qiu ChongCR U   U    
 416 . followed byqC̬Y Zhao LingzhiOz U   U   1095
 417 . followed byqC̬Y Li Kangniand~ U   U    
 418 . followed byqC̬Y He Xiee U   U    
 419 . followed byqC̬Y Sun Lv] U   U    
 420 . followed byqC̬Y Guo YongfuΧ U   U    
 421 . followed byqC̬Y Shi Fayank U   U    
 422 . Recommended for decree exam byQY˰ѥ[Ҹ Ouyang Xiuڶ U   U   1095
 423 . Recommended for decree exam byQY˰ѥ[Ҹ Qin Guan[ U   U    
 424 . Literary style followed by孷YҮĪk Wang Shang U   U    
 425 . Literary style followed by孷YҮĪk Wang Shang U   U   1095
 426 . Literary style followed by孷YҮĪk Feng Xie U   U    
 427 . Literary style followed by孷YҮĪk Feng Xie U   U   1095
 428 . Literary style followed by孷YҮĪk Fang Zirongle U   U   1095
 429 . Literary style followed by孷YҮĪk Cheng Xiang{ U   U    
 430 . Literary style followed by孷YҮĪk Ge Yanzhi U   U    
 431 . Literary style followed by孷YҮĪk Zhao Kuif U   U    
 432 . Staff member wasY Li Zhiyi U   U    
 433 . Staff member wasY Yuan GuK U   U   1095
 434 . Virtue recognized byٹDY` Fan Zhen(2)S U   U    
 435 . Virtue recognized byٹDY` Wu Fugud_j U   U    
 436 . Virtue recognized byٹDY` Shi HuibianfG U   U    
 437 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ Chao Duanyouкݤ U   U    
 438 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ Chen YixuM U   U   1095
 439 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ Xie Julian|G U   U   1095
 440 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ Chen Zao U   U    
 441 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ Su XiangĬ U   U    
 442 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ Su XiangĬ U   U   1095
 443 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ Zhang Zheni U   U   1095
 444 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ Shi DaoqianD U   U    
 445 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ Wu Kedi U   U    
 446 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ Wu Kedi U   U   1095
 447 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ Lin lingsuLF U   U    
 448 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ LI BoxiangB U   U    
 449 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ Wu BizhongdͶ U   U    
 450 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ Yao Anshiw@ U   U    
 451 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ Shi Sicongo U   U    
 452 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ Shi RuoyuYM U   U    
 453 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ Qin cao^ U   U    
 454 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Wen Xun U   U   1095
 455 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Wen TongP U   U    
 456 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Wen TongP U   U   1095
 457 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Zhang Shu(4)i U   U    
 458 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Zhang Shu(4)i U   U   1095
 459 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Zhao LingzhiOz U   U    
 460 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Zhao LingzhiOz U   U   1095
 461 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Jiang Cunzhis U   U    
 462 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Jiang Cunzhis U   U    
 463 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Du Yu U   U    
 464 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Yang Jian U   U    
 465 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed byrBWzYҧ@ Su XunĬ U   U    
 466 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed byrBWzYҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 467 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed byrBWzYҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 468 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed byrBWzYҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 469 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed byrBWzYҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 470 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed byrBWzYҧ@ Su GuoĬL U   U    
 471 . Knew Wang Hui U   U    
 472 . Discussed scholarship with׾ Chen Zao U   U   1095
 473 . Discussed scholarship with׾ Shi Ruliۦr U   U    
 474 . Discussed scholarship with׾ Shi Ruliۦr U   U    
 475 . Discussed scholarship with׾ Luo ShiùA U   U    
 476 . Duets composed with۰۩M Zhao Dingchen U   U    
 477 . Duets composed with۰۩M Jia Shou리 U   U    
 478 . Duets composed with۰۩M Lv Zhongfufj U   U    
 479 . Duets composed with۰۩M Dong Yue U   U    
 480 . Duets composed with۰۩M Yang Pan U   U    
 481 . Duets composed with۰۩M Yuan GuK U   U    
 482 . Duets composed with۰۩M Fang Zirongle U   U    
 483 . Duets composed with۰۩M Fang Zirongle U   U    
 484 . Duets composed with۰۩M Zhou BinPˬ U   U    
 485 . Duets composed with۰۩M Zhao Shuangs U   U    
 486 . Duets composed with۰۩M Xiao Wanɽ U   U    
 487 . Duets composed with۰۩M Xiao Wanɽ U   U   1095
 488 . Duets composed with۰۩M Xu Zhongwei\ U   U    
 489 . Duets composed with۰۩M Shu Huanη U   U    
 490 . Duets composed with۰۩M Shi Yuanjingb U   U    
 491 . Duets composed with۰۩M Shi QingshunM U   U    
 492 . Tongxue wasPǡBP Jia Qinguoa԰ U   U    
 493 . Tongxue wasPǡBP Jia Qinguoa԰ U   U   1095
 494 . Tongxue wasPǡBP Chen TaichuӪ U   U    
 495 . Tongxue wasPǡBP Cheng Jianyong{إ U   U    
 496 . Biography written byǰO@̬Y Wu ShidaodvD U   U    
 497 . Biographer ofY@ Chen XiliangƫG U   U    
 498 . Biographer ofY@ Chen XiliangƫG U   U   1095
 499 . Biographer ofY@ Di QingfC U   U    
 500 . Biographer ofY@ Cheng Renba{Q U   U    
 501 . Biographer ofY@ Cheng Renba{Q U   U   1095
 502 . Biographer ofY@ Chen Zao U   U    
 503 . Biographer ofY@ Chen Zao U   U   1095
 504 . Biographer ofY@ Shuai zilianvlG U   U    
 505 . Biographer ofY@ Shuai zilianvlG U   U    
 506 . Biographer ofY@   U   U    
 507 . Biographer ofY@ Liu TingshiBx U   U    
 508 . Biographer ofY@ Shi ZhongbianG U   U    
 509 . Attacked or not support policies ofϹ/YF Wang Anshiw U   U    
 510 . Praised scholarship ofDZoYg Jiang Duanli§ U   U   1095
 511 . Audience invitation refused by|ܽгQYڵ Wang Yuanfuj U   U    
 512 . Audience invitation refused by|ܽгQYڵ Wang Yuanfuj U   U    
 513 . Sacrificial prayer written forY@ Zhang Fangpingi襭 U   U    
 514 . Sacrificial prayer written forY@ Zhang Fangpingi襭 U   U   1095
 515 . Sacrificial prayer written forY@ Han Qia U   U    
 516 . Sacrificial prayer written forY@ Han Qia U   U    
 517 . Sacrificial prayer written forY@ Han Qia U   U   1095
 518 . Sacrificial prayer written forY@ Huang Haoqiann U   U    
 519 . Sacrificial prayer written forY@ Huang Haoqiann U   U   1095
 520 . Sacrificial prayer written forY@ Ouyang Xiuڶ U   U    
 521 . Sacrificial prayer written forY@ Ouyang Xiuڶ U   U   1095
 522 . Sacrificial prayer written forY@ Ouyang Xiuڶ U   W3ĤTd   1095
 523 . Sacrificial prayer written forY@ Sima Guangq U   U    
 524 . Sacrificial prayer written forY@ Sima Guangq U   U    
 525 . Sacrificial prayer written forY@ Sima Guangq U   U   1095
 526 . Sacrificial prayer written forY@ Diao YueN U   U    
 527 . Sacrificial prayer written forY@ Diao YueN U   U   1095
 528 . Sacrificial prayer written forY@ Cai ChengxiH U   U    
 529 . Sacrificial prayer written forY@ Fan Zhen(2)S U   U    
 530 . Sacrificial prayer written forY@ Su BuqiĬ U   U    
 531 . Sacrificial prayer written forY@ Xue Shi(ڶשd) U   U    
 532 . Sacrificial prayer written forY@ Xue Shi(ڶשd) U   U    
 533 . Sacrificial prayer written forY@ Wang Runzhi(2)| U   U    
 534 . Sacrificial prayer written forY@ Ouyang Faڶo U   U    
 535 . Sacrificial prayer written forY@ Ouyang Faڶo U   U   1095
 536 . Sacrificial prayer written forY@ Wen TongP U   U    
 537 . Sacrificial prayer written forY@ Wen TongP U   U    
 538 . Sacrificial prayer written forY@ Wen TongP U   U   1095
 539 . Sacrificial prayer written forY@ Ouyang Yiڶ U   U    
 540 . Sacrificial prayer written forY@ Ouyang Yiڶ U   U   1095
 541 . Sacrificial prayer written forY@ Zhao Zongruv U   U    
 542 . Sacrificial prayer written forY@ Zhao Zongruv U   U    
 543 . Sacrificial prayer written forY@ Ren Ji U   U    
 544 . Sacrificial prayer written forY@ Ren Ji U   U   1095
 545 . Sacrificial prayer written forY@ Zhao Zongyuanv޶ U   U    
 546 . Sacrificial prayer written forY@ Shi Kangbo۱dB U   U    
 547 . Sacrificial prayer written forY@ Shi Kangbo۱dB U   U   1095
 548 . Sacrificial prayer written forY@ Shan Xi(2) U   U    
 549 . Sacrificial prayer written forY@ Shan Xi(2) U   U   1095
 550 . Sacrificial prayer written forY@ Zhang Xiani U   U    
 551 . Sacrificial prayer written forY@ Zhang Xiani U   U   1095
 552 . Sacrificial prayer written forY@ Chen Shunyuϫ\ U   U    
 553 . Sacrificial prayer written forY@ Chen Shunyuϫ\ U   U    
 554 . Sacrificial prayer written forY@ Wang Yifuyj U   U    
 555 . Sacrificial prayer written forY@ Shi Huailianh U   U    
 556 . Sacrificial prayer written forY@ Shi Huailianh U   U    
 557 . Sacrificial prayer written forY@ Wu Fugud_j U   U    
 558 . Sacrificial prayer written forY@ Wu Fugud_j U   U    
 559 . Sacrificial prayer written forY@ Hu YunwenJ U   U    
 560 . Sacrificial prayer written forY@ Hu YunwenJ U   U    
 561 . Sacrificial prayer written forY@ Liu Jinh@ U   U    
 562 . Sacrificial prayer written forY@ Liu Jinh@ U   U    
 563 . Sacrificial prayer written forY@ Chen Shi U   U    
 564 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Chao Buzhiиɤ U   U    
 565 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Su ZheĬ U   U    
 566 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Su ZheĬ U   U    
 567 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Zhao ChongxuanR U   U   1095
 568 . Invocation prayer written forY@ Chen Shunyuϫ\ U   U   1095
 569 . Postscripted calligraphy or painting ofYѡBe@[ Li Gonglin U   U    
 570 . Postscripted calligraphy or painting ofYѡBe@[ Zhu XiangxianH U   U    
 571 . Postscripted calligraphy or painting ofYѡBe@[ Zhu XiangxianH U   U    
 572 . Postscripted calligraphy or painting ofYѡBe@[ Li Zongchengv U   U    
 573 . Postscripted calligraphy or painting ofYѡBe@[ Liu Hongh U   U    
 574 . Temple stele(miaobei) written forY@qOO Zhao Bian U   U    
 575 . Temple stele(miaobei) written forY@qOO Qian Chu U   U    
 576 . Temple stele(miaobei) written forY@qOO Shi Huailianh U   U    
 577 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Zhang Heng U   U    
 578 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Zhang Heng U   U   1095
 579 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Wu Guand_ U   U    
 580 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Shuiqiu XianfuCP U   U    
 581 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Shuiqiu XianfuCP U   U    
 582 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Li DerouwX U   U    
 583 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Shi Ji U   U    
 584 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Shi Shengcongo U   U    
 585 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Shi Sicongo U   U    
 586 . Departure note received from{OoYҧ@ب(eO֡B) Yu Ji_ U   U    
 587 . Departure note received from{OoYҧ@ب(eO֡B) Shi HuibianzG U   U    
 588 . Lamentation prayer written forY@s Qian Gongfu U   U    
 589 . Lamentation prayer written forY@s Qian Gongfu U   U   1095
 590 . Lamentation prayer written forY@s Li Yu| U   U    
 591 . Lamentation prayer written forY@s Li Yu| U   U   1095
 592 . Lamentation prayer written forY@s Wang Peng^ U   U    
 593 . Lamentation prayer written forY@s Wang Peng^ U   U   1065
 594 . Lamentation prayer written forY@s Wang YanzhiV U   U    
 595 . Lamentation prayer written forY@s Wang YanzhiV U   F Wang Jie(7)  
 596 . Lamentation prayer written forY@s Zhong Fei U   U    
 597 . Praised the literary style ofٹDY孷 Qin Guan[ U   U    
 598 . Praised the literary style ofٹDY孷 Chen ShidaovD U   U   1095
 599 . Praised the literary style ofٹDY孷 Li Zhi^ U   U   1095
 600 . Praised the literary style ofٹDY孷 Chu ChenglianguӫG U   U    
 601 . Descent line of teaching toǬYҩv Li Zhong U   U    
 602 . Inkstone motto written forY@x Kong Pingzhongե U   U    
 603 . Inkstone motto written forY@x Kong Pingzhongե U   U   1095
 604 . Inkstone motto written forY@x Su XunĬ U   U    
 605 . Inkstone motto written forY@x Huang Tingjianx U   U    
 606 . Inkstone motto written forY@x Huang Tingjianx U   U    
 607 . Inkstone motto written forY@x Su MaiĬ U   U    
 608 . Inkstone motto written forY@x Su XiangĬ U   U    
 609 . Inkstone motto written forY@x Wang Yi[ U   U    
 610 . Inkstone motto written forY@x Wang Yi[ U   U    
 611 . Inkstone motto written forY@x Zhou WenbingP嬱 U   U    
 612 . Inkstone motto written forY@x Zhou WenbingP嬱 U   U    
 613 . Inkstone motto written forY@x Wang Dingguow U   U    
 614 . Taught toбY Liu SonglaoBQ U   U   1095
 615 . Taught toбY Xu Anren\w U   U    
 616 . Taught toбY Jiang Junbig] U   U    
 617 . Taught toбY Sun Xie]E U   U    
 618 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi Weijian² U   U    
 619 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi Weijian² U   U    
 620 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi Weijian² U   U    
 621 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi Jilian~s U   U    
 622 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi Jilian~s U   U    
 623 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi Faxiukq U   U    
 624 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi Yingfu U   U    
 625 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi Yingyan U   U    
 626 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi Ming U   U    
 627 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi Yuanjingb U   U    
 628 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi Zongxivŧ U   U    
 629 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi Juze~h U   U    
 630 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi Zhixi U   U    
 631 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi Zutang U   U    
 632 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi MinxingӦ U   U    
 633 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi DaozhenD U   U    
 634 . Association caused purge ofPL橹ɭPYos Li Zhiyi U   U   1095
 635 . proceeded with (friendship)PYC Zhou BinPˬ U   U    
 636 . proceeded with (friendship)PYC Shi ChuyanBY U   U    
 637 . proceeded with (friendship)PYC Shi ChuyanBY U   U   1095
 638 . proceeded with (friendship)PYC Li Qi U   U    
 639 . proceeded with (friendship)PYC Wu Fandd U   U    
 640 . proceeded with (friendship)PYC Wei Xu\ U   U    
 641 . proceeded with (friendship)PYC Yang Shichang@ U   U    
 642 . proceeded with (friendship)PYC Dong Nanmein U   U    
 643 . proceeded with (friendship)PYC Ouyang PiڶP U   U    
 644 . proceeded with (friendship)PYC Shi Zhitongq U   U    
 645 . Menren associated withٹDY峹Bǰ Li GefeiD U   U   1095
 646 . Menren associated withٹDY峹Bǰ Chen YixuM U   U    
 647 . Menren associated withٹDY峹Bǰ Xie Julian|G U   U    
 648 . Menren associated withٹDY峹Bǰ Jiang Duanli§ U   U    
 649 . Menren associated withٹDY峹Bǰ Li Zhi^ U   U    
 650 . Menren associated withٹDY峹Bǰ Liu Dao(2)Bv U   U    
 651 . Menren associated withٹDY峹Bǰ Yu Kuo\A U   U    
 652 . Study motto (zhaiming) forY@NB Wang Su U   U    
 653 . Study motto (zhaiming) forY@NB Wang Su U   U    
 654 . Study motto (zhaiming) forY@NB Wen Yanbo۳ U   U    
 655 . Study motto (zhaiming) forY@NB Wang Gongd U   U    
 656 . Study motto (zhaiming) forY@NB Wang Gongd U   U    
 657 . Study motto (zhaiming) forY@NB Wu Fugud_j U   U    
 658 . Study motto (zhaiming) forY@NB Shi Ming U   U    
 659 . VisitedX Shao Hu[ U   U    
 660 . VisitedX Xu Xin}H U   U    
 661 . VisitedX Shi LiaoyuanF U   U    
 662 . VisitedX Shi Kejiui[ U   U    
 663 . Poetry edited bysY֤ Shao Ying U   U    
 664 . Liked爱 Shan Xi(2) U   U    
 665 . Calligraphy emulated byѭYҼҥ Shi Renji U   U    
 666 . Funerary stele written byDOYҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 667 . Funerary stele written forY@DO Zhao Bian U   U    
 668 . Funerary stele written forY@DO Fu BiI] U   U    
 669 . Funerary stele written forY@DO Sima Guangq U   U    
 670 . Funerary stele written forY@DO Zhao Gai槩 U   U    
 671 . Biographical sketch (xingzhuang) written forY@檬 Sima Guangq U   U    
 672 . Biographical sketch (xingzhuang) written forY@檬 Su XuĬ U   U    
 673 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Chao Buzhiиɤ U   U    
 674 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Lu You U   U    
 675 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 676 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Huang Tingjianx U   U    
 677 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Wang ShipengQB U   U    
 678 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Zhou ZizhiP U   U    
 679 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Gao Dengn U   U    
 680 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Zhang Kani U   U    
 681 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Wu ShidaodvD U   U    
 682 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Dai Biaoyuan U   U    
 683 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Shi Huihongfx U   U    
 684 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Shi Huihongfx U   U    
 685 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Wang Su U   U    
 686 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Qin Guan[ U   U    
 687 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Li Zhiyi U   U    
 688 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Li Zhiyi U   U    
 689 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Li Zhiyi U   U    
 690 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Li Zhiyi U   U    
 691 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Wang YuchengW U   U    
 692 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Wang Runzhi(2)| U   U    
 693 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Wang Runzhi(2)| U   U    
 694 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Wang Gongd U   U    
 695 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Zhao Xu U   U    
 696 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Wen TongP U   U    
 697 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Wen TongP U   U    
 698 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Zhu Shouchangة U   U    
 699 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Xue Shaopengд^ U   U    
 700 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Su GuoĬL U   U    
 701 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Guo Zhongshu U   U    
 702 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Shi Baojue_ı U   U    
 703 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Shi Baojue_ı U   U    
 704 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Wang Dingguow U   U    
 705 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Shi LiaoyuanF U   U    
 706 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Shi Yuanjingb U   U    
 707 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Shi Xibaiƥ U   U    
 708 . Portrait eulogy written forY@e(eO) Shi HuibianfG U   U    
 709 . Sent letter toPY Chao Duanyanкݫ U   U    
 710 . Sent letter toPY Chen Shixiv U   U    
 711 . Sent letter toPY Cheng Zhishao{ U   U    
 712 . Sent letter toPY Cheng Zhicai{~ U   U    
 713 . Sent letter toPY Cheng Zhiyuan{ U   U    
 714 . Sent letter toPY Qian XieE U   U    
 715 . Sent letter toPY Zhang Jingweni U   U    
 716 . Sent letter toPY Zhang Fangpingi襭 U   U    
 717 . Sent letter toPY Zhang Fangpingi襭 U   U    
 718 . Sent letter toPY Zhang Fangpingi襭 U   U    
 719 . Sent letter toPY Zhang Shangyingiӭ^ U   U    
 720 . Sent letter toPY Zhang Dun U   U    
 721 . Sent letter toPY Zhang Dun U   U    
 722 . Sent letter toPY Zhang Dun U   U    
 723 . Sent letter toPY Zhang Jie U   U    
 724 . Sent letter toPY Zhang Jie U   U    
 725 . Sent letter toPY Jian XuchenǨ U   U    
 726 . Sent letter toPY Zhou YanzhiP۽ U   U    
 727 . Sent letter toPY Zhuang Gongyue U   U    
 728 . Sent letter toPY Zhuang Gongyue U   U    
 729 . Sent letter toPY Fan ChongSR U   U    
 730 . Sent letter toPY Fan BailuSʸS U   U    
 731 . Sent letter toPY Fan BailuSʸS U   U    
 732 . Sent letter toPY Fan ZiqiSl_ U   U    
 733 . Sent letter toPY Fu Yaoyuų\ U   U    
 734 . Sent letter toPY Fu BiI] U   U    
 735 . Sent letter toPY Han Qia U   U    
 736 . Sent letter toPY Han Qia U   U    
 737 . Sent letter toPY Han Qia U   U    
 738 . Sent letter toPY Han Zhen U   U    
 739 . Sent letter toPY Han Jiang U   U    
 740 . Sent letter toPY Han Jiang U   U    
 741 . Sent letter toPY Xiao Shijing@ U   U    
 742 . Sent letter toPY Huang Haoqiann U   U    
 743 . Sent letter toPY Kong Pingzhongե U   U    
 744 . Sent letter toPY Li Chang` U   U    
 745 . Sent letter toPY Li QingchenM U   U    
 746 . Sent letter toPY Li Zhichun U   U    
 747 . Sent letter toPY Liu FengshiB^@ U   U    
 748 . Sent letter toPY Liu Yi(2)B U   U    
 749 . Sent letter toPY Liu BanB U   U    
 750 . Sent letter toPY Lv Gongzhuf U   U    
 751 . Sent letter toPY Lv Gongzhuf U   U    
 752 . Sent letter toPY Lv Gongzhuf U   U    
 753 . Sent letter toPY Lv Dafangfj U   U    
 754 . Sent letter toPY Lv Dafangfj U   U    
 755 . Sent letter toPY Lv Dafangfj U   U    
 756 . Sent letter toPY Ma Zhen޲ U   U    
 757 . Sent letter toPY Mei Zhi U   U    
 758 . Sent letter toPY Ouyang Xiuڶ U   U    
 759 . Sent letter toPY Pu ZongmengZvs U   U    
 760 . Sent letter toPY Pu ZongmengZvs U   U    
 761 . Sent letter toPY Shen LiaoH U   U    
 762 . Sent letter toPY Sima Guangq U   U    
 763 . Sent letter toPY Su ZheĬ U   U    
 764 . Sent letter toPY Sun Jiong]~ U   U    
 765 . Sent letter toPY Sun Yong] U   U    
 766 . Sent letter toPY Diao YueN U   U    
 767 . Sent letter toPY Cai ChengxiH U   U    
 768 . Sent letter toPY Cai Xiang U   U    
 769 . Sent letter toPY Zeng Bu U   U    
 770 . Sent letter toPY Wang Anshiw U   U    
 771 . Sent letter toPY Wang Guj U   U    
 772 . Sent letter toPY Wang Su U   U    
 773 . Sent letter toPY Wang Dangm U   U    
 774 . Sent letter toPY Wen Yanbo۳ U   U    
 775 . Sent letter toPY Wen Yanbo۳ U   U    
 776 . Sent letter toPY Wen Yanbo۳ U   U    
 777 . Sent letter toPY Wu LiangdG U   U    
 778 . Sent letter toPY Yang Jinglue U   U    
 779 . Sent letter toPY Yang Huiø U   U    
 780 . Sent letter toPY Wang Lin(4){ U   U    
 781 . Sent letter toPY Zhu Fu(2)A U   U    
 782 . Sent letter toPY Fan Zhen(2)S U   U    
 783 . Sent letter toPY Fan BaijiaSʹ U   U    
 784 . Sent letter toPY Liu ChangB U   U    
 785 . Sent letter toPY Mi Fu̪ U   U    
 786 . Sent letter toPY Tang Jiong U   U    
 787 . Sent letter toPY Teng Yuanfa𤸵o U   U    
 788 . Sent letter toPY Fan ZuyuS U   U    
 789 . Sent letter toPY Fan ZuyuS U   U    
 790 . Sent letter toPY Li GefeiD U   U    
 791 . Sent letter toPY Liu AnshiBw@ U   U    
 792 . Sent letter toPY Mei Yaochen U   U    
 793 . Sent letter toPY Zeng ZhaoF U   U    
 794 . Sent letter toPY Wang Gongd U   U    
 795 . Sent letter toPY Wang Gongd U   U    
 796 . Sent letter toPY Yang Guobao_ U   U    
 797 . Sent letter toPY Zeng Gongd U   U    
 798 . Sent letter toPY Wang Xiang(3) U   U    
 799 . Sent letter toPY Wang Xiang(3) U   U    
 800 . Sent letter toPY Wang Shen(2)M U   U    
 801 . Sent letter toPY Lin XiL U   U    
 802 . Sent letter toPY Lin XiL U   U    
 803 . Sent letter toPY Lu Dian U   U    
 804 . Sent letter toPY Su SongĬ| U   U    
 805 . Sent letter toPY Deng RunfuHj U   U    
 806 . Sent letter toPY Zeng GongliangG U   U    
 807 . Sent letter toPY Pang Anshiew U   U    
 808 . Sent letter toPY Wen TongP U   U    
 809 . Sent letter toPY Ouyang Yiڶ U   U    
 810 . Sent letter toPY Zhu Changwen U   U    
 811 . Sent letter toPY Fang Zirongle U   U    
 812 . Sent letter toPY Zhang Leii U   U    
 813 . Sent letter toPY Zhang Heng U   U    
 814 . Sent letter toPY Zhang Heng U   U    
 815 . Sent letter toPY Zhang Yuan U   U    
 816 . Sent letter toPY Yuan ZhiKF U   U    
 817 . Sent letter toPY Mao Weizhan¤ U   U    
 818 . Sent letter toPY Xie Julian|G U   U    
 819 . Sent letter toPY Xie Julian|G U   U    
 820 . Sent letter toPY Jiang Duanli§ U   U    
 821 . Sent letter toPY Li ZhaoqiL玘 U   U    
 822 . Sent letter toPY Zhang Shu(4)i U   U    
 823 . Sent letter toPY Chen Zhang U   U    
 824 . Sent letter toPY Li Zhi^ U   U    
 825 . Sent letter toPY Li Zhi^ U   U    
 826 . Sent letter toPY Chen Zao U   U    
 827 . Sent letter toPY Lu Youkai|} U   U    
 828 . Sent letter toPY Du Yi^ U   U    
 829 . Sent letter toPY Chao Gu_ U   U    
 830 . Sent letter toPY Zhou BinPˬ U   U    
 831 . Sent letter toPY Zhu Shouchangة U   U    
 832 . Sent letter toPY Zhu Shouchangة U   U    
 833 . Sent letter toPY Xiao Shifan@d U   U    
 834 . Sent letter toPY Xu Dezhi}o U   U    
 835 . Sent letter toPY Xue Shaopengд^ U   U    
 836 . Sent letter toPY Qian Shixiong@ U   U    
 837 . Sent letter toPY Qian Shixiong@ U   U    
 838 . Sent letter toPY Ren BoyuBB U   U    
 839 . Sent letter toPY Su MaiĬ U   U    
 840 . Sent letter toPY Su GuoĬL U   U    
 841 . Sent letter toPY Su Yuanlao(2)Ĭ U   U    
 842 . Sent letter toPY Wang Zhen(4)e U   U    
 843 . Sent letter toPY Li Peng^ U   U    
 844 . Sent letter toPY Li Gonglin U   U    
 845 . Sent letter toPY Li LianggongGu U   U    
 846 . Sent letter toPY Liu ShuB U   U    
 847 . Sent letter toPY Liu ShuB U   U    
 848 . Sent letter toPY Liu XizhongB U   U    
 849 . Sent letter toPY Shi Kangbo۱dB U   U    
 850 . Sent letter toPY Su Jian(3)Ĭ U   U    
 851 . Sent letter toPY Wu Modq U   U    
 852 . Sent letter toPY Wang Xu(2) U   U    
 853 . Sent letter toPY Li Chun U   U    
 854 . Sent letter toPY Zhao LingzhiOz U   U    
 855 . Sent letter toPY Zhao LingzhiOz U   U    
 856 . Sent letter toPY Liao Zhengyi@ U   U    
 857 . Sent letter toPY Jia Dingguoaw U   U    
 858 . Sent letter toPY Jia Anguoaw U   U    
 859 . Sent letter toPY Zhang Dahengij U   U    
 860 . Sent letter toPY Zhang Dahengij U   U    
 861 . Sent letter toPY Shi Weijian² U   U    
 862 . Sent letter toPY Guo Xiangzheng U   U    
 863 . Sent letter toPY Xu Ji(5)}n U   U    
 864 . Sent letter toPY He QufeihD U   U    
 865 . Sent letter toPY Shi DaoqianD U   U    
 866 . Sent letter toPY Zhou Wenzhi(2)P大 U   U    
 867 . Sent letter toPY Fu Zhi(2)Ž U   U    
 868 . Sent letter toPY Su QianchengĬd U   U    
 869 . Sent letter toPY Su QianzhiĬd U   U    
 870 . Sent letter toPY Wang Gai槩 U   U    
 871 . Sent letter toPY Wang QiyuU U   U    
 872 . Sent letter toPY Wen Wuguangȥ U   U    
 873 . Sent letter toPY Wang Di U   U    
 874 . Sent letter toPY Zhu Zhen U   U    
 875 . Sent letter toPY Du Jie U   U    
 876 . Sent letter toPY Shi Baojue_ı U   U    
 877 . Sent letter toPY Shi Huailianh U   U    
 878 . Sent letter toPY Shi Faxiukq U   U    
 879 . Sent letter toPY Du Yu U   U    
 880 . Sent letter toPY Wu BizhongdͶ U   U    
 881 . Sent letter toPY He ChongR U   U    
 882 . Sent letter toPY Li Kangniand~ U   U    
 883 . Sent letter toPY He Deshunw U   U    
 884 . Sent letter toPY Jiang Junbig] U   U    
 885 . Sent letter toPY Hou JinshengJʤ U   U    
 886 . Sent letter toPY Duan Fengq_ U   U    
 887 . Sent letter toPY Yu Kuo\A U   U    
 888 . Sent letter toPY Sun Mengzheng]X U   U    
 889 . Sent letter toPY Sun Xie]E U   U    
 890 . Sent letter toPY Sun Lv] U   U    
 891 . Sent letter toPY Sun Gao] U   U    
 892 . Sent letter toPY Cao Fu仲 U   U    
 893 . Sent letter toPY Wang Qu U   U    
 894 . Sent letter toPY Xu Dazheng}j U   U    
 895 . Sent letter toPY Zhang Tianjiik U   U    
 896 . Sent letter toPY Zhang Zhengjiiv U   U    
 897 . Sent letter toPY Zhang GaozhiiX U   U    
 898 . Sent letter toPY Zhang Dunlii§ U   U    
 899 . Sent letter toPY Chen Shi U   U    
 900 . Sent letter toPY Chen Fu U   U    
 901 . Sent letter toPY Lu Weizhong U   U    
 902 . Sent letter toPY Huang Shi U   U    
 903 . Sent letter toPY Cheng Jianyong{إ U   U    
 904 . Sent letter toPY Ouyang Xianڶm U   U    
 905 . Sent letter toPY Ouyang PiڶP U   U    
 906 . Sent letter toPY Li Ziyunl U   U    
 907 . Sent letter toPY Le Jing֨ U   U    
 908 . Sent letter toPY Shi LiaoyuanF U   U    
 909 . Sent letter toPY Shi LiaoyuanF U   U    
 910 . Sent letter toPY Shi ZhengxinH U   U    
 911 . Sent letter toPY Shi Miaoshan U   U    
 912 . Sent letter toPY Shi Fayank U   U    
 913 . Sent letter toPY Shi Fayank U   U    
 914 . Sent letter toPY Shi Fataik U   U    
 915 . Sent letter toPY Shi Sicongo U   U    
 916 . Sent letter toPY Shi ZhongbianG U   U    
 917 . Sent letter toPY Shi Changcong`o U   U    
 918 . Sent letter toPY Shi WeilinY U   U    
 919 . Sent letter toPY Liu ZhendouBu U   U    
 920 . Sent letter toPY Zhang Fengi{ U   U    
 921 . Sent letter toPY Xu Junyou}g U   U    
 922 . Sent letter toPY Zhao Chang U   U    
 923 . Sent letter toPY Shangguan YiWxU U   U    
 924 . was sent letter byQPѥY Chao Buzhiиɤ U   U    
 925 . was sent letter byQPѥY Chao Buzhiиɤ U   U    
 926 . was sent letter byQPѥY Chao Buzhiиɤ U   U    
 927 . was sent letter byQPѥY Chao Buzhiиɤ U   U    
 928 . was sent letter byQPѥY Bi Zhongyou U   U    
 929 . was sent letter byQPѥY Bi Zhongyou U   U    
 930 . was sent letter byQPѥY Qin Guan[ U   U    
 931 . was sent letter byQPѥY Qin Guan[ U   U    
 932 . was sent letter byQPѥY Chen ShidaovD U   U    
 933 . was sent letter byQPѥY Mao Pang U   U    
 934 . was sent letter byQPѥY Wang Gongd U   U    
 935 . was sent letter byQPѥY Huang Tingjianx U   U    
 936 . was sent letter byQPѥY Huang Tingjianx U   U    
 937 . was sent letter byQPѥY Murong Yanfeng}e۳{ U   U    
 938 . was sent letter byQPѥY Zhang Yuan U   U    
 939 . was sent letter byQPѥY Zhang Yuan U   U    
 940 . was sent letter byQPѥY Li ZhaoqiL玘 U   U    
 941 . was sent letter byQPѥY Cao Fu仲 U   U    
 942 . was sent letter byQPѥY Shi LiaoyuanF U   U    
 943 . Replied to letter fromY Jia Shou리 U   U    
 944 . Replied to letter fromY Xianyu ShenA_ U   U    
 945 . Replied to letter fromY Li Dalinj{ U   U    
 946 . Replied to letter fromY Li Congz U   U    
 947 . Replied to letter fromY Liu JinB@ U   U    
 948 . Replied to letter fromY Lv XidaofƹD U   U    
 949 . Replied to letter fromY Lv Taof U   U    
 950 . Replied to letter fromY Wang YirouqX U   U    
 951 . Replied to letter fromY Chao Duanyouкݤ U   U    
 952 . Replied to letter fromY Qin Guan[ U   U    
 953 . Replied to letter fromY Chen ShidaovD U   U    
 954 . Replied to letter fromY Fan Zhen(2)S U   U    
 955 . Replied to letter fromY Li Zhiyi U   U    
 956 . Replied to letter fromY Li Zhiyi U   U    
 957 . Replied to letter fromY Mao Pang U   U    
 958 . Replied to letter fromY Song Zifangl U   U    
 959 . Replied to letter fromY Fan ZuyuS U   U    
 960 . Replied to letter fromY Wang Zishaol U   U    
 961 . Replied to letter fromY Pang Anshiew U   U    
 962 . Replied to letter fromY Liu JingB U   U    
 963 . Replied to letter fromY Zhang Leii U   U    
 964 . Replied to letter fromY Zhang Leii U   U    
 965 . Replied to letter fromY Li ZhaoqiL玘 U   U    
 966 . Replied to letter fromY Li Zhi^ U   U    
 967 . Replied to letter fromY Li Zhi^ U   U    
 968 . Replied to letter fromY Qian Shixiong@ U   U    
 969 . Replied to letter fromY Liu Dao(2)Bv U   U    
 970 . Replied to letter fromY Liu JisunBu] U   U    
 971 . Replied to letter fromY Yao Lin U   U    
 972 . Replied to letter fromY Wu Fugud_j U   U    
 973 . Replied to letter fromY Li Kangniand~ U   U    
 974 . Replied to letter fromY Yu Kuo\A U   U    
 975 . Replied to letter fromY Shu Huanη U   U    
 976 . Replied to letter fromY Shi LiaoyuanF U   U    
 977 . Replied to letter fromY Wang Ning U   U    
 978 . Was sent a reply byY Wang Anshiw U   U    
 979 . Was sent a reply byY Mao Pang U   U    
 980 . Was sent a reply byY Mi Fu̪ U   U    
 981 . Was sent a reply byY Huang Tingjianx U   U    
 982 . Sent official letter toPY啓 Yang Cigong U   U    
 983 . Sent official letter toPY啓 Cao Fu仲 U   U    
 984 . Presented literary composition as gift toظ֡B Wang Shen(2)M U   U    
 985 . Presented literary composition as gift toظ֡B Qin Gouz U   U    
 986 . Presented literary composition as gift toظ֡B Su GuoĬL U   U    
 987 . Presented literary composition as gift toظ֡B Qian Yi(4) U   U    
 988 . Presented literary composition as gift toظ֡B Wu Guand_ U   U    
 989 . Presented literary composition as gift toظ֡B Wang You U   U    
 990 . Presented literary composition as gift toظ֡B Sun Lijie]߸` U   U    
 991 . Presented literary composition as gift toظ֡B Yao Anshiw@ U   U    
 992 . Presented literary composition as gift toظ֡B Wang Qu U   U    
 993 . Presented literary composition as gift toظ֡B Cui XianZ~ U   U    
 994 . Presented literary composition as gift toظ֡B Zeng Anzhiw U   U    
 995 . Presented literary composition as gift toظ֡B Pan Gu都 U   U    
 996 . Presented literary composition as gift toظ֡B Shi MinxingӦ U   U    
 997 . Received literary composition as gift fromYظ֡B Li ZhaoqiL玘 U   U    
 998 . Inscribed painting ofDYe@ Ai Xuan U   U    
 999 . Inscribed painting ofDYe@ Wang ZhuboDï U   U    
 1000 . Inscribed painting ofDYe@ Yin Bai U   U    
 1001 . Inscribed painting ofDYe@ Li Zongchengv U   U    
 1002 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Zhang Jie U   U    
 1003 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Zhang Jie U   U    
 1004 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Fan ChuncuiSº U   U    
 1005 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Fan ChuncuiSº U   U    
 1006 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Han Qia U   U    
 1007 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Li Chang` U   U    
 1008 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Shen GouH U   U    
 1009 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Sun Jue]ı U   U    
 1010 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Sun Jue]ı U   U    
 1011 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wang Jing(2) U   U    
 1012 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wen Yanbo۳ U   U    
 1013 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Yang Huiø U   U    
 1014 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Su XunĬ U   U    
 1015 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Teng Yuanfa𤸵o U   U    
 1016 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Zeng Yizhane U   U    
 1017 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wang Shen(2)M U   U    
 1018 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Sun Mian]\ U   U    
 1019 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wang Juzheng| U   U    
 1020 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Zhao Zhen U   U    
 1021 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wen TongP U   U    
 1022 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wen TongP U   U    
 1023 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Fang Zirongle U   U    
 1024 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Shi Kangbo۱dB U   U    
 1025 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Li Chun U   U    
 1026 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wang Di U   U    
 1027 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wang Di U   U    
 1028 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Shi Jilian~s U   U    
 1029 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Shi Huailianh U   U    
 1030 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Shi Huailianh U   U    
 1031 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Shi Yingfu U   U    
 1032 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Shi Yingyan U   U    
 1033 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wu Fugud_j U   U    
 1034 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wu Fugud_j U   U   1093_8~
 1035 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Li WuhuiL U   U    
 1036 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Di Xianfw U   U    
 1037 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW He Deshunw U   U    
 1038 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW He Deshunw U   U    
 1039 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Zhang Shuoi U   U    
 1040 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Zhang Tianjiik U   U    
 1041 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Zhang XiyuaniƤ U   U    
 1042 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Zhao Tang U   U    
 1043 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Pu YongshengZê@ U   U    
 1044 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Chao Yuezhiл U   U    
 1045 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Qin Guan[ U   U    
 1046 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Li Guang U   U    
 1047 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Li ZhaoqiL玘 U   U    
 1048 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Li ZhaoqiL玘 U   U    
 1049 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Shi Huihongfx U   U    
 1050 . Scholarly works edited bysYdzN@~ Shao Ying U   U    
 1051 . wrote colophon for item in collection ofYç@[ Tang Jiong U   U    
 1052 . wrote colophon for item in collection ofYç@[ Wang Ao U   U    
 1053 . wrote colophon for item in collection ofYç@[ Liu Jinh@ U   U    
 1054 . style of painting imitated byeYҮvk Fu YuanhengI U   U    
 1055 . style of painting imitated byeYҮvk Gao Shuz U   U    
 1056 . style of painting imitated byeYҮvk Liu SonglaoBQ U   U    
 1057 . style of painting imitated byeYҮvk Lian BuG U   U    
 1058 . style of painting imitated byeYҮvk Wang Shiying@^ U   U    
 1059 . style of painting imitated byeYҮvk Tian BaiХ U   U    
 1060 . style of painting imitated byeYҮvk Tian BaiХ U   U    
 1061 . praised calligraphy, painting ofٹDYѡBe Ai Xuan U   U    
 1062 . praised calligraphy, painting ofٹDYѡBe Cheng Huaizhi{h U   U    
 1063 . wrote preface for the literary works ofYҧ@֤@ Huang Xiaoxian U   U    
 1064 . wrote plaque forYfBB Cheng Zhiyuan{ U   U    
 1065 . wrote plaque forYfBB Yang Jie U   U    
 1066 . wrote plaque forYfBB Qian He U   U    
 1067 . wrote plaque forYfBB Shi DaoqianD U   U    
 1068 . wrote plaque forYfBB Di Xianfw U   U    
 1069 . wrote plaque forYfBB Shi Yuanjingb U   U    
 1070 . recruited Y to be instructor at school or academyuYЩxǡBѰ| Zhou TongP U   U    
 1071 . was insulted byQYoo Zhao Xu U   U    
 1072 . evaluated the writings ofYۧ@ Shi DaoqianD U   U    
 1073 . writings evaluated byۧ@QY Zhou ZizhiP U   U    
 1074 . writings evaluated byۧ@QY Fang Hui(3)^ U   U    
 1075 . praised the political accomplishments ofٹDYFZ Cheng Yun{a U   U    
 1076 . praised the political accomplishments ofٹDYFZ Zhang Tiani U   U    
 1077 . Requests government act forY^Y Fu BiI] U   U    
 1078 . Shrine inscription written forY@O Wang Di U   U    
 1079 . Shrine inscription written byOYҧ@ Yuan XieK U   U    
 1080 . Shrine inscription written byOYҧ@ Wang Zhi U   U    
 1081 . female servant wasAY ChunniangKQ U   U    
 1082 . inscription for writings ofYD Wen Xun U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . FYӪL Dongpo zhilin   1101 1036-1101  
 2 . ĬFY Su Dongpo quanji   1101 1036-1101  
 3 . FYͧӪL Dongpo xiansheng zhilin   1101 1036-1101  
 4 . O Chouchi biji   1101 1036-1101  
 5 . 檫ҽ Gewu cutan   1101 1036-1101  
 6 . FYD[ Dongpo tiba   1101 1036-1101