Name Fan ChengdaSj
Person ID 0007211
Index Year 1185
Gender k
Year of Birth 1126_td1~
Year of Death 1193nк4~
Age 68
Dynasty Song
Alternate Names Zhinengܯ(Courtesy namer) ; ZhinengP(Courtesy namer)
Choronym Gaoping
Notes Fan(2) Chengda [7211] Yu(3)'s [7028] son, affinal relation of Wang(2) Bao [7086]. Jiangsu jin, 11.6a, 6b; Zhou Bida, WJ, 61.11a-29b; YLDD, 2368.6a. CBD, 2, 1655-1658.From Hartwell's ACTIVITY table:1177: Apt. Canzhi zhengshi (State Council).1177: Out of Canzhi zhengshi to be prefect of Wuzhou (Zhejiang).
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . ------Xs(Kunshan) Basic Affiliationye(򥻦a})          
 2 . ----Ĭ{--d(Wu Xian) alternate basic affiliationt@ye(򥻦a}) 001     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:9092)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: jinshi (regular)|: Wih 1154     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:9092)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . zhi mou jun shi(Yx) --l--nx(Nanping Jun) 1191 1192   ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZLMasterFileLineID 11408
 2 . can zhi zheng shi(ѪF) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:9092)  
 3 . dai zhi(ݨ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:9092)  
 4 . guo gong(ꤽ) --Nʰʰp--R(Chong Guo)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:9092)  
 5 . guo xin shi(H) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:9092)  
 6 . qi du wei(ML) []([Unknown])     v      
 7 . dian zhong sheng shang she feng yu (dian zhong sheng)(٩|٩^s) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:9092)  
 8 . duan ming dian xue shi(ݩǤh) []([Unknown])       ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZL MasterFileLineID12420
 9 . fu() []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:9092)  
 10 . tong yi da fu(qijj) []([Unknown])       ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZL MasterFileLineID11408
 11 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --F--{(Ming Zhou)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:8415)  
 12 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --nF--@{(Sheng Zhou) 1181 1183   ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZLMasterFileLineID 12420
 13 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --F--B{(Chu Zhou) 1168 1169 vo   pu~Song liang Zhe lu jun shou nian biao LZLMasterFileLineID 15011
 14 . zhong da fu(j) []([Unknown]) 1181     ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZL MasterFileLineID12420
 15 . zhong feng da fu(^j) []([Unknown]) 1180     pu~Song liang Zhe lu jun shou nian biao LZL MasterFileLineID15218
 16 . zhong shu she ren(Ѫ٤H) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:9092)  
 17 . zi zheng dian da xue shi(FjǤh) []([Unknown])       ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZL MasterFileLineID11408
 18 . zi zheng dian da xue shi(FjǤh) []([Unknown])       ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZL MasterFileLineID11408
 19 . chong zheng dian shuo shu(RF) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:9092)  
 20 . ji ying dian xiu zhuan(^׼) []([Unknown]) 1173     sjpuکSong liang Guang da jun shou chen yi ti kao LZL MasterFileLineID4973
 21 . quan li bu shang shu(v§|) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:9092)  
 22 . shang shu sheng li bu si yuan wai lang(|Ѭ§q~) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:9092)  
 23 . zhi mou fu jun fu shi(Yx) ----(Chengdu Fu) 1174 1177   tjpuکSong Chuan Shan da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 1073
 24 . zhi mou fu jun fu shi(Yx) --sn--R(Jingjiang Fu) 1173 1174   sjpuکSong liang Guang da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 4973
 25 . an fu zhi zhi shi(wm) --|t(Sichuan) 1174 1177   tjpuکSong Chuan Shan da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLine1073
 26 . yan hai zhi zhi shi(um) --F(Liangzhedong Lu) 1180 1181   pu~Song liang Zhe lu jun shou nian biao LZLMasterFileLine15218

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . poet֤H      
 2 . civil office[x̡G]      

# Kin Type Kin Name
 1 . F Fan YuS
 2 . ÿA Wang Bao
 3 . SB+ Fan ChengxiangSH
 4 . B- Fan ChengjiSZ
 5 . ql;lBS Fan Wei(2)S
 6 . kBDH Wang Mai(2)
 7 . WF Wei XinchenQH

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Recommended Li ShourouuX U   U    
 2 . Recommended Li ShourouuX U   U   1184
 3 . Recommended He SongQ U   U   1163
 4 . Praised or admiredY/ Sun Songshou]Q U   U    
 5 . Student wasǥͬY Zhang Lui U   U    
 6 . Preface of book byѧǥYҧ@ Lu You U   U    
 7 . Preface of book byѧǥYҧ@ Lu You U   U   1184
 8 . Preface of book byѧǥYҧ@ Yang WanliU U   U    
 9 . Preface of book byѧǥYҧ@ Yang WanliU U   U   1184
 10 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Zhou BidaPj U   U   1184
 11 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lou Yue_ U   U    
 12 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lou Yue_ U   U    
 13 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 14 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu ZaiB_ U   U    
 15 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yuan YueyouK U   U    
 16 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Mou Yan U   U    
 17 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Fan XinS U   U    
 18 . followed byqC̬Y Liu Han(3)B U   U   1184
 19 . Literary style followed by孷YҮĪk Zheng HuchenG U   U    
 20 . Staff member wasY You Cigong妸 U   U    
 21 . Staff member wasY Zhao Panlao U   U    
 22 . Staff member wasY Jian Shijie²@ U   U    
 23 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ Bian Dunde䱬w U   U    
 24 . Member of poetry society with֪ Le Beiֳ U   U    
 25 . Duets composed with۰۩M Chen SanpinTu U   U    
 26 . Biographer ofY@ Wang Pinī U   U    
 27 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Chen Zao(2)y U   U    
 28 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Chen Zao(2)y U   U    
 29 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Yuan YueyouK U   U    
 30 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Mou Yan U   U    
 31 . Temple stele(miaobei) written byqOOYҧ@ Lu You U   U    
 32 . Departure note received from{OoYҧ@ب(eO֡B) Hu QuanJ U   U    
 33 . Departure note received from{OoYҧ@ب(eO֡B) Hu QuanJ U   U   1184
 34 . Departure note received from{OoYҧ@ب(eO֡B) Wu Jingd U   U    
 35 . Departure note received from{OoYҧ@ب(eO֡B) Wu Jingd U   U    
 36 . Served in the same bureau withP He SongQ U   U   1163
 37 . Menren associated withٹDY峹Bǰ Xu Sidao}D U   U    
 38 . Relied on book byYۭz Yang Bei U   U    
 39 . Funerary stele written byDOYҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 40 . Elegy written forY@֡B Wang Bao U   U    
 41 . Elegy written forY@֡B Hu YuanzhiJ U   U    
 42 . Elegy written forY@֡B Hu YuanzhiJ U   U    
 43 . Sent letter toPY Wang YingchenL U   U    
 44 . Sent letter toPY Zhou BidaPj U   U    
 45 . Sent letter toPY Wang Huaia U   U    
 46 . was sent letter byQPѥY Lin GuangchaoL U   U    
 47 . Replied to letter fromY Yang Guanqinga U   U    
 48 . Received official letter fromY啓 Wei QiQ U   U    
 49 . Received official letter fromY啓 Lou Yue_ U   F Lou Qu  
 50 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Gao Wenhu U   U    
 51 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Yuan YueyouK U   U    
 52 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Lu You U   U    
 53 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Lu You U   U    
 54 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Lu You U   U    
 55 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Cui DunliZ§ U   U    
 56 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Wu Jingd U   U    
 57 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Yang Jia U   U    
 58 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Fan MoS謩 U   U    
 59 . colophon to writings was composed by֤[Yҧ@ Lou Yue_ U   U    
 60 . colophon to writings was composed by֤[Yҧ@ Liu ZaiB_ U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . ۴ֶ Shihu shiji   1193 1125-1193  
 2 . dp Wujun zhi   1192 1192  
 3 . ۮŧ Guihai yuheng zhi   1175 1172-1175  
 4 . |} Canluan lu   1173 1172-1173  
 5 . ů Lanpei lu   1170 1170  
 6 . d Wuchuan lu   1177 1177  
 7 . ۴ Shihu ci   1193 1125-1193  
 8 . Jupu   1193 1125-1193  
 9 . Meipu   1193 1125-1193  
 10 . ۴ֶ Shihu shiji   1193 1125-1193  
 11 . ۮŧӧH Guihai yuheng zhi yiwen   1193 1126-1193  
 12 . ۮ Guihai zazhi   1193 1126-1193  
 13 . ۮZ Guihai manzhi   1193 1126-1193  
 14 . ۮɬ} Guihai yandong zhi   1193 ]126-1193  
 15 . ۮۧ Guihai jinshi zhi   1193 ]126-1193  
 16 . ۮG Guihai guozhi   1193 ]126-1193  
 17 . ۮ Guihai huazhi   1193 ]126-1193  
 18 . ۮ Guihai caomu zhi   1193 ]126-1193  
 19 . ۮ Guihai huamu zhi   1193 ]126-1193  
 20 . ۴ Shihu jupu   1193 ]126-1193  
 21 . ۮγ Guihai chongyu zhi   1193 ]126-1193  
 22 . ۮV Guihai chin zhi   1193 ]126-1193  
 23 . ۮ~ Guihai shou zhi   1193 ]126-1193  
 24 . ۮ Guihai xiang zhi   1193 ]126-1193  
 25 . ۮ Guihai qi zhi   1193 ]126-1193  
 26 . ۮs Guihai jiu zhi   1193 ]126-1193  
 27 . Ӵۧ Taihu shi zhi   1193 ]126-1193  
 28 . ۴ֶ Shihu shi chao   1193 ]126-1193  
 29 . ۴򶰶r Shihu ji chao   1193 ]126-1193  
 30 . ۴򶰸ɶr Shihu ji buchao   1193 ]126-1193  
 31 . ۴͸ֶr Shihu xiansheng shi chao   1193 ]126-1193  
 32 . ۴ֿ Shihu shixuan   1193 ]126-1193  
 33 . ۴T Shihu jixing sanlu   1193 ]126-1193