Name Zhao Xuz
Person ID 0009006
Index Year 1085
Gender k
Year of Birth 1048_y8~
Year of Death 1085_8~
Age 38
Dynasty Song
Alternate Names Zhao Zhongzhen(Alternate Personal Name, Previously Used NameOWBΦW)
ye Kaifeng}
Choronym TianshuiѤ
Notes Zhao(1) Xu(3) [9006] Yingzong's [9005] eldest son, Zhezong's [9007] and Huizong's [9008] father. The grandfather of his father-in-law, Xiang(2) Jing's [3351] (his first empress Xiang died in 1101 at age 56) was Xiang(2) Minzhong [705]. Xiang(2) Jing's uncles were Zhuanfan [7238] and Zhuanshi [704], his nephews were Zongdan [710] and Zongdao [711] and his grandnephew was Gun [707]. Xiang(2) Ziyin [715] (Minzhong's great great grandson) was the nephew (once removed) of his first empress, Qinsheng xiansu huanghou Xiang(2) Shi [4217]. His second empress, the Qincheng huanghou Zhu(1) Shi [4218], was the sister of the grandfather of the wife of Jiang(2) Hao [3227], the father of Jiang(2) Yu [3228], who was betrothed to the daughter of Wang(1) Siwen [1758]. Jiang(2) Hao's wife's paternal aunt was Zhao(1) Qinzong's [9009] empress, the Renhuai huanghou [4219]. CBD, 1, 636 (empress Xiang). CBD, 1, 773.
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --}ʩ--}(Kaifeng) Basic Affiliationye(򥻦a})          

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   succession~ 1067 20      

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . guo gong(ꤽ) --Nʰʰp--w(An Guo)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:18376)  
 2 . guo gong(ꤽ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:18376)  
 3 . mi shu sheng jian(Ѭٺ) --Nʰʰp--ap(Huaiyang Jun)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:18376)  
 4 . mou zhou guan cha shi(Y{[) --_--w{(An Zhou)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:18376)  
 5 . huang di(ӫ) []([Unknown])          
 6 . huang tai zi(ӤӤl) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:18376)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . imperial princevl      
 2 . rulerΪv      
 3 . filial son/daughterl/k      
 4 . emperor[ӫ]      

# Kin Type Kin Name
 1 . S;dSWB Xiang ZongdanVv
 2 . S;dSWB Xiang ZongdaoVvD
 3 . WF Zhu Shianhw
 4 . WF Xiang JingVg
 5 . dlW Xiang ShiV(zӦZ)
 6 . dlW Zhu Shi(zӦZ)
 7 . fZ- Zhao Shi(vd)
 8 . kD Zhao Shi(zk)
 9 . F Zhao Shu
 10 . lS6 Zhao Xu
 11 . Q@lS11 Zhao Ji˸
 12 . ]SS Zhao Huan
 13 . ]SS Zhao Gouc
 14 . FF Zhao Yunrang
 15 . F Gao Shi]Wife of Zhao Shu^]Ʃd^
 16 . M Gao Shi]Wife of Zhao Shu^]Ʃd^
 17 . kBDH Han Jiayanū
 18 . kBDH Wang Zhi(9)
 19 . cC Lin ShiL(zm)
 20 . kBDH Pan YiN
 21 . B- Zhao Jun(3)Y
 22 . ]SS Zhao Kai
 23 . kD Zhao Shi(ީd)
 24 . dlW Wu ShiZ(zm)
 25 . lS Zhao BiZ
 26 . lS Zhao Yu
 27 . lS Zhao SiT
 28 . kD Zhao Shi(zk)
 29 . cC Chen Shi
 30 . dlW Chen Shi(zӦZ)
 31 . ]SS Zhao Qi
 32 . lS Zhao Si
 33 . l; Ĥ@lS1 Zhao Yi
 34 . ]SS Zhao MaoZ
 35 . TlS3 Zhao JunT
 36 . ]SS Zhao Xu
 37 . ]SS Zhao Di
 38 . ]SS Zhao E㮙
 39 . lS2 Zhao Jin
 40 . ]SS Zhao Shu
 41 . B- Zhao HaoV
 42 . ]kSD Zhao Shi(勵ҩd)
 43 . kD Han Jingrong
 44 . TkD3 Zhao Shi(ū۩d)
 45 . kD1 Zhao Shi (Zhao xu d1)(zk1)
 46 . |kD4 Zhao Shi (wang yu wife)(Jd)

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Praised or admiredY/ Cao Yi U   U    
 2 . Praised or admiredY/ Xiang BaoV_ U   U    
 3 . Supported Wang Anshiw U   U    
 4 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 5 . Sacrificial prayer written forY@ Di QingfC U   U    
 6 . was sent letter byQPѥY Ouyang Xiuڶ U   U    
 7 . Was sent a reply byY Ouyang Xiuڶ U   U    
 8 . Was sent a reply byY Ouyang Xiuڶ U   U    
 9 . plaque written byBBʥYҽf Tang Shichih U   U