Name Zhao Gouc
Person ID 0009010
Index Year 1166
Gender k
Year of Birth 1107_j[1~
Year of Death 1187nE14~
Age 81
Dynasty Song
Alternate Names R\ܼwtZL˧ӫ(Posthumous Name문) ; Dejiw(Courtesy namer) ; Gao Zongv(Temple nameq)
Choronym TianshuiѤ
Notes Zhao(1) Gou(2) [9010] Huizong's [9009] ninth son, Qinzong's [9008] younger brother, Xiaozong's [9011] distant kin. His mother was Wei(1) Anli's [7386] daughter. CBD, 1, 771-3.
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . ----C{--(Qiantang) Basic Affiliationye(򥻦a})          
 2 . ----C{--(Qiantang) Moved toEa          
 3 . --}ʩ--}(Kaifeng) Former Addressea          

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   succession~ 1127 21      

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . wang() --Nʰʰp--d(Kang Guo)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:4209)  
 2 . he bei bing ma da yuan shuai(e_Lj) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:4209)  
 3 . tai shang huang(ӤW) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:4209)  
 4 . fu yin() []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:16093)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . imperial princevl      
 2 . rulerΪv      
 3 . emperor[ӫ]      

# Kin Type Kin Name
 1 . FF Zhao Xuz
 2 . q;BFB Zhao Xu
 3 . F Zhao Ji˸
 4 . SB+ Zhao Huan
 5 . L~lS* Zhao Shen眘
 6 . ڤlK+1(male) Zhao Shen眘
 7 . ĤGdW2F Wu Jind
 8 . ĤGdW2 Wu Shid(cd)
 9 . Ĥ@dW1F Xing Huan
 10 . ĤGdW2 Xing Shi(cӦZ)
 11 . M Wei Shi(c)
 12 . SB+ Zhao Kai
 13 . WM Xiong Shi(ةd)
 14 . q;BFB Zhao BiZ
 15 . SB+ Zhao Qi
 16 . SB+ Zhao Xu
 17 . lS Zhao Fu旉
 18 . SB+ Zhao Shu
 19 . ql;lBS Zhao Chen
 20 . cC Pan Shi(cm)
 21 . cC Liu ShiB(cQm)
 22 . ql;lBS Zhao XunV
 23 . cC Zhang Shi (Zhao Gou conc.)i(cm)
 24 . cC Liu Shi (Zhao Gou conc.)B(cm)
 25 . cC Liu Shi(Zhao Gou concubine)B(c)

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Praised or admiredY/ Wang LiyongQ U   U    
 2 . Praised or admiredY/ Qin Gui U   U    
 3 . Praised or admiredY/ Du Congguqj U   U    
 4 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zhang NieiQ U   U    
 5 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zhou ZizhiP U   U    
 6 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Han YuanjiN U   U    
 7 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu KezhuangBJ U   U    
 8 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu KezhuangBJ U   U    
 9 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lou Yue_ U   U    
 10 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U    
 11 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Lu You U   U    
 12 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 13 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 14 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhang Shii U   U    
 15 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 16 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 17 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 18 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Gang U   U    
 19 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Gang U   U    
 20 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Li Gang U   U    
 21 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Hong Zikuixt U   U    
 22 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Liu YueshenB U   U    
 23 . Officer under his command wasNY Cheng Quan{ U   U   1167
 24 . Officer under his command wasNY Miao Fu] U   U   1167
 25 . Ordered the execution ofUOBM Yue Fei U   U    
 26 . Ordered the execution ofUOBM Ouyang Cheڶ U   U   1167
 27 . Posthumous name essay written byijYҧ@ Zhou BidaPj U   U    
 28 . Posthumous name essay written byijYҧ@ Yang WanliU U   U    
 29 . Purged for association with]PY橹os Huang Qianshan絽 U   U    
 30 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Cao Xun U   U    
 31 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Tang Shichih U   U    
 32 . was sent letter byQPѥY Zong ZevA U   U    
 33 . was sent letter byQPѥY Zong ZevA U   U    
 34 . was sent letter byQPѥY Wang BoyanLB U   U    
 35 . was sent letter byQPѥY Ni Puپ U   U    
 36 . was sent letter byQPѥY Jia Tingzuoʦ U   U    
 37 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Zhang NieiQ U   U    
 38 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Li Gang U   U    
 39 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Tang Shichih U   U    
 40 . was harmed byQY` Wang BoyanLB U   U    
 41 . praised calligraphy, painting ofٹDYѡBe Wu Yued U   U    
 42 . was served by the medical arts ofQYHNҨ Shen LianghuiH}f U   U    
 43 . preface to literary works was written by֤ǥYҧ@ Lv Yihaof[E U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . Hanmo zhi   1187 1107-1187