Name Xu Heng\
Person ID 0010023
Index Year 1268
Gender k
Age 73
b@l~ 1260ΤΪlls
Dynasty Yuan
Alternate Names Zhongping(Courtesy namer)
ye Heneie
Choronym [Unknown]iԡj
Notes Xu(4) Heng [10023] WDY, 2, 1225.
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --Ѭ--e(Henei) Basic Affiliationye(򥻦a})       HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:8022)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   recommendation| (O) 1260 52      

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . guo zi jian guo zi ji jiu(lʰls)   1260()     HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:8022) Ϊlls
 2 . zhong shu sheng zuo cheng xiang(Ѭ٥)         HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:8022) ѥ
 3 . guo zi jian guo zi ji jiu(lʰls)         HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:8022) jǤhݰls
 4 . ji xian da xue shi(jǤh)         HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:8022) jǤhݰls

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . civil office[x̡G]      
 2 . not serving due to illnessHeo      
 3 . Neo-Confucian thinker (lixue)zǮa      
 4 . Summoned to the capitalxܨʮv      

# Kin Type Kin Name
 1 . l; Ĥ@lS1 Xu Shike\vi
 2 . |lS4 Xu Shijing\vq

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Recommended byQY Wang Yun(5)@ U   U    
 2 . Student wasǥͬY Yao Sui U   U   1281
 3 . Student wasǥͬY Yelv YoushangCߥk| U   U   1281
 4 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Su TianjueĬ U   U    
 5 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Xiong He U   U    
 6 . Preface of book byѧǥYҧ@ Xiong He U   U    
 7 . Preface of book byѧǥYҧ@ Tan ChengӼ U   U    
 8 . Member of his school wasӾǬY Xu Yi\Ѱ U   U   1281
 9 . Epitaph written forY@ӻx Yang Gongyit U   U    
 10 . Explanation of capping name (zixu or zishuo) composed forY@rBWz Wang Zunli§ U   U    
 11 . Biography written byǰO@̬Y Song Lian U   U    
 12 . Biography written byǰO@̬Y Wang Wei U   U    
 13 . Biography written byǰO@̬Y Wang Yun(5)@ U   U    
 14 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Xu Yue\ U   U    
 15 . Calligraphy or painting postscripted byѡBeY@[ Su TianjueĬ U   U    
 16 . Ancestral stele or records written forY@@tOO Xu Heng\ U   U    
 17 . Ancestral stele or records written forY@@tOO Xu Shuzu\z U   U    
 18 . Ancestral stele or records written forY@@tOO Xu Shike\vi U   U    
 19 . Ancestral stele or records written forY@@tOO Xu Shijing\vq U   U    
 20 . Ancestral stele or records written forY@@tOO Xu Chongzu\R U   U    
 21 . Ancestral stele or records written forY@@tOO Xu Zongzong\qv U   U    
 22 . Ancestral stele or records written forY@@tOO Xu Zongyi\qy U   U    
 23 . Ancestral stele or records written forY@@tOO Xu Zongxuan\q U   U    
 24 . Ancestral stele or records written forY@@tOO Xu Zongchen\qf U   U    
 25 . Ancestral stele or records written forY@@tOO Xu Zongxian\q U   U    
 26 . Ancestral stele or records written forY@@tOO Xu Shaozu\Я U   U    
 27 . Ancestral stele or records written by@tOOYҧ@ Xu Heng\ U   U    
 28 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Yao Shu(2) U   U   1281
 29 . Departure note received from{OoYҧ@ب(eO֡B) Zhang Yii U   U    
 30 . Funerary stele written byDOYҧ@ Ouyang Xuanڶ U   U    
 31 . Tomb stone (mubiao) written byӪYҧ@ Li Qixian U   U    
 32 . Elegy written by֡BYҧ@ Hu ZhiyuJN U   U    
 33 . Elegy written by֡BYҧ@ Wang Yun(5)@ U   U    
 34 . Biographical sketch (xingzhuang) written by檬Yҧ@ Yelv YoushangCߥk| U   U    
 35 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Song Lian U   U    
 36 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Wang Yun(5)@ U   U    
 37 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Wang PanY U   U    
 38 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Li Siyanl U   U    
 39 . Sent letter toPY Yelv WeizhongC߱ U   U    
 40 . was sent letter byQPѥY Wang Xu(6) U   U    
 41 . Presented literary composition as gift toظ֡B Xu Heng\ U   U    
 42 . Received literary composition as gift fromYظ֡B Xu Heng\ U   U    
 43 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Yao Sui U   U    
 44 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Cheng Jufu{d U   U    
 45 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Zhang YanghaoiiE U   U    
 46 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Xu Youren\ U   U    
 47 . School stele written byǰO]Ѱ|O^Yҧ@ Zhu Derunw U   U    
 48 . colophon to writings was composed by֤[Yҧ@ Su TianjueĬ U   U    
 49 . colophon to writings was composed by֤[Yҧ@ Pu DaoyuanZD U   U    
 50 . colophon to writings was composed by֤[Yҧ@ Quan Zuwang U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . |N Luzhai yishu   1281 1209-1281  
 2 . Ūp Duyi siyan   1281 1209-1281  
 3 . |N Xu Luzhai ji   1281 1209-1281