Name Ye ShiA
Person ID 0010749
Index Year 1209
Gender k
Year of Death 1223nũw16~
Age 74
Dynasty Song
Alternate Names Zhongdingw(Posthumous Name문)
ye Yongjiaù
Choronym [Unknown]iԡj
Notes Ye(1) Shi [10749] Ye Shi, WJ, 18.354-5 (wife, surname Gao, who died in 1211 at age 52). Chen Fuliang, WJ, 18.7b; SHY:ZG, 41.63a, 73.21b. CBD, 4, 3237-3238.From Hartwell's ACTIVITY table:1194: Apt. Taifu qing, Huaidong zongling1194: In office as Taifu qing, Huaidong zongling1196: Demoted two grades and dismissed (fangba) as Taifu qing, Huaidong zongling
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --F--Ŧ{--ù(Yongjia) Basic Affiliationye(򥻦a})       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:17800)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: jinshi (general)|: ih(Ţ) 1178     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:17800)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . an fu shi(w) --nF(Jiangnandong Lu) 1206 1207   ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZLMasterFileLine12438
 2 . chao qing da fu(½Фj) []([Unknown]) 1206     ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZL MasterFileLineID12438
 3 . guo zi jian si ye(lʥq~) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:17800)  
 4 . gong() []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:17800)  
 5 . tai chang si bo shi(ӱ`xդh) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:7369)  
 6 . tai fu si qing(өx) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:17800)  
 7 . tai xue bo shi(Ӿdzդh) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:17800)  
 8 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --nF--@{(Sheng Zhou) 1206 1207   ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZLMasterFileLineID 12438
 9 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --an--{(Qi Zhou) 1190 1192   ajpuکSong liang Huai da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 9382
 10 . ge xue shi(վǤh) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:17800)  
 11 . bao wen ge dai zhi(_իݨ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:17800)  
 12 . bao mo ge dai zhi(_ӻիݨ) []([Unknown]) 1206     ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZL MasterFileLineID12438
 13 . shang shu sheng li bu yuan wai lang(|Ѭ٦O~) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:17800)  
 14 . tai xue zheng(Ӿǥ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:17800)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . filial son/daughterl/k      
 2 . scholar of statecraft learningg@Ǫ      
 3 . office: finance[]Fx]      

# Kin Type Kin Name
 1 . dlW Gao Shi(Ad)
 2 . WF Gao Zimol
 3 . F Ye Guangzu
 4 . dWMZH Ji JuyiR~

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Friend of Liu MizhengB U   U   1209
 2 . Friend of Hu WeiJ U   U    
 3 . Friend of Fan ZhongyiS U   U   1209
 4 . Friend of Lin NaiL U   U   1209
 5 . Friend of Wu Gand U   U    
 6 . Friend of Deng YueliH§ U   U    
 7 . Friend of Cai Hao U   U   1209
 8 . Friend of Liu Yu(19)BM U   U   1209
 9 . Friend of Wang Chuo U   U    
 10 . Impeachedu Lin LiL U   U    
 11 . Impeached byQYu Lei Xiaoyoup U   U    
 12 . Recommended Chen FuliangŨ} U   U    
 13 . Recommended Teng Chengh U   U    
 14 . Recommended byQY Shi HaovE U   U    
 15 . Recommended byQY Shi HaovE U   U   1209
 16 . Opposed or attackedϹ/P Lin LiL U   U   1209
 17 . Praised or admired byQYY/ Han Tuozhouɫ` U   U    
 18 . Praised or admired byQYY/ Shao Ziyuanۤ U   U    
 19 . Praised or admiredY/ Liu KexunBJ U   U    
 20 . Praised or admiredY/ Huang Xun㽦 U   U    
 21 . Praised or admiredY/ Guo Jiang(2) U   U    
 22 . Praised or admiredY/ Wu Gand U   U   1209
 23 . Praised or admiredY/ Qian Kuo U   U    
 24 . Student ofYǥ Liu YuBU U   U    
 25 . Student wasǥͬY Zhou NanPn U   U    
 26 . Student wasǥͬY Wang Zhi U   U    
 27 . Student wasǥͬY Chen Xueq U   U    
 28 . Student wasǥͬY Wu Ziliangdl} U   U    
 29 . Student wasǥͬY Yuan TingruKʾ U   U   1209
 30 . Student wasǥͬY Yuan PingruKu U   U    
 31 . Student wasǥͬY Song Jus U   U    
 32 . Student wasǥͬY Dai Xu U   U    
 33 . Student wasǥͬY Meng Yous U   U   1209
 34 . Student wasǥͬY Meng Daos U   U   1209
 35 . Student wasǥͬY Ye ShaowengЯ U   U   1209
 36 . Student wasǥͬY Ding XiliangBƫG U   U   1176
 37 . Student wasǥͬY Wang Du(4) U   U   1209
 38 . Student wasǥͬY Zhao RuduoM U   U   1209
 39 . Student wasǥͬY Li ZhongfangF U   U   1209
 40 . Student wasǥͬY Chen ZhichongӱR U   U    
 41 . Student wasǥͬY Ge Shaoti U   U   1209
 42 . Student wasǥͬY Fang Lai U   U    
 43 . Student wasǥͬY Wang XiangzuH U   U    
 44 . Student wasǥͬY Mao Dangshi U   U    
 45 . Student wasǥͬY Wang WenZ U   U    
 46 . Student wasǥͬY Shao Chizheng U   U    
 47 . Student wasǥͬY Zhang Gaii U   U    
 48 . Student wasǥͬY Xia TingjianLx² U   U    
 49 . Student wasǥͬY Weng MinzhiαӤ U   U    
 50 . Student wasǥͬY Zhang Gongxiuiq U   U    
 51 . Student wasǥͬY Chen ZhiԲ U   U    
 52 . Student wasǥͬY Deng ChuanzhiHǤ U   U    
 53 . Student wasǥͬY Xue Zichangl U   U    
 54 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Xie Ji¥ U   U    
 55 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Xie Ji¥ U   U   1209
 56 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Li Taov U   U    
 57 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Li Taov U   U    
 58 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Chen LiangG U   U    
 59 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Chen LiangG U   U   1209
 60 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhou NanPn U   U    
 61 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhou NanPn U   U   1209
 62 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhou XueguPǥj U   U    
 63 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhou XueguPǥj U   U   1209
 64 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zheng BoxiongGB U   U    
 65 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zheng BoxiongGB U   U   1209
 66 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zheng BoyingGB^ U   U    
 67 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zheng BoyingGB^ U   U   1209
 68 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Yao Kuane U   U    
 69 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Chen Qiqingϭ U   U    
 70 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Chen Qiqingϭ U   U   1209
 71 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Chen Kui U   U    
 72 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Chen Kui U   U   1209
 73 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Huang Xun㽦 U   U    
 74 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Huang Xun㽦 U   U   1209
 75 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Xu Wenqing} U   U    
 76 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Xu Wenqing} U   U   1209
 77 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Hu YiJ^ U   U    
 78 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Hu YiJ^ U   U    
 79 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Sang Shichang@ U   U   1209
 80 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Luo KekaiùJ} U   U    
 81 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Luo KekaiùJ} U   U   1209
 82 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Huang Du U   U    
 83 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Huang Du U   U    
 84 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Shen YingHs U   U    
 85 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Shen YingHs U   U   1209
 86 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Ding XiliangBƫG U   U    
 87 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Du GuaiJ U   U    
 88 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Du GuaiJ U   U    
 89 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Du GuaiJ U   U   1209
 90 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Wang NanI U   U    
 91 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhu BoqiB_ U   U    
 92 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhu BoqiB_ U   U    
 93 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhu BoqiB_ U   U    
 94 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Shi Jizhong~ U   U    
 95 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhu Fu U   U    
 96 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Zhu Fu U   U    
 97 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Xu Ding}w U   U    
 98 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Xu Ding}w U   U    
 99 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Liu BoxiongBB U   U    
 100 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Xue Zichangl U   U    
 101 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zhao Rudangm U   U    
 102 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zhao Rudangm U   U   1209
 103 . Preface of book byѧǥYҧ@ Sun Zhihong] U   U    
 104 . Member of his school wasӾǬY Chen Xueq U   U   1209
 105 . Member of his school wasӾǬY Song Jus U   U   1209
 106 . Disciple (dizi) was̤lY Wang Dashouj U   U   1209
 107 . Disciple (dizi) was̤lY Sun Zhihong] U   U    
 108 . Epitaph written forY@ӻx Xue Bi] U   U    
 109 . Epitaph written forY@ӻx Xue Bi] U   U   1209
 110 . Epitaph written forY@ӻx Chen Jingsi U   U    
 111 . Epitaph written forY@ӻx Chen Jingsi U   U   1209
 112 . Epitaph written forY@ӻx Chen LiangG U   U    
 113 . Epitaph written forY@ӻx Chen LiangG U   U   1209
 114 . Epitaph written forY@ӻx Gao Zirongl U   U    
 115 . Epitaph written forY@ӻx Gao Zirongl U   U   1209
 116 . Epitaph written forY@ӻx Zou HaoQE U   U    
 117 . Epitaph written forY@ӻx Weng ShiΤ(ld) U   U    
 118 . Epitaph written forY@ӻx Zhong LingzhanF(sCd) U   U    
 119 . Epitaph written forY@ӻx Zhong LingzhanF(sCd) U   U    
 120 . Epitaph written forY@ӻx Du Shi(d) U   U    
 121 . Epitaph written forY@ӻx Gao Shi(Ad) U   U    
 122 . Epitaph written forY@ӻx Lin ShiL(Zd) U   U    
 123 . Epitaph written forY@ӻx Liu ShanjingBq U   U    
 124 . Epitaph written forY@ӻx Xue Shi(Jǩd) U   U    
 125 . Epitaph written forY@ӻx Xue Shi(Jǩd) U   HV Hu XuJ  
 126 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Ruyi(3)ij U   U    
 127 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Ruyi(3)ij U   U    
 128 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Shii(\ed) U   U    
 129 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Shii(\ed) U   U    
 130 . Epitaph written forY@ӻx Zhuang Zeh U   U    
 131 . Epitaph written forY@ӻx Zhou ShiP(d) U   U    
 132 . Epitaph written forY@ӻx Zhou NanPn U   U    
 133 . Epitaph written forY@ӻx Zhou NanPn U   U   1209
 134 . Epitaph written forY@ӻx Gao Zimol U   U    
 135 . Epitaph written forY@ӻx Gao Zimol U   Wdl   1209
 136 . Epitaph written forY@ӻx Wang BoLk U   U    
 137 . Epitaph written forY@ӻx Wang BoLk U   U   1209
 138 . Epitaph written forY@ӻx Yang Yuan(3)@ U   U    
 139 . Epitaph written forY@ӻx Yang Yuan(3)@ U   U   1209
 140 . Epitaph written forY@ӻx Shi Jian(2)v U   U    
 141 . Epitaph written forY@ӻx Shi Jian(2)v U   U   1209
 142 . Epitaph written forY@ӻx Chen FuliangŨ} U   U    
 143 . Epitaph written forY@ӻx Chen FuliangŨ} U   U   1209
 144 . Epitaph written forY@ӻx Cai Youxue U   U    
 145 . Epitaph written forY@ӻx Cai Youxue U   U   1209
 146 . Epitaph written forY@ӻx Zheng BoyingGB^ U   U    
 147 . Epitaph written forY@ӻx Zheng BoyingGB^ U   U   1209
 148 . Epitaph written forY@ӻx Wang WenshiD U   U    
 149 . Epitaph written forY@ӻx Wang WenshiD U   U   1209
 150 . Epitaph written forY@ӻx Wang WenliD§ U   U    
 151 . Epitaph written forY@ӻx Wang WenliD§ U   U   1209
 152 . Epitaph written forY@ӻx Wang Zhi U   Wdl   1209
 153 . Epitaph written forY@ӻx Ye Guangzu U   U    
 154 . Epitaph written forY@ӻx Yao Yingo U   U    
 155 . Epitaph written forY@ӻx Yao Yingo U   U   1209
 156 . Epitaph written forY@ӻx Bao Ang] U   U    
 157 . Epitaph written forY@ӻx Bao Ang] U   U   1182
 158 . Epitaph written forY@ӻx Chen Qiqingϭ U   M   1209
 159 . Epitaph written forY@ӻx Liu MizhengB U   U    
 160 . Epitaph written forY@ӻx Liu MizhengB U   U   1209
 161 . Epitaph written forY@ӻx Liu Su(2)Bg U   U    
 162 . Epitaph written forY@ӻx Liu Su(2)Bg U   U   1209
 163 . Epitaph written forY@ӻx Liu ShuoB U   U    
 164 . Epitaph written forY@ӻx Liu ShuoB U   U   1209
 165 . Epitaph written forY@ӻx Liu QihuiB_ U   U    
 166 . Epitaph written forY@ӻx Liu QihuiB_ U   U   1209
 167 . Epitaph written forY@ӻx Zheng GenglaoGѦ U   U    
 168 . Epitaph written forY@ӻx Zheng GenglaoGѦ U   U   1209
 169 . Epitaph written forY@ӻx Gao Zirunl U   U    
 170 . Epitaph written forY@ӻx Gao Zirunl U   U   1209
 171 . Epitaph written forY@ӻx He Yuee U   U    
 172 . Epitaph written forY@ӻx He Yuee U   U   1209
 173 . Epitaph written forY@ӻx Huang Xun㽦 U   U    
 174 . Epitaph written forY@ӻx Huang Xun㽦 U   U   1209
 175 . Epitaph written forY@ӻx Zhang Xiushuiq U   U   1209
 176 . Epitaph written forY@ӻx Xue Shao U   U    
 177 . Epitaph written forY@ӻx Xue Shao U   U   1209
 178 . Epitaph written forY@ӻx Chen Qian(2) U   U    
 179 . Epitaph written forY@ӻx Chen Bing U   U    
 180 . Epitaph written forY@ӻx Chen Bing U   Wdl   1209
 181 . Epitaph written forY@ӻx Chen Gai U   Wdl   1209
 182 . Epitaph written forY@ӻx Yuan ZhiyouK U   U    
 183 . Epitaph written forY@ӻx Yuan ZhiyouK U   U   1209
 184 . Epitaph written forY@ӻx Hui Zhef U   U    
 185 . Epitaph written forY@ӻx Hui Zhef U   U   1209
 186 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Yantan U   U    
 187 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Yantan U   U   1209
 188 . Epitaph written forY@ӻx Zhan Tiren餯 U   U    
 189 . Epitaph written forY@ӻx Zhan Tiren餯 U   U   1209
 190 . Epitaph written forY@ӻx Ying MaozhiZ U   Wdl   1209
 191 . Epitaph written forY@ӻx Ji JuyiR~ U   U    
 192 . Epitaph written forY@ӻx Ji JuyiR~ U   U   1209
 193 . Epitaph written forY@ӻx Jiang ChugongB U   U    
 194 . Epitaph written forY@ӻx Jiang ChugongB U   S1l; Ĥ@l Jiang Huik 1193nк4~
 195 . Epitaph written forY@ӻx Jiang ChuduB U   U    
 196 . Epitaph written forY@ӻx Jiang ChuduB U   U   1209
 197 . Epitaph written forY@ӻx Jiang Xingjian² U   U    
 198 . Epitaph written forY@ӻx Jiang Xingjian² U   U   1209
 199 . Epitaph written forY@ӻx Qian Yizhi U   U    
 200 . Epitaph written forY@ӻx Qian Yizhi U   U   1209
 201 . Epitaph written forY@ӻx Qian Zhiwang U   U    
 202 . Epitaph written forY@ӻx Qian Zhiwang U   U   1209
 203 . Epitaph written forY@ӻx Hu WeiJ U   U    
 204 . Epitaph written forY@ӻx Hu ZunJ U   U    
 205 . Epitaph written forY@ӻx Hu ZunJ U   U    
 206 . Epitaph written forY@ӻx Bao SujF U   U    
 207 . Epitaph written forY@ӻx Bao SujF U   U   1209
 208 . Epitaph written forY@ӻx Bao SujF U   Wdl   1209
 209 . Epitaph written forY@ӻx Lv ShiyufvU U   U    
 210 . Epitaph written forY@ӻx Lv ShiyufvU U   U   1196ny2~(j)
 211 . Epitaph written forY@ӻx Gong Fadk U   Wdl   1209
 212 . Epitaph written forY@ӻx Gong Fengd U   U    
 213 . Epitaph written forY@ӻx Guo Liangchen} U   U    
 214 . Epitaph written forY@ӻx Guo Liangxian} U   U    
 215 . Epitaph written forY@ӻx Guo Liangxian} U   U   1209
 216 . Epitaph written forY@ӻx Guo Jiang(2) U   U    
 217 . Epitaph written forY@ӻx Guo Jiang(2) U   U   1209
 218 . Epitaph written forY@ӻx Song ShaogongЮ U   U    
 219 . Epitaph written forY@ӻx Song ShaogongЮ U   U   1209
 220 . Epitaph written forY@ӻx Song Jus U   U    
 221 . Epitaph written forY@ӻx Song Jus U   U   1209
 222 . Epitaph written forY@ӻx Xu Yi(2)} U   U    
 223 . Epitaph written forY@ӻx Xu Yi(2)} U   U   1209
 224 . Epitaph written forY@ӻx Hu XuJ U   Wdl Xue Shi(Jǩd) 1178
 225 . Epitaph written forY@ӻx Huang Yun U   U   1209
 226 . Epitaph written forY@ӻx Ge Zide۱o U   U    
 227 . Epitaph written forY@ӻx Ge Zide۱o U   U   1209
 228 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Buxi𢙯 U   U   1209
 229 . Epitaph written forY@ӻx Wang Dao衜 U   U    
 230 . Epitaph written forY@ӻx Wang Dao衜 U   U    
 231 . Epitaph written forY@ӻx Wang Dao衜 U   Cc Tang Shi(衜c) 1209
 232 . Epitaph written forY@ӻx Tang Shi(衜c) U   U    
 233 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Shanlin{ U   Wdl   1209
 234 . Epitaph written forY@ӻx Li XiaH U   U    
 235 . Epitaph written forY@ӻx Li XiaH U   U   1209
 236 . Epitaph written forY@ӻx Li Xiang(2) U   U    
 237 . Epitaph written forY@ӻx Li Xiang(2) U   U   1209
 238 . Epitaph written forY@ӻx Lin ShiLA U   U    
 239 . Epitaph written forY@ӻx Lin ShiLA U   U   1209
 240 . Epitaph written forY@ӻx Liu Ying(3)Bo U   U    
 241 . Epitaph written forY@ӻx Liu Ying(3)Bo U   U   1209
 242 . Epitaph written forY@ӻx Luo KekaiùJ} U   U    
 243 . Epitaph written forY@ӻx Luo KekaiùJ} U   U   1209
 244 . Epitaph written forY@ӻx Meng Yous U   U    
 245 . Epitaph written forY@ӻx Meng Yous U   U   1209
 246 . Epitaph written forY@ӻx Meng Daos U   U    
 247 . Epitaph written forY@ӻx Meng Daos U   U   1209
 248 . Epitaph written forY@ӻx Shen YoukaiH} U   U    
 249 . Epitaph written forY@ӻx Shen YoukaiH} U   U   1209
 250 . Epitaph written forY@ӻx Shen DajingHjg U   U    
 251 . Epitaph written forY@ӻx Shen DajingHjg U   U   1209
 252 . Epitaph written forY@ӻx Shen TirenH餯 U   U    
 253 . Epitaph written forY@ӻx Shen TirenH餯 U   U   1209
 254 . Epitaph written forY@ӻx Shi ShidianIvI U   U    
 255 . Epitaph written forY@ӻx Shi ShidianIvI U   U   1209
 256 . Epitaph written forY@ӻx Du Chun U   U    
 257 . Epitaph written forY@ӻx Du Chun U   U   1209
 258 . Epitaph written forY@ӻx Lin NaiL U   U    
 259 . Epitaph written forY@ӻx Lin NaiL U   U   1209
 260 . Epitaph written forY@ӻx Teng Chengh U   U    
 261 . Epitaph written forY@ӻx Teng Chengh U   U   1209
 262 . Epitaph written forY@ӻx Zeng Jian U   U    
 263 . Epitaph written forY@ӻx Zeng Jian U   U   1209
 264 . Epitaph written forY@ӻx Wang Keming(2)J U   U    
 265 . Epitaph written forY@ӻx Wang Keming(2)J U   U   1209
 266 . Epitaph written forY@ӻx Yu Kuan\e U   U    
 267 . Epitaph written forY@ӻx Yu Kuan\e U   Wdl   1209
 268 . Epitaph written forY@ӻx Huang RenjingR U   U    
 269 . Epitaph written forY@ӻx Huang RenjingR U   U   1209
 270 . Epitaph written forY@ӻx Huang Du U   U    
 271 . Epitaph written forY@ӻx Huang Du U   U   1209
 272 . Epitaph written forY@ӻx Huang Zhang U   U    
 273 . Epitaph written forY@ӻx Huang Zhang U   U   1209
 274 . Epitaph written forY@ӻx Zhou DingchenP U   U    
 275 . Epitaph written forY@ӻx Zhou DingchenP U   U   1209
 276 . Epitaph written forY@ӻx Lin YishuL[ U   U    
 277 . Epitaph written forY@ӻx Lin YishuL[ U   U   1209
 278 . Epitaph written forY@ӻx Gao SongQ U   U    
 279 . Epitaph written forY@ӻx Gao SongQ U   U   1209
 280 . Epitaph written forY@ӻx Ding XiliangBƫG U   U    
 281 . Epitaph written forY@ӻx Ding ShixiongB@ U   U    
 282 . Epitaph written forY@ӻx Ding ShixiongB@ U   U   1209
 283 . Epitaph written forY@ӻx Ding ShixiongB@ U   Wdl   1209
 284 . Epitaph written forY@ӻx Zheng E(2)G U   U    
 285 . Epitaph written forY@ӻx Zheng E(2)G U   U   1209
 286 . Epitaph written forY@ӻx Sun Chunnian]Ϧ~ U   U    
 287 . Epitaph written forY@ӻx Sun Chunnian]Ϧ~ U   U   1209
 288 . Epitaph written forY@ӻx Zhou JiP U   U    
 289 . Epitaph written forY@ӻx Zhou JiP U   U   1209
 290 . Epitaph written forY@ӻx Wang Du(4) U   U    
 291 . Epitaph written forY@ӻx Wang Du(4) U   U   1209
 292 . Epitaph written forY@ӻx Li SS U   Wdl   1209
 293 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Shanxix U   U    
 294 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Shanxix U   U   1209
 295 . Epitaph written forY@ӻx Zhao RuduoM U   Wdl   1209
 296 . Epitaph written forY@ӻx Li BangjunFT U   U    
 297 . Epitaph written forY@ӻx Li ZhongfangF U   U    
 298 . Epitaph written forY@ӻx Li ZhongfangF U   U   1209
 299 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Yansu U   U    
 300 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Yansu U   U   1209
 301 . Epitaph written forY@ӻx Liu You(2)B U   Wdl   1209
 302 . Epitaph written forY@ӻx Cai Daishiݮ U   U    
 303 . Epitaph written forY@ӻx Cai Daishiݮ U   U   1209
 304 . Epitaph written forY@ӻx Cai Hao U   U    
 305 . Epitaph written forY@ӻx Cai Hao U   U   1209
 306 . Epitaph written forY@ӻx Dai GuipengtB U   U    
 307 . Epitaph written forY@ӻx Dai GuipengtB U   U   1209
 308 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Shiyiv U   U    
 309 . Epitaph written forY@ӻx Zhao Shiyiv U   U   1209
 310 . Epitaph written forY@ӻx Mo AA U   Wdl   1209
 311 . Epitaph written forY@ӻx Wang Siwen U   U    
 312 . Epitaph written forY@ӻx Wang Siwen U   U   1209
 313 . Epitaph written forY@ӻx Wang Menglongs U   U    
 314 . Epitaph written forY@ӻx Liu Yu(19)BM U   U    
 315 . Epitaph written forY@ӻx Liu Yu(19)BM U   U   1209
 316 . Epitaph written forY@ӻx Xu Shi}(BMd) U   U    
 317 . Epitaph written forY@ӻx Peng Zhonggang^ U   U    
 318 . Epitaph written forY@ӻx Peng Zhonggang^ U   U   1209
 319 . Epitaph written forY@ӻx Zhang YouzhaoiL U   U    
 320 . Epitaph written forY@ӻx Zhang YouzhaoiL U   U   1209
 321 . Epitaph written forY@ӻx Wang NanI U   U    
 322 . Epitaph written forY@ӻx Mao Zizhongl U   U    
 323 . Epitaph written forY@ӻx Mao Zizhongl U   U    
 324 . Epitaph written forY@ӻx Wang Zizhongۤ U   U    
 325 . Epitaph written forY@ӻx Wang Zizhongۤ U   U    
 326 . Epitaph written forY@ӻx Zang ShiN U   U    
 327 . Epitaph written forY@ӻx Song Fu U   U    
 328 . Epitaph written forY@ӻx Song Fu U   U    
 329 . Epitaph written forY@ӻx Song XimengƩs U   U    
 330 . Epitaph written forY@ӻx Song XimengƩs U   U    
 331 . Epitaph written forY@ӻx Li BojunBv U   U    
 332 . Epitaph written forY@ӻx Li BojunBv U   U    
 333 . Epitaph written forY@ӻx Wu Kuid U   U    
 334 . Epitaph written forY@ӻx Wu Kuid U   U    
 335 . Epitaph written forY@ӻx Lin ShanbuL U   M Chen Shi(Lɥ) 1215nũw8~
 336 . Epitaph written forY@ӻx Chen Shi(Lɥ) U   U    
 337 . Epitaph written forY@ӻx Shao Shubao\ U   U    
 338 . Epitaph written forY@ӻx Shao Shubao\ U   U    
 339 . Epitaph written forY@ӻx Shao Chizheng U   U    
 340 . Epitaph written forY@ӻx Zhou ChunzhongPE U   U    
 341 . Epitaph written forY@ӻx Zhou ChunzhongPE U   U    
 342 . Epitaph written forY@ӻx Lin ZiL U   U    
 343 . Epitaph written forY@ӻx Lin ZiL U   U    
 344 . Epitaph written forY@ӻx Chen PengfeiP U   U    
 345 . Epitaph written forY@ӻx Yao Xiankemi U   U    
 346 . Epitaph written forY@ӻx Yao Xiankemi U   U    
 347 . Epitaph written forY@ӻx Xia TingjianLx² U   U    
 348 . Epitaph written forY@ӻx Xia TingjianLx² U   U    
 349 . Epitaph written forY@ӻx Xu Zhao} U   U    
 350 . Epitaph written forY@ӻx Xu Zhao} U   U   1211nũw4~
 351 . Epitaph written forY@ӻx Xu Ji}Y U   U    
 352 . Epitaph written forY@ӻx Xu Ji}Y U   U   1215nũw8~
 353 . Epitaph written forY@ӻx Xu Ding}w U   U    
 354 . Epitaph written forY@ӻx Xu Ding}w U   S4|l Xu Xuan}ޱ  
 355 . Epitaph written forY@ӻx Dai Shi(B@d) U   U    
 356 . Epitaph written forY@ӻx Weng ChenΧ U   U    
 357 . Epitaph written forY@ӻx Chen Kui U   U    
 358 . Epitaph written forY@ӻx Chen Jin@ U   U    
 359 . Epitaph written forY@ӻx Chen YeM U   U    
 360 . Epitaph written forY@ӻx Chen Yan U   U    
 361 . Epitaph written forY@ӻx Chen Yan U   U    
 362 . Epitaph written forY@ӻx Chen Jiyau U   U    
 363 . Epitaph written forY@ӻx Yao Shi(d) U   U    
 364 . Epitaph written forY@ӻx Chen Yaoying^ U   U    
 365 . Epitaph written forY@ӻx Yu Shi(l¥) U   U    
 366 . Epitaph written forY@ӻx Huang Zhengjiv U   U    
 367 . Epitaph written forY@ӻx Shu GaoΪX U   U    
 368 . Epitaph written forY@ӻx Ye Zi U   U    
 369 . Epitaph written forY@ӻx Ye Shiningh U   U    
 370 . Epitaph written forY@ӻx Lou ShiӤ(Md) U   U    
 371 . Epitaph written forY@ӻx Cai Bisheng U   U    
 372 . Epitaph written forY@ӻx Liu ShisiBhT U   U    
 373 . Epitaph written forY@ӻx Qian Shi(B}) U   U    
 374 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Chen LiangG U   U    
 375 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhu XiQ U   U    
 376 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhu XiQ U   U    
 377 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Han Yanguۥj U   U    
 378 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Liu KezhuangBJ U   U    
 379 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Liu KexunBJ U   U    
 380 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Chang Anmin`w U   U    
 381 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Xue Jixuanu U   U    
 382 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Chen FuliangŨ} U   U    
 383 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Yao Kuane U   U    
 384 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Chen Qiqingϭ U   U    
 385 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Chen Qiqingϭ U   U    
 386 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Liu Su(2)Bg U   U    
 387 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Chen Gai U   U    
 388 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Liu AnshangBwW U   U    
 389 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Liu AnjieBw` U   U    
 390 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Lv HaofE U   U    
 391 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Wang Dashouj U   U    
 392 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhang Hao(7)i U   U    
 393 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhang Hao(7)i U   U   1209
 394 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Chen Yaoying^ U   U    
 395 . followed byqC̬Y Chen Ji(12)V U   U   1209
 396 . followed byqC̬Y Li Yuan U   U    
 397 . followed byqC̬Y Du Zhen U   U    
 398 . Knew or praised poetry ofٹDY֧@ Jiang ChugongB U   U    
 399 . Tongxue wasPǡBP Jiang Huik U   U    
 400 . Scholarship transmitted byǥYҶ Zhao RuduoM U   U   1209
 401 . Sacrificial prayer written forY@ Chen LiangG U   U    
 402 . Sacrificial prayer written forY@ Chen LiangG U   U   1209
 403 . Sacrificial prayer written forY@ Han Yanguۥj U   U    
 404 . Sacrificial prayer written forY@ Han Yanguۥj U   U   1209
 405 . Sacrificial prayer written forY@ Pan Jingxianﴺ U   U    
 406 . Sacrificial prayer written forY@ Pan Jingxianﴺ U   U   1209
 407 . Sacrificial prayer written forY@ Weng ShiΤ(ld) U   U    
 408 . Sacrificial prayer written forY@ Weng ShiΤ(ld) U   U    
 409 . Sacrificial prayer written forY@ Lv Zuqianf U   U    
 410 . Sacrificial prayer written forY@ Lv Zuqianf U   U   1209
 411 . Sacrificial prayer written forY@ Zhou NanPn U   U    
 412 . Sacrificial prayer written forY@ Zhou NanPn U   U   1209
 413 . Sacrificial prayer written forY@ Gao Zimol U   U    
 414 . Sacrificial prayer written forY@ Gao Zimol U   Wdl   1209
 415 . Sacrificial prayer written forY@ Shi HaovE U   U    
 416 . Sacrificial prayer written forY@ Shi HaovE U   U    
 417 . Sacrificial prayer written forY@ Zhou JinglueP U   U    
 418 . Sacrificial prayer written forY@ Zhou JinglueP U   U   1209
 419 . Sacrificial prayer written forY@ Zhao ShiyuanvW U   U    
 420 . Sacrificial prayer written forY@ Xue Shusi U   U    
 421 . Sacrificial prayer written forY@ Xue Shusi U   U   1209
 422 . Sacrificial prayer written forY@ Chen FuliangŨ} U   U    
 423 . Sacrificial prayer written forY@ Chen FuliangŨ} U   U   1209
 424 . Sacrificial prayer written forY@ Cai Youxue U   U    
 425 . Sacrificial prayer written forY@ Cai Youxue U   U   1209
 426 . Sacrificial prayer written forY@ Zheng BoxiongGB U   U    
 427 . Sacrificial prayer written forY@ Zheng BoxiongGB U   U   1209
 428 . Sacrificial prayer written forY@ Zheng BoyingGB^ U   U    
 429 . Sacrificial prayer written forY@ Zheng BoyingGB^ U   U   1209
 430 . Sacrificial prayer written forY@ Liu GuangzuB U   U    
 431 . Sacrificial prayer written forY@ Liu GuangzuB U   U   1209
 432 . Sacrificial prayer written forY@ He DanF U   U    
 433 . Sacrificial prayer written forY@ He DanF U   U   1209
 434 . Sacrificial prayer written forY@ Li Bi U   U    
 435 . Sacrificial prayer written forY@ Li Bi U   U   1209
 436 . Sacrificial prayer written forY@ Chen Qian(2) U   U    
 437 . Sacrificial prayer written forY@ Chen Gai U   U   1209
 438 . Sacrificial prayer written forY@ Chen WuZ U   U    
 439 . Sacrificial prayer written forY@ Chen WuZ U   U   1209
 440 . Sacrificial prayer written forY@ Song Jus U   U    
 441 . Sacrificial prayer written forY@ Xu Yi(2)} U   U    
 442 . Sacrificial prayer written forY@ Xu Yi(2)} U   U   1209
 443 . Sacrificial prayer written forY@ Liu Ying(3)Bo U   U    
 444 . Sacrificial prayer written forY@ Liu Ying(3)Bo U   U   1209
 445 . Sacrificial prayer written forY@ Shi Qizong۰_v U   U    
 446 . Sacrificial prayer written forY@ Shi Qizong۰_v U   U   1209
 447 . Sacrificial prayer written forY@ Lin NaiL U   U    
 448 . Sacrificial prayer written forY@ Lin NaiL U   U    
 449 . Sacrificial prayer written forY@ Yu Lie\P U   U    
 450 . Sacrificial prayer written forY@ Yu Lie\P U   U   1209
 451 . Sacrificial prayer written forY@ Huang Du U   U    
 452 . Sacrificial prayer written forY@ Huang Du U   U   1209
 453 . Sacrificial prayer written forY@ Huang Zhang U   U    
 454 . Sacrificial prayer written forY@ Huang Zhang U   U   1209
 455 . Sacrificial prayer written forY@ Li ZhongfangF U   U    
 456 . Sacrificial prayer written forY@ Wang NanI U   U    
 457 . Sacrificial prayer written forY@ Qiu ChongC崈 U   U    
 458 . Sacrificial prayer written forY@ Qiu ChongC崈 U   U    
 459 . Sacrificial prayer written forY@ Zhu Fu U   U    
 460 . Sacrificial prayer written forY@ Zhu Fu U   U    
 461 . Sacrificial prayer written forY@ Lin ZiL U   U    
 462 . Sacrificial prayer written forY@ Lin ZiL U   U    
 463 . Sacrificial prayer written forY@ Xu Ji}Y U   U    
 464 . Sacrificial prayer written forY@ Xu Ji}Y U   U    
 465 . Sacrificial prayer written forY@ Xu Ji} U   U    
 466 . Sacrificial prayer written forY@ Xu Bangxian} U   U    
 467 . Sacrificial prayer written forY@ Yu Shi(l¥) U   U    
 468 . Sacrificial prayer written forY@ Wei QianguangQ U   U    
 469 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 470 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Cheng Bi{ U   U    
 471 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Cheng Bi{ U   U   1209
 472 . Ancestral stele or records written forY@@tOO Wang Dan U   U    
 473 . Epitaph written (for a third party) at the request ofYШDLH]ĤT^@ӻx Xu Xuan}ޱ U   F Xu Ding}w  
 474 . Temple stele(miaobei) written forY@qOO Zhao Yansu U   U    
 475 . Lamentation prayer written bysYҧ@ Wei LiaowengQF U   U   1209
 476 . Lamentation prayer written bysYҧ@ Lv HaofE U   U    
 477 . Funerary stele calligraphy done forYDO@ Hui Zhef U   U    
 478 . Posthumous name essay written forY@ij Huang Zhong U   U    
 479 . Posthumous name essay written forY@ij Huang Zhong U   U   1209
 480 . Posthumous name essay written forY@ij Li Gang U   U    
 481 . Posthumous name essay written forY@ij Li Gang U   U   1209
 482 . Posthumous name essay written forY@ij Zhao Buxi𢙯 U   U    
 483 . Posthumous name essay written forY@ij Zhao Buxi𢙯 U   U   1209
 484 . Posthumous name essay written forY@ij Gong Guai[ U   U    
 485 . Posthumous name essay written forY@ij Gong Guai[ U   U   1209
 486 . Served in the same bureau withP Jiang Zhu` U   U    
 487 . Taught toбY Zhou NanPn U   U    
 488 . Taught toбY Wang Zhi U   U    
 489 . Taught toбY Yuan PingruKu U   U    
 490 . Taught toбY Fang Lai U   U    
 491 . Taught toбY Wang XiangzuH U   U    
 492 . Taught toбY Shao Chizheng U   U    
 493 . Taught toбY Xia TingjianLx² U   U    
 494 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi Zhongcan U   U    
 495 . Buddhist temple stele written forY@xO Shi Jukuan~e U   U    
 496 . Funerary stele seal done forYDO@Bf Bao SujF U   U    
 497 . Learning adopted byǬYҨpQ Jia Duanlaoݦ U   U    
 498 . Study motto (zhaiming) forY@NB Fan ZhongyiS U   U    
 499 . Qingyuan coalition memberyQTu僞ǡvHh   U   U   1209
 500 . Beiyin composed forY@O Chen Yaoying^ U   U    
 501 . Visited byYX Ke Dachun_jK U   U    
 502 . Visited byYX Yao Xiankemi U   U    
 503 . Visited byYX Yu Nanqiangnj U   U    
 504 . Personnel administration (CJ)(ȮɫOdAݧRGO¾)   U   U   1209
 505 . Treated with respect§ Fu YinűG U   U    
 506 . Funerary stele written forY@DO Fang Songqing] U   U    
 507 . Funerary stele written forY@DO Fang Songqing] U   U   1194
 508 . Tomb stone (mubiao) written forY@Ӫ Yang Shi(k) U   U    
 509 . Epitaph preface forYӻxʧ@ Zang ShiN U   U    
 510 . Elegy written by֡BYҧ@ Liu ZaiB_ U   U    
 511 . Elegy written forY@֡B Bao Ang] U   U    
 512 . Elegy written forY@֡B Bao Ang] U   U    
 513 . Biographical sketch (xingzhuang) written forY@檬 Zhang Xiushuiq U   U    
 514 . Biographical sketch (xingzhuang) written forY@檬 Huang Yun U   U    
 515 . Biographical sketch (xingzhuang) written forY@檬 Zhao Buxi𢙯 U   U    
 516 . Sent letter toPY Zhao RuyuM U   U    
 517 . Sent letter toPY Guo Qinzhiܤ U   U    
 518 . Sent letter toPY Dai Xi U   U    
 519 . Sent letter toPY Lin NaiL U   U    
 520 . Sent letter toPY Wang Zheng(4) U   U    
 521 . was sent letter byQPѥY Wei LiaowengQF U   U    
 522 . was sent letter byQPѥY Lv Zuqianf U   U    
 523 . was sent letter byQPѥY Zhou BidaPj U   U    
 524 . was sent letter byQPѥY Chen Qiqingϭ U   U    
 525 . Replied to letter fromY Wu Ziliangdl} U   U    
 526 . Replied to letter fromY Liu KeBJ U   U    
 527 . Was sent a reply byY Zhu XiQ U   U    
 528 . Was sent a reply byY Xue Jixuanu U   U    
 529 . Presented literary composition as gift toظ֡B Xue Zichangl U   U    
 530 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Han YuanjiN U   U    
 531 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Li Dayij U   U    
 532 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Zhong Bing} U   U    
 533 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Xue Jixuanu U   U    
 534 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Shen ZuobinH@ U   U    
 535 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Zhao Xiong U   U    
 536 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wei ShiA U   U    
 537 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Zhao Yantan U   U    
 538 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Yang Jian² U   U    
 539 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Yu Jian\ U   U    
 540 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Yu Jian\ U   U    
 541 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Hu WeiJ U   U    
 542 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Fan ZhongyiS U   U    
 543 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Ge Zide۱o U   U    
 544 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wang Menglongs U   U    
 545 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Zhao Rudangm U   U    
 546 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Liu QiangxueBj U   U    
 547 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Shen TirenH餯 U   U    
 548 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Shen TirenH餯 U   U    
 549 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Shen YingHs U   U    
 550 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Yan CangshuFa U   U    
 551 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Zhao Xicangƻa U   U    
 552 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Wang NanI U   U    
 553 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Li Zhi𡌴 U   U    
 554 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Li Zhihan U   U    
 555 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Li Zhihan U   U    
 556 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Meng Zhis U   U    
 557 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Sun Mao] U   U    
 558 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Sun Mao] U   U    
 559 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Li YinzhongG U   U    
 560 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Li YinzhongG U   U    
 561 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Lin ZiL U   U    
 562 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Lin ZiL U   U    
 563 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Huangfu HuanӨj U   U    
 564 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Sun Mao] U   U    
 565 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Xu Xingyi\ U   U    
 566 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Xu Xingyi\ U   U    
 567 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Yang Gui U   U    
 568 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Cai Ren U   U    
 569 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Cai Ren U   U    
 570 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Liu Yuangangd U   U    
 571 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Gong Fengd U   U    
 572 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Guo Qinzhiܤ U   U    
 573 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Chen Lianghan} U   U    
 574 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Li SongQ U   U    
 575 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Huangfu HuanӨj U   U    
 576 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Lu Zijul U   U    
 577 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Huang Kui U   U    
 578 . School stele written forY@ǰO]Ѱ|O^ Dai Jue U   U    
 579 . gave direction in learning toY Wu Ziliangdl} U   U    
 580 . wrote preface for the literary works ofYҧ@֤@ Wang NanI U   U    
 581 . Requests government act forY^Y Zhu XiQ U   U    
 582 . Shrine inscription written forY@O Zhou DunyiP[ U   U    
 583 . Shrine inscription written forY@O Sima Guangq U   U    
 584 . Shrine inscription written forY@O Yang Shi U   U    
 585 . Shrine inscription written forY@O Cheng Yi{[ U   U    
 586 . Shrine inscription written forY@O Zhu XiQ U   U    
 587 . Shrine inscription written forY@O Zou HaoQE U   U    
 588 . Shrine inscription written forY@O Wang Dan U   U    
 589 . Shrine inscription written forY@O Wang ShipengQB U   U    
 590 . Shrine inscription written forY@O Jia RuguipW U   U    
 591 . Shrine inscription written forY@O Xie Liangzuo¨} U   U    
 592 . Shrine inscription written forY@O Qian Yaoqing U   U    
 593 . Shrine inscription written forY@O Liu QiangxueBj U   U    
 594 . Shrine inscription written forY@O Chen Gongfu U   U    
 595 . Shrine inscription written forY@O Luo ShiùA U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . A Ye Shi ji   1223 1150-1223  
 2 . D[ Shuixin tiba   1223 1150-1223  
 3 . ߤ嶰:GQE shui xin wen ji