Name Zhang Zaii
Person ID 0011658
Index Year 1077
Gender k
Year of Death 1077_10~
Age 58
Dynasty Song
Alternate Names Hengqu xiansheng(Studio name, Style nameǦWBO) ; Ming(Posthumous Name문) ; Xianm(Posthumous Name문) ; Zihoulp(Courtesy namer)
Choronym [Unknown]iԡj
Notes Zhang(1) Zai [11658] CBD, 3, 2297-8.
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . ----񵾩--S(Mei Xian) Basic Affiliationye(򥻦a})          
 2 . ----񵾩--S(Mei Xian) Moved toEa          
 3 . --}ʩ--}(Kaifeng) Former Addressea       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:12654)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: jinshi (general)|: ih(Ţ) 1057     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:12654)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . xian ling(O) --ÿ--{--(Yunyan)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:12654)  
 2 . zhi tai chang li yuan(ӱ`§|) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:12654)  
 3 . chong wen yuan jiao shu(R|ծ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:12654)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . teacher{      
 2 . ClassicistgǮa      
 3 . civil office[x̡G]      

# Kin Type Kin Name
 1 . F Zhang Dii}
 2 . B- Zhang Jiani
 3 . ]SS Zhang Guangzui
 4 . ]SS Zhang Guangsii
 5 . tG+n Zhang Decongiwq
 6 . @];Ӯ]G+5 Zhang Hengsuni]

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Recommended byQY Fan YuS| U   U    
 2 . Recommended byQY Lv Dafangfj U   U   1077
 3 . Menren wasHY Xue Changchao U   U   1077
 4 . Student wasǥͬY Fan YuS| U   U    
 5 . Student wasǥͬY You Shixiongv U   U   1077
 6 . Student wasǥͬY Lv Dajunfjv U   U    
 7 . Student wasǥͬY Lv Dalinfj{ U   U   1077
 8 . Student wasǥͬY Li Fu_ U   U   1077
 9 . Student wasǥͬY Su BingĬ昞 U   U   1077
 10 . Student wasǥͬY Tian Yuе U   U    
 11 . Student wasǥͬY Pan Zheng@ U   U    
 12 . Student wasǥͬY Liu GongyanB U   U    
 13 . Supported byoY Zhu Zaib U   U    
 14 . Preface of book byѧǥYҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 15 . Preface of book byѧǥYҧ@ Wei LiaowengQF U   U   1077
 16 . Preface of book byѧǥYҧ@ Hu HongJ U   U    
 17 . Preface of book byѧǥYҧ@ Hu HongJ U   U   1077
 18 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zhu Shi U   U    
 19 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Zhu XiQ U   U    
 20 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yin TunY U   U    
 21 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Cheng Bi{ U   U    
 22 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Du Zhengץ U   U    
 23 . followed byqC̬Y Lv Xizhefƭ U   U   1077
 24 . Literary style followed by孷YҮĪk Guo HezhongM U   U    
 25 . Discussed scholarship with׾ Cheng Hao{V U   U   1077
 26 . Discussed scholarship with׾ Cheng Yi{[ U   U    
 27 . Discussed scholarship with׾ Cheng Yi{[ U   U   1077
 28 . Posthumous name essay written byijYҧ@ Wei LiaowengQF U   U    
 29 . Descent line of teaching toǬYҩv Wu Changyid U   U    
 30 . Taught toбY Fan YuS| U   U    
 31 . Taught toбY Tian Yuе U   U    
 32 . Taught toбY Shao QingM U   U    
 33 . Writings studied byۧ@YҬŪ Wu Changyid U   U   1077
 34 . Biographical sketch (xingzhuang) written by檬Yҧ@ Lv Dalinfj{ U   U    
 35 . Portrait eulogy written bye(eO)Yҧ@ Chen Changfang U   U    
 36 . Sent letter toPY Zhao Zhan¤ U   U    
 37 . Sent letter toPY Lv Dafangfj U   U    
 38 . Sent letter toPY Cai Ting U   U    
 39 . Sent letter toPY Lv Dajunfjv U   U    
 40 . was sent letter byQPѥY Chao Yuezhiл U   U    
 41 . was sent letter byQPѥY Cheng Yi{[ U   U    
 42 . was sent letter byQPѥY Lv Dalinfj{ U   U    
 43 . was sent letter byQPѥY Li Fu_ U   U    
 44 . Replied to letter fromY Fan YuS| U   U    
 45 . Was sent a reply byY Cheng Hao{V U   U    
 46 . Was sent a reply byY Cheng Yi{[ U   U    
 47 . Was sent a reply byY Cheng Yi{[ U   U    
 48 . Sent official letter toPY啓 Cai Kang U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . iͤ嶰 Zhang hengqu xiansheng wenji   1077 1020-1077  
 2 . Yishuo   1077 1020-1077  
 3 . Ximing   1077 1020-1077  
 4 . F Dongming   1077 1020-1077  
 5 . 륿X Hengqu zhengmeng   1077 1020-1077  
 6 . ilѬB Zhangzi quanshu shiyi   1077 1020-1077  
 7 . ilѪ Zhangzi quanshu fulu   1077 1020-1077  
 8 . gDzz] Jingxue liku   1077 1020-1077  
 9 . ily, Zhangzi yulu, houlu   1077 1020-1077  
 10 . yr Yulu chao   1077 1020-1077  
 11 . Ƥ Shitian mo   1077 1020-1077  
 12 . il嶰 Zhangzi wenji chao   1077 1020-1077  
 13 . il Zhangzi quanshu   1077 1020-1077  
 14 . (i) yi shuo (Zhang Zai)        
 15 . X zheng meng xi ming