Name You Zuo`
Person ID 0011885
Index Year 1112
Gender k
Year of Death 1123_ũM5~
Age 71
Dynasty Song
Alternate Names Wensu(Posthumous Name문) ; Zhishan xiansheng^s(Studio name, Style nameǦWBO)
ye Jianyangض
Choronym [Unknown]iԡj
Notes You(2) Zuo [11885] You(2) Zuo, WJ, 4.15b-19a. With Lu(9) Dalin [11663], Yang(2) Shi [2022] and Xie(1) Liangzuo [11664], he was known as one of the four Cheng men xiansheng. Fujian TZ, 147.30a. CBD, 4, 2765-6.
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --֫ظ--ئ{--ض(Jianyang) Basic Affiliationye(򥻦a})       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:15304)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: jinshi (general)|: ih(Ţ) 1082     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:15304)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . zhi mou jun shi(Yx) --_--~x(Hanyang Jun)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:15304)  
 2 . jian cha yu shi(ʹsv) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:15304)  
 3 . tai xue bo shi(Ӿdzդh) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:15304)  
 4 . tai zhong da fu(Ӥj) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:15304)  
 5 . yu shi(sv) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:15304)  
 6 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --an--ڦ{(Hao Zhou) 1102 1104   ajpuکSong liang Huai da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 10188
 7 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --֫ظ--u{(Quan Zhou) 1126 1126   ֫ظpu~Song Fujian lu jun shou nian biao LZLMasterFileLineID 3102
 8 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --an--Φ{(Shu Zhou) 1098 1100   ajpuکSong liang Huai da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 9102
 9 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --an--M{(He Zhou) 1096 1098   ajpuکSong liang Huai da jun shou chen yi ti kao LZLMasterFileLineID 9282
 10 . tai xue lu(Ӿǿ) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:15304)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . civil office[x̡G]      

# Kin Type Kin Name
 1 . kBDH Yang Yu(2)
 2 . F You Qian
 3 . SB+ You ChunJ
 4 . ql;lBS You Cao
 5 . l; Ĥ@lS1 You HuiZ
 6 . tG+n You Min
 7 . lS You Yanl

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Friend of Yang Shi U   U   1112
 2 . Friend of Liu YuanzhenB U   U    
 3 . Recommended byQY Fan ZuyuS U   U    
 4 . Student wasǥͬY Chen Shen U   U    
 5 . Student wasǥͬY Zeng Kai} U   U    
 6 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Sun Jue]ı U   U    
 7 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Sun Jue]ı U   U   1112
 8 . Preface of book byѧǥYҧ@ Wang JieN U   U    
 9 . Disciple (dizi) ofY̤l Cheng Hao{V U   U   1112
 10 . Disciple (dizi) ofY̤l Cheng Yi{[ U   U   1112
 11 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Yang Shi U   U    
 12 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Yang Shi U   U   1112
 13 . Epitaph written forY@ӻx Hu YuanJW U   U    
 14 . Epitaph written forY@ӻx Hu YuanJW U   U   1112
 15 . Postface of book written byѶ[Yҧ@ Yuan XieK U   U    
 16 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Cheng Hao{V U   U    
 17 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhang YuanganiF U   U    
 18 . followedqYC Jiang Ce U   U    
 19 . followedqYC Jiang Ce U   U   1112
 20 . Tongxue wasPǡBP Lv Dalinfj{ U   U    
 21 . Tongxue wasPǡBP Xie Liangzuo¨} U   U    
 22 . Tongxue wasPǡBP Lin ZhiningLӹ U   U    
 23 . Biography written byǰO@̬Y Cheng Hao{V U   U    
 24 . Biography written byǰO@̬Y Hu AnguoJw U   U    
 25 . Biography written byǰO@̬Y Zhen Dexiuuwq U   U    
 26 . Biography written byǰO@̬Y Xie Liangzuo¨} U   U    
 27 . Biography written byǰO@̬Y Hou ZhongliangJ} U   U    
 28 . Sacrificial prayer written forY@ Chen Guan(2) U   U    
 29 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Yang Shi U   U    
 30 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Yang Shi U   U   1112
 31 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Huang Ganm U   U    
 32 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Huang Ganm U   U   1112
 33 . Nianpu composed by~ХYҧ@ You Zhikai崼} U   U    
 34 . Shrine erected byYإ߯q Xiao Zhimin U   U    
 35 . proceeded with (friendship)PYC Su JingĬ U   U    
 36 . was sent letter byQPѥY Yang Shi U   U    
 37 . was sent letter byQPѥY Chen YuanW U   U    
 38 . living person shrine inscription byͯY@O Zhu XiQ U   U    
 39 . Shrine inscription written byOYҧ@ Zhang Shii U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . ˤs Jianshan ji   1123 1053-1123  
 2 . eq zhong yong yi        
 3 . ^s嶰 zhi shan wen ji        
 4 . (`) yi shuo (You Zuo)        
 5 . ֤Gnq shi er nan yi        
 6 . ׻ysl lun yu meng zi za jie