Name Wang Yinglin
Person ID 0019880
Index Year 1282
Gender k
Year of Birth 1223nũw16~
Year of Death 1296s2~
Age 74
Dynasty Song
Alternate Names HouzhaipN(Studio name, Style nameǦWBO) ; Shenningjushi`~h(Studio name, Style nameǦWBO)
ye Yin Xian¿
Choronym [Unknown]iԡj
Notes Wang(2) Yinglin [19880] Ningpo FZ, 17.1103. CHECK Yuan sources (see Kinugawa's index). CBD, 2, 369-70.
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --椤Ѭ--y--¿(Yin Xian) Basic Affiliationye(򥻦a})       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2057)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: jinshi (general)|: ih(Ţ) 1241     HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2057)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . qi du wei(ML) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2057)  
 2 . dian zhong sheng shang nian feng yu (dian zhong sheng)(٩|^s) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2057)  
 3 . zhi mou zhou jun zhou shi(Y{x{) --nF--{(She Zhou) 1270 1271   ⦿puSong liang jiang jun shou yi ti kao LZLMasterFileLineID 13285
 4 . tai shi ju tian wen guan(ӥvѤx) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2057)  
 5 . an fu si gan ban gong shi(wϥq(jϥq)F줽) --(Liangzhexi Lu)       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:201)  
 6 . xuan fu chu zhi shi si gan ban gong shi(żBmϥqF줽) []([Unknown])       HǰOƯ(ql)Song ren zhuan ji zi liao suo yin (dian zi ban)Index to Song Biographical Materials (:2057)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . ClassicistgǮa      
 2 . scholar of Classics (Book of Documents)gǮaX|      
 3 . scholar of textual research (kaoju learning)ҾھǮa      
 4 . geographerazǮa      
 5 . civil office[x̡G]      

# Kin Type Kin Name
 1 . F Wang HuiZ
 2 . B- Wang Yingfeng
 3 . lS Wang Changshi(2)@
 4 . l; Ĥ@lS1 Wang Liangxue}
 5 . tG+n Wang Hanzhang~

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Recommended Sun Shu]璹 U   U    
 2 . Menren wasHY Yuan Jue(2)K U   U    
 3 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Wang ShenL U   U    
 4 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Wang ShenL U   U    
 5 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Shu Yuexiang U   U    
 6 . Preface of book byѧǥYҧ@ Yuan Jue(2)K U   U    
 7 . Preface of book byѧǥYҧ@ Yuan Jue(2)K U   U    
 8 . Preface of book byѧǥYҧ@ Yuan Jue(2)K U   U    
 9 . Preface of book byѧǥYҧ@ Shu YuexiangΩ U   U    
 10 . Disciple (dizi) was̤lY Wang Weixian U   U   1282
 11 . Epitaph written forY@ӻx Shi Yuzhivt U   U    
 12 . Epitaph written forY@ӻx Shi Yuzhi(2)v| U   U    
 13 . Epitaph written forY@ӻx Shi Yuzhi(2)v| U   U    
 14 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Zhang Jiniz U   U    
 15 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Yuan XieK U   U    
 16 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Shu LinοZ U   U    
 17 . Postface written for book byYҵۮѧ@[ Wang Tingxiuxq U   U    
 18 . Biography written byǰO@̬Y Yuan Jue(2)K U   U    
 19 . Biographer ofY@ Lou Yuӭ U   U    
 20 . Biographer ofY@ Yuan XieK U   U    
 21 . Biographer ofY@ Shen HuanH U   U    
 22 . Biographer ofY@ Shu LinοZ U   U    
 23 . Biographer ofY@ Yang Jian² U   U    
 24 . Biographer ofY@ Wang Yue U   U    
 25 . Biographer ofY@ Wang ZhiP U   U    
 26 . Biographer ofY@ Li You U   U    
 27 . Biographer ofY@ Du ChunJ U   U    
 28 . Biographer ofY@ Du ChunJ U   U    
 29 . Biographer ofY@ Yang ShiA U   U    
 30 . Sacrificial prayer written forY@ Yuan YongK` U   U    
 31 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Yuan Jue(2)K U   U    
 32 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Yuan Jue(2)K U   U    
 33 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Chen Zhu U   U    
 34 . Sacrificial prayer written byYҧ@ Chen Zhu U   U    
 35 . Ancestral stele or records written forY@@tOO Wang DayouLj U   U    
 36 . Lamentation prayer written forY@s Yuan YongK` U   U    
 37 . Determined jinshi rank ofMwY| Wen TianxiangѲ U   U    
 38 . Denounced scholarship ofY Wang Tingxiuxq U   U    
 39 . Critic of Wang Tingxiuxq U   U    
 40 . Menren associated withٹDY峹Bǰ Wen TianxiangѲ U   U    
 41 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Hong Taoxv U   U    
 42 . Building inscription composed forYؿvDBOBRW Hong Taoxv U   U   1270nwE6~
 43 . Shrine inscription written forY@O Shi HaovE U   U    
 44 . Shrine inscription written forY@O Shen HuanH U   U    
 45 . Shrine inscription written forY@O Wang DayouLj U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . ɮ Yuhai   1282 1223-1296  
 2 . p] Xiaoxue ganzhu   1282 1223-1296  
 3 . gѤs Liujing tianwen bian   1282 1223-1296  
 4 . ֦ Shikao   1282 1223-1296  
 5 . xǬD Kunxue jiwen   1282 1223-1296  
 6 . |m Siming Wenxian ji   1282 1223-1296  
 7 . GP` Zheng shi Zhouyi zhu   1282 1223-1296  
 8 . |ѾG` Shangshu Zhengzhu   1282 1223-1296  
 9 . ֦az Shi dili kao   1282 1223-1296  
 10 . qŲaz Tongjian dili tongshi   0    
 11 . `~h Shenning jushi ji   0    
 12 . ɰZ Yutang leigao   0    
 13 . Z Yeyuan leigao   0    
 14 . ~Ӧ Han yiwenzhi kaozheng   0    
 15 . qŲaz Tongjian dili kao   0    
 16 . qŲ Tongjian dawen   0    
 17 . XV Mengxun   0    
 18 . ǫn Cixue zhinan   0    
 19 . Db Cixue tiyuan   0    
 20 . Bihai   0    
 21 . mNg Xingshi jijiupian   0    
 22 . ~ Hanzhikao   0    
 23 . ڽg Jianzuopian jijie   0    
 24 . ɪ`Ng Buzhu jijiupian   0    
 25 . pǿص Xiaoxue fengyong   0