Name Wu Zetian(F)Zh
Person ID 0024637
Index Year 704
Gender k
Age 81
Dynasty Tang
ye Wenshui
Choronym Taiyuanӭ
Notes Wu(6) Zetian(F) [24637] Empress Wu of Tang, who usurped the throne. Renming Da cetian, p. 593.
Ʈws Mkۧ@@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --eFD--ӭ--(Wenshui) Basic Affiliationye(򥻦a})          

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   investiture as empressU爲ӦZ 0000 00      

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . empress[ӦZ]      

# Kin Type Kin Name
 1 . VH Li Zhiv
 2 . F Wu ShihuoZh彠

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Ordered the execution ofUOBM Li Yuanjia U   U   0704
 2 . Ordered the execution ofUOBM Li Zhuan(3) U   U   0704
 3 . Ordered the execution ofUOBM Li ZhaodeLw U   U   0704
 4 . Ordered the execution ofUOBM Helan MinzhiPӤ U   U   0704

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . ڭy Chengui   705 625-705  
 2 . OŨť Bao fu ru mu chuan        
 3 . dn Nei fan yao lve        
 4 . Ck Lie nv chuan        
 5 . Cÿ Lie fan zheng lun        
 6 . jd Gu jin nei fan        
 7 . r:@ʨ Zi hai: yi bai juan        
 8 . k Xiao nv chuan        
 9 . ֶd Shao yang zheng fan        
 10 . ֮ѭn Le shu yao lu        
 11 . ʼds| Bai liao xin jie        
 12 . f§n Zi chen li yao        
 13 . ϭn Zi shu yao lu        
 14 . V Wei cheng dian xun        
 15 . V Xun ji za zai        
 16 . ztO Shu sheng ji        
 17 . Ccn Qing gong ji yao        
 18 . ӷs| Feng lou xin jie