Name Zhu Yuanzhang
Person ID 0030148
Index Year 1387
Gender k
Year of Birth 1328Ѿ1~
Year of Death 1398xZ31~
Age 71
Dynasty Ming
Alternate Names HongwuxZ() ; Kaitianxingdaozhaojilijidashengzhishenrenwenyiwujundechenggonggaohuangdi}ѦDF߷jtܯqZTw\ӫ(Posthumous Name문) ; Kang Did() ; ShengshenwenwuqinmingqiyunjundechenggongtongtiandaxiaogaohuangditZܩҹBTw\ΤѤjӫ(Posthumous Name문) ; Tai Zuӯ() ; Wud()
Choronym Ming Imperial Clanұ
Notes Zhu(1) Yuanzhang [30148] Basic data on the successive Ming emperors derived from Giles, Biographical Dictionary and RM.
Ʈws MHǰO@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --E`--Ѩ--ѩ--(Jiangning) Basic Affiliationye(򥻦a})          
 2 . --E`--Ѩ--ѩ--(Jiangning) Moved toEa          
 3 . --en椤Ѭ--w׸--ڦ{--(Zhongli) Former Addressea          
 4 . --en椤Ѭ--w׸--ڦ{--w(Dingyuan) alternate basic affiliationt@ye(򥻦a}) 001     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9838)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   emperor or king (dynastic founder)}gD 1368 41      

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . emperor[ӫ]      

# Kin Type Kin Name
 1 . ]SS Zhu YunwenT
 2 . |lS4 Zhu Di
 3 . QClS17 Zhu Quanv
 4 . lS5 Zhu Xiao
 5 . GkBD2H Mei Yin
 6 . GkD2 Zhu Ningguo
 7 . lS2 Zhu Shuang
 8 . l; Ĥ@lS1 Zhu Biao
 9 . dlW Ma shi (Wife of Zhu Yuanzhang)(d)

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Directly recruited (bi, zoubi, etc)@ Mei Sizu䯪 U   U   1399
 2 . Epitaph written forY@ӻx Zhu LiangzuG U   U    
 3 . Officer under his command wasNY Wan BinUy U   U   1399
 4 . Officer under his command wasNY Sun Xingzu] U   U   1399
 5 . Officer under his command wasNY Tang Kuane U   U   1399
 6 . Virtue recognized byٹDY` Liu shi (Wife of Han Taichu)B(Ӫd) U   U    
 7 . Biographer ofY@ Zhou TianP顚 U   U    
 8 . Sacrificial prayer written forY@ Kong KejianէJ U   U    
 9 . Sacrificial prayer written forY@ Li Siqi U   U    
 10 . Sacrificial prayer written forY@ AiyoushilidalaRѲzFþ U   U    
 11 . Sacrificial prayer written forY@ Chahantiemueru U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . ӯ嶰 Ming Taizu wenji   1399 1328-1399