Name Zhu Di
Person ID 0030151
Index Year 1419
Gender k
Year of Birth 1360ܥ20~
Year of Death 1424ü22~
Age 65
Dynasty Ming
Alternate Names TitianhongdaogaomingguangyunshengwushengongchunrenzhixiaowenhuangdiѥDsBtZ\¤ܧӫ(Posthumous Name문) ; Wen Di() ; Wenhuangdiӫ() ; Yongleü()
Choronym Ming Imperial Clanұ
Notes Zhu(1) Di(3) [30151] Chengzu or Yongle emperor. See documentation for Zhu(1) Yuanzhang [30149].
Ʈws MHǰO@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --_--ʮv--ѩ--j(Daxing) Basic Affiliationye(򥻦a})          
 2 . --_--ʮv--ѩ--j(Daxing) Moved toEa          
 3 . --E`--Ѩ--ѩ--(Jiangning) Former Addressea          
 4 . Xj(Menggu (Mongolia)) alternate basic affiliationt@ye(򥻦a}) 001     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9841)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   succession~ 1402 43      
 2 .   Imperial Clanv 0000     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9841)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . emperor[ӫ]      

# Kin Type Kin Name
 1 . F Zhu Yuanzhang
 2 . l; Ĥ@lS1 Zhu GaochiK
 3 . cC Quan Shi(Concubine of Zhu Di)v(Щc)
 4 . dlW Xu Shi(Empress of Chengzu)}(Z)

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Biographer ofY@ Yue Fei U   U