Name Huang Zongxiv
Person ID 0030713
Index Year 1669
Gender k
Year of Birth 1610U38~
Year of Death 1695Md34~
Age 86
Dynasty MQing
Alternate Names Xuchaotangr(Studio name, Style nameǦWBO) ; ZhengrentangchangҤH()
ye Yuyaol
Choronym [Unknown]iԡj
Notes Huang(2) Zongxi [30713] CHECK biographical sources cited in Lidai renwu nianli tongpu. mMNHͨ~nwͨ~U38~~d34~C iѦҡmMNHͨ~n#20776.j
Ʈws MHǰO@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . M----п--l(Yuyao) Basic Affiliationye(򥻦a})       HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9436)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   Imperial Academy student: generalʥ(Ţ) 0000     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9436)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . literatihH      
 2 . refused officeڵXK      

# Kin Type Kin Name
 1 . F Huang ZunsuL
 2 . M Yao Shi(Ld)
 3 . lS Huang Baijiaʮa
 4 . dlW Ye Baolin_L

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Friend of Dong Dechengw U   U   1658
 2 . Student wasǥͬY Wan SinianU~ U   U   1658
 3 . Student wasǥͬY Wan SichengU{ U   U   1658
 4 . Student wasǥͬY Wan SizhenU U   U   1658
 5 . Student wasǥͬY Wan SichangU U   U   1658
 6 . Student wasǥͬY Wan SixuanU U   U   1658
 7 . Student wasǥͬY Wan SidaUj U   U   1658
 8 . Student wasǥͬY Wan SibeiU U   U   1658
 9 . Student wasǥͬY Wan SitongUP U   U   1658
 10 . Epitaph written forY@ӻx Feng YuanyangG U   U   1658
 11 . Epitaph written forY@ӻx Liu YingqiB U   U   1658
 12 . Epitaph written forY@ӻx Huang Zonghuiv| U   U   1658
 13 . Epitaph written forY@ӻx Zhou MaolanPZ U   U   1658
 14 . Epitaph written forY@ӻx Dong Yuntao U   U   1658
 15 . Epitaph written forY@ӻx Dong YunlinZ U   U   1658
 16 . Epitaph written forY@ӻx Wan BangfuU U   U   1658
 17 . Epitaph written forY@ӻx Wan TaiU U   U    
 18 . Epitaph written forY@ӻx Wan TaiU U   U   1658
 19 . Epitaph written forY@ӻx Wan SinianU~ U   U   1658
 20 . Epitaph written forY@ӻx Wan SidaUj U   U   1658
 21 . Epitaph written forY@ӻx Wen Zhenmeng_s U   U   1658
 22 . Epitaph written forY@ӻx Wei XuelianQǾ U   U    
 23 . Epitaph written forY@ӻx Wei XuelianQǾ U   U   1658
 24 . Epitaph written forY@ӻx Shen ShouminHإ U   U    
 25 . Epitaph written forY@ӻx Shen ShouminHإ U   U   1658
 26 . Epitaph written forY@ӻx Chen Zhenhuisz U   U    
 27 . Epitaph written forY@ӻx Gao Doushu U   U    
 28 . Biographer ofY@ Yao Shi(Ld) U   U   1658
 29 . Biographer ofY@ Zhang Huangyaniר U   U    
 30 . Biographer ofY@ Wang Taifux U   U    
 31 . Biographer ofY@ Lin ZhaoenL U   U    
 32 . Biographer ofY@ Huang Shangzhi| U   U    
 33 . Sacrificial prayer written forY@ Wan TaiU U   U    
 34 . Funerary stele written forY@DO Xu Shiqi}Q U   U    
 35 . Funerary stele written forY@DO Feng YuanyangG U   U    
 36 . Funerary stele written forY@DO Shi BangyaoI` U   U    
 37 . Tomb stone (mubiao) written forY@Ӫ Wan BangfuU U   U    
 38 . Tomb stone (mubiao) written forY@Ӫ Tan Qian;E U   U    
 39 . Biographical sketch (xingzhuang) written forY@檬 Zhang Zhengchenf U   U    
 40 . Biographical sketch (xingzhuang) written forY@檬 Xiong RulinM U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . Ǯ SongYuan xuean   1367 Song-Yuan  
 2 . g Jin shuijing   1658 1610-1694  
 3 . NҤl Lidai jiazi kao   1658 1610-1694  
 4 . npw Nanlei wending   1658 1610-1694  
 5 . ۭn Jinshi yaoli   1658 1610-1694  
 6 . G{Ǯ:G Er cheng xue an        
 7 . ǬOîѰO Chuan shi lou cang shu ji        
 8 . Ǯ Yuan ru xue an        
 9 . r Yuan wen chao        
 10 . 淽r:| Yan yuan wen chao        
 11 . GKu:@ Ge huan ba xian jie        
 12 . Bl檬:G Liu zi xing zhuang        
 13 . Jf:G Kuang lu you lu        
 14 . np:| Nan lei wen yue        
 15 . np־:| Nan lei shi li        
 16 . yѹϻ Ju gu tu shuo        
 17 . xX Tai dang ji you        
 18 . ^:| Wu hui ji        
 19 . |sO:@ Si ming shan zhai ji        
 20 . |s:E Si ming shan zhi        
 21 . ^^kp:@ Hui hui fa jia ru        
 22 . G(v):@ Huan jie (Huang Zongxi)        
 23 . jξk:@ Da tong li tui fa        
 24 . jΪk:| Da tong fa bian        
 25 . Ѥ@îѰO Tian yi ge cang shu ji        
 26 . 岤 Yao jiang wen lüe        
 27 . Yao jiang suo shi        
 28 . h:Q Yao jiang yi shi        
 29 . slv:G Meng zi shi shuo        
 30 . Ǯ Song ru xue an        
 31 . vOظɿ(v):T Song shi cong mu bu yi (Huang Zongxi)        
 32 . Ų Song wen jian        
 33 . ~:@ Hong guang ji nian        
 34 . ~(v) Nian pu (Huang Zongxi)        
 35 . :| Hong guang ri lu        
 36 . iȺͨƲ Zhang xuan zhu xian sheng shi lüe        
 37 . ߧfsq:G Lü lü xin yi        
 38 . ݯ:@ Zhong duan ci shen xian qu        
 39 . ¿ Si jiu lu        
 40 . θϤ¿ Huo pou zhi wei xing chao lu        
 41 . ®ɾG:@ Shou shi li gu        
 42 . ®ɪkp:@ Shou shi fa jia ru        
 43 . ®H:@ Shou shu sui bi        
 44 . :| Zhuan zhang ji        
 45 . 饻^vO:@ Ri ben qi shi ji        
 46 . Ǯ:Q Ming ru xue an        
 47 . v:Gʥ|Q Ming shi an        
 48 . iݳX:@ Ming yi dai fang lu        
 49 . id:@ Ming yi liu shu        
 50 . Ū:QG Ming wen shou du        
 51 . :Gʨ Ming wen an        
 52 . :|ʤKQG Ming wen hai        
 53 . ǶHƽ: Yi xue xiang shu lun        
 54 . K魹:@ Chun qiu ri shi li        
 55 . ɾˮѪkѷs歹k:@ Shi xian shu fa jie xin tui jiao shi fa        
 56 . Ѹg:T Shu jing bi shou        
 57 . w滙刋 Li zhou yi zhe hui qian        
 58 . w Li zhou ji        
 59 . Bk Qi yun suan fa        
 60 . þ(v):GQ Yong li shi lu (Huang Zongxi)        
 61 . þ~:@ Yong li ji nian        
 62 . Os:@ Tai cun lu        
 63 . Fww:@ Sha ding zhou ji luan        
 64 . ~EO:@ Hai wai tong ku ji        
 65 . `:@ Shen yi kao        
 66 . nq Ce yuan yao yi        
 67 . :@ Dian kao        
 68 . ffH Bing ta sui bi        
 69 . } Po xie lun        
 70 . ЪZ߰O:@ Shao wu yuan li ji        
 71 . soO:@ Zhou shan xing fei ji        
 72 . s:| Shu shan ji        
 73 . ¿ Xing chao lu        
 74 . ɭ֤H Bu tang shi ren chuan        
 75 . vkp:@ Xi yang fa jia ru        
 76 . OEO Xi tai tong ku ji zhu        
 77 . m:@ Ci xing ben mo        
 78 . 贑{:@ Gong zhou shi shi        
 79 . G\:@ Zheng cheng gong chuan        
 80 . }R Kai fang ming suan        
 81 . |~:@ Lu ji nian        
 82 . w Huang li zhou yi shu        
 83 . Huang shi sang zhi        
 84 . v Huang shi zong pu        
 85 . sZ~:@ Long wu ji nian        
 86 . np:Q Nan lei wen an: shi juan   1777 M