Name Zhang Yuei
Person ID 0031407
Index Year 726
Gender k
Year of Birth 0667𰮫2~
Year of Death 0731}19~
Age 65
b@l~ 0684Pv1~L~]R vY^
b@צ~ 0729}17~|ơ]R }17(729)^
Dynasty Tang
Alternate Names Wenzhens(Posthumous Name문)
Choronym FanyangS
Notes Zhang(1) Yue(6) [31407] Zaixiang under Ruizong and Xuanzong. Zhang Jiuling, WJ, 11.13a-14b. QTW, 221.1a-1b. Collected papers preserved in QTW. mNHベースnOͨ~G667 - 731.
Ʈws NHѼƾڮw@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --e_D--en--(Luoyang) Basic Affiliationye(򥻦a})          
 2 . --eFD(Hedong Dao) Ancestral Addressy 001     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   imperial summonsx@ 0000 00      

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . tai zi xiao shu lang(Ӥlծѭ)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) Ӥlծ
 2 . unknown()         𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:137213) ۺͩv+ȩv
 3 . guan ji(ްO)   0696PUq4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) ްO
 4 . you bu que(k)   0700P[4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) k
 5 . qi ju she ren(_~٤H)   0701Pw4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) kv
 6 . zhi kao gong gong ju shi(ҥ\^|)   0702Pw4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) ҥ\^|
 7 . feng ge she ren(ժ٤H)     0703Pw3~   Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) ժ٤H
 8 . bing bu yuan wai lang(L~)   0705s1~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) L~
 9 . bing bu shi lang(Lͭ)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874)
 10 . gong bu shi lang(uͭ)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874)
 11 . bing bu shi lang(Lͭ)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874)
 12 . xiu wen guan xue shi(פ]Ǥh)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) פ]Ǥh
 13 . zhong shu shi lang(Ѩͭ)   0710𴺶1~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) Ѩͭ
 14 . zhou zhang shi({v) --D--{--l{(Yong Zhou) 0710𴺶1~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) l{v
 15 . tong zhong shu men xia ping zhang shi(PѪU)   0711𴺶4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) PѪU
 16 . jian xiu guo shi(ʭװv)   0711𴺶4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) ʭװv
 17 . zhong shu ling(ѥO)   0713}4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) ѥO
 18 . zhong shu ling(ѥO)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) LO
 19 . guo gong(ꤽ)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) Pꤽ
 20 . zhou ci shi({v) --e_D--ۦ{(Xiang Zhou)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) ۦ{v
 21 . zhou ci shi({v) --nD--{(Yue Zhou) 0715}4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) {v
 22 . da du du fu zhang shi(jv) --snD--荆{(Jing zhou) 0717}4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) {jv
 23 . you yu lin jiang jun(kЪLNx)   0718}4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) kЪLNx
 24 . du du() --e_D--զ{(You Zhou) 0718}4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) զ{
 25 . jie du shi(`ר) --e_D(Hebei Dao) 0718}4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) e_`ר
 26 . yu shi dai fu(svj)   0718}4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) svj
 27 . bing bu shang shu(L|)   0721}4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) L|
 28 . tong zhong shu men xia san pin(PѪUT~)   0721}4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) PѪUT~
 29 . zhong shu ling(ѥO)   0723}4~ 0726}14~   Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) ѥO
 30 . shang shu you cheng xiang(|ѥk)   0723}4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) k
 31 . ji xian dian shu yuan xue shi(巵Ѱ|Ǥh)   0725}4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) 巵Ѱ|Ǥh
 32 . zhi yuan shi(|)   0725}4~ 0727}15~ PK   Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) |
 33 . shang shu you cheng xiang(|ѥk)   0729}4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) k
 34 . zhi ji xian yuan shi(|)   0729}4~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874) |
 35 . shang shu zuo cheng xiang(|ѥ)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers01874)

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . skilled at writingu      
 2 . office: chief councilor[_]      

# Kin Type Kin Name
 1 . F Zhang Zhi(8)ic
 2 . lS Zhang Juni
 3 . l; Ĥ@lS1 Zhang Juni
 4 . lS2 Zhang Jii垍
 5 . TlS3 Zhang Chui
 6 . WF Yuan HuaishenhV
 7 . ckB;nfkBZDH Yin Xingguang
 8 . ckB;nfkBZDH Li BoyuB
 9 . lS Zhang Jii垍
 10 . ]SS Zhang Mengi
 11 . F Zhang Zhii隲
 12 . kBDH Zheng YanG
 13 . lS Zhang Jii垍
 14 . lS Zhang Chuiڢ

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Prefaced book byYҵۮѧ@ Shangguan WanerWx U   U    
 2 . Epitaph written byӻxʥYҧ@ Zhang JiulingiE U   U   0726
 3 . Epitaph written forY@ӻx Yao ChongR U   U   0726
 4 . Epitaph written forY@ӻx Wei Sili U   U   0726
 5 . Epitaph written forY@ӻx Yang Zhiyi@ U   U   0726
 6 . Epitaph written forY@ӻx Yang Shi(ӦZ) U   U   0726
 7 . Epitaph written forY@ӻx Feng Junhengg U   U   0726
 8 . Epitaph written forY@ӻx Yuan Huaijingh U   U   0726
 9 . Epitaph written forY@ӻx Yuan Renhuif U   U   0726
 10 . Epitaph written forY@ӻx Li Shi(Wt붳d) U   U   0726
 11 . Epitaph written forY@ӻx Yang ZhichengӸ U   U   0726
 12 . Biographer ofY@ Guo Shaolan U   U    
 13 . Presented literary composition as gift toظ֡B Yang Jiong(2) U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . Ⱦwȶ Qiu ranke zhuan   730 667-730  
 2 . iP Zhang Yangong ji   730 667-730  
 3 . T敎]^ san jiao zhu ying        
 4 . yue yang ji