Name Luo Yinù
Person ID 0033649
Index Year 892
Gender k
Year of Birth 0833өM7~
Age 78
b@l~ 0870wq11~n]R wq11(870)^
Dynasty dVWuYue (10 states)
Alternate Names Luo ShiwuùQ(Birth-order name) ; Luo jishiù() ; ZhaojianL(Courtesy namer)
Choronym [Unknown]iԡj
Notes Luo(1) Yin [33649] JWDS, 24.326-328. See also other biographical sources cited in Lidai renwu nianli tongpu. mNHベースnOͨ~G833 - 910.
Ʈws NHѼƾڮw@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --nD--C{--lC(Yuhang) Basic Affiliationye(򥻦a})          
 2 . --nD--C{--s(Xincheng) alternate basic affiliationt@ye(򥻦a}) 001     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02189)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   imperial summonsx@ 0887 55      
 2 .   examination: jinshi (general)|: ih(Ţ) 0000     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02189)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . mu zhong() --N`(aϥ)--nx`(Hunan Jiedu) 0870wq11~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02189) n
 2 . xian zhu bu(Dï) --nD--Ŧ{--Ŷ(Hengyang)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02189) ŶDï
 3 . cong shi(q)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02189) q
 4 . xian ling(O) --nD--C{--(Qiantang)       Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02189) ?O
 5 . mi shu sheng zhe zuo lang(Ѭٵۧ@)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02189) Ѭٵۧ@
 6 . jie du shi zhang shu ji(`רϴxѰO)   0893𴺺2~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02189) xѰO
 7 . si xun lang zhong(q)   0906ѯ3~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02189) q
 8 . jie du shi pan guan(`רϧPx)   0906ѯ3~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02189) `קPx
 9 . yan tie fa yun fu shi(QKoBƨ)   0906ѯ3~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02189) QKoBƨ
 10 . jian yi dai fu(ijj)         Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02189) ijj
 11 . ji shi zhong(Ƥ)   0908N}2~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02189) dV굹Ƥ
 12 . yan tie fa yun shi(QKoB)   0909N}3~     Pers DB / NHベースPers DB / Todai jimbutsu chishiki beesuPers-DB A knowledge base of Tang Persons (:pers02189) QKoB

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . calligrapherѪka      
 2 . painterea      
 3 . poet֤H      
 4 . man of culture (wenren)H      
 5 . skilled at writingu      
 6 . civil office[x̡G]      

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Directly recruited (bi, zoubi) byYҹ@ Qian Liue U   U   0909

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . P Liangtong shu   909 833-909  
 2 . ùL Luo zhaojian canshu   909 833-909  
 3 . dVζ wu yue ying yong ji        
 4 . dVxO wu yue zhang ji ji        
 5 . ç yao luan zhi        
 6 . q(ù) ge shi (Luo Yin)        
 7 . ru jiang ji        
 8 . Fᶰ jiang dong hou ji        
 9 . anJ huai nan yu yan        
 10 . nζ xiang nan ying yong ji        
 11 . ҤA jia yi ji        
 12 . ù啓 luo yin qi shi        
 13 . ù luo yin ji        
 14 . chan shu        
 15 . chan ben        
 16 . (ù) fu (Luo Yin)