Name Yang ShenV
Person ID 0034657
Index Year 1547
Gender k
Year of Birth 1488v1~
Year of Death 1559Źt38~
Age 72
Dynasty Ming
Alternate Names Wenxian(Posthumous Name문) ; Yi@(Birth-order name) ; Yongxiuέ(Courtesy namer)
ye Xindus
Choronym [Unknown]iԡj
Notes Yang(2) Shen(2) [34657] MS, 192.5081-83. CHECK other biographical sources cited in Lidai renwu nianli tongpu.
Ʈws MHǰO@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --|tFq----s(Xindu) Basic Affiliationye(򥻦a})       HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:11705)  
 2 . --|tFq----s(Xindu) Household addressya 001     MihDWMing qing jin shi ti ming lu suo yin (:1712)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: juren (prefect/provincial graduates)|: m^|H 1507     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:11705)  
 2 .   examination: jinshi (regular)|: Wih 1511 24 g w~ihn:@Zhengde liu nian jinshi dengke lu (:Ĥ@ҲĤ@W)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . cashiered civil servantdyx      
 2 . civil office[x̡G]      

# Kin Type Kin Name
 1 . F Yang TingheʩM
 2 . dlW Huang shi (Wife of Yang Shen)(Vd)
 3 . FFF Yang Min
 4 . FF Yang ChunK
 5 . F Yang TingheʩM
 6 . M Huang Shi(Yangshenmu)(V)
 7 . ~M^ Yu Shi(Yangshenjimu)(V~)
 8 . dlW Wang Shi(Yangshenqi)(Vd)
 9 . B- Yang Dun
 10 . B- Yang Kai_
 11 . B- Yang Heng
 12 . B- Yang Xun
 13 . B- Yang Chen
 14 . B- Yang Ti
 15 . B- Yang MouY

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Preface of book byѧǥYҧ@ Wang Shizhen@s U   U    
 2 . Preface of book byѧǥYҧ@ Li Zhi U   U    
 3 . Preface of book byѧǥYҧ@ Wang DaokunLD U   U    
 4 . Preface of book byѧǥYҧ@ Wang DaokunLD U   U    
 5 . Preface of book byѧǥYҧ@ Chen Wenzhu U   U    
 6 . Preface of book byѧǥYҧ@ Gu QiyuanU_ U   U    
 7 . Epitaph written forY@ӻx Xiang XinVH U   U    
 8 . Biographer ofY@ Xie Ao¿ U   U    
 9 . Sacrificial prayer written forY@ Liu ChunBK U   U    
 10 . Sacrificial prayer written forY@ Huang Ke U   U    
 11 . Sacrificial prayer written forY@ Wang Yuanzheng U   U    
 12 . Sacrificial prayer written forY@ Peng Rushi^ U   U    
 13 . Departure note sent toY@{Oب(eO֡B) Jiang Longs U   U    
 14 . Nianpu composed by~ХYҧ@ Chen Wenzhu U   U    
 15 . Nianpu composed by~ХYҧ@ Jian Shaofang²Ъ U   U    
 16 . Funerary stele written forY@DO Yao Moh U   U    
 17 . Building inscription composed byؿvoYDBOBRW Zhang Biiz U   U    
 18 . wrote preface for the literary works ofYҧ@֤@ Zhou ManP U   U    
 19 . preface to literary works was written by֤ǥYҧ@ Xue Hui U   U    
 20 . political accomplishments praised byFZYҺٹD Wu BoyudBP U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . Ls Yilin fashan   1547 1488-1559  
 2 . Kվ Zhejiang jinfu   1547 1488-1559  
 3 . O Dianji   1547 1488-1559  
 4 . k~ Fatie shenpin mu   1547 1488-1559  
 5 . j Gujin fengyao   1547 1488-1559  
 6 . j Gujin yan   1547 1488-1559  
 7 . e~ Minghua shenpin mu   1547 1488-1559  
 8 . ɱgָ Shengan shihua   1547 1488-1559  
 9 . e~ Huapin   1547 1488-1559  
 10 . ] Danqian zalu   1547 1488-1559  
 11 . ] Danqian xulu   1547 1488-1559  
 12 . ~ Cipin   1547 1488-1559  
 13 . ɵڶ Shengan ji   1547 1488-1559  
 14 . CQ榧Z Qi shi hang shu gao        
 15 . TĬd:QK San su wen fan        
 16 . ]O Dan qian bie lu        
 17 . ]K:QT Dan qian zhai lu        
 18 . ]`:GQC Dan qian zong lu        
 19 . ]ؿ Dan qian zhui lu        
 20 . ] Dan qian lu        
 21 . ]| Dan qian run lu        
 22 . ]l:QC Dan qian yu lu        
 23 . Tֿ Wu yan san yun shi xuan        
 24 . O Wu yan bie xuan        
 25 . ߯ Wu yan lü zu        
 26 . Cֿ Jiao you shi lu        
 27 . ֿ Yuan shi xuan        
 28 . ѯ: Liu shu suo yin        
 29 . ѽm Liu shu lian zheng        
 30 . ֿ Liu yan shi xuan        
 31 . Oa§`:K Bie ben jia li yi jie        
 32 . d Qian li mian tan        
 33 . ɵڤ嶰:KQ@ Sheng an wen ji        
 34 . ɵڸg Sheng an jing shuo        
 35 . ɵڸָ Sheng an shi hua        
 36 . ɵڸֶ Sheng an shi ji        
 37 . n Nan zhong xu ji        
 38 . n Nan zhong ji        
 39 . nr Nan zhong ji chao        
 40 . j^ Gu jin ci ying        
 41 . jԳ Gu zhan chang wen        
 42 . jn Gu wen yun yao        
 43 . jyO Gu wen yun yu bie lu        
 44 . jfn Gu zhuan yao lüe        
 45 . j Gu yan        
 46 . jm:K Gu jun        
 47 . jO Gu yin cong mu        
 48 . jyn Gu yin lie yao        
 49 . j:@ Gu yin lüe li        
 50 . jƦr Gu yin fu zi        
 51 . jl Gu yin yu lu        
 52 . jcr:@ Gu yin pian zi        
 53 . jcrs: Gu yin pian zi xu bian        
 54 . jֲ Gu yun shi lüe        
 55 . is:K Ke zhi bian        
 56 . W׭^ Ming zou jing ying        
 57 . 𨥺뵴 Tang yan jing jue        
 58 . 𭵦ʵ Tang yin bai jue        
 59 . Ħ:| Jun zao        
 60 . ɮh Tian ci yu xie        
 61 . Tian ci xuan ge        
 62 . X Qin hu lu        
 63 . (V):| Mo chi suo lu (Yang Shen)        
 64 . Lp Xia xiao zheng lu        
 65 . _r Qi zi yun        
 66 . ֿ Song shi xuan        
 67 . {@ֿ Wan ling liu yi shi xuan        
 68 . Ȥqy Huan zhong xiu ju        
 69 . sgɵ Shan hai jing bu zhu        
 70 . Zӻ Cui shi zhi ming        
 71 . 巵| Zhi yan run ji        
 72 . ο Xi jian ji lu        
 73 . si:GQ Guang yi jian zhi        
 74 . Ժޤl Xu guan zi lu        
 75 . ͩ Bi zhou        
 76 . Wen hai diao ao        
 77 . ѫ~ Shu pin        
 78 . ` Yue jie ci        
 79 . ֿ Li shi xuan        
 80 . ֿ Du shi xuan        
 81 . Mei hua fu        
 82 . l巵 Yang zi zhi yan        
 83 . ֧ӽ(V) Le zhi lun (Yang Shen)        
 84 . Ȥ}OV:G Tan gong cong xun        
 85 . g`O:@ Shui jing zhu bei mu        
 86 . O Jiang si ji        
 87 . ~Ħ Jiang hua pin zao        
 88 . Luo shen fu        
 89 . }ѥȰO Dong tian xuan ji        
 90 . M Qing shu lu        
 91 . ԰O Dian hou ji        
 92 . {O:@ Dian cheng ji        
 93 . O:@ Dian zai ji        
 94 . ~Ư:@ Han za shi mi xin        
 95 . ru Pu bu quan xing        
 96 . s Ying kui lü sui xuan        
 97 . ɰ Yu tang ji        
 98 . :| Yi yu tu zan        
 99 . ff Bing ta shou yi        
 100 . ڪ] Bai bei ming zhu        
 101 . ө֧ Huang ming shi chao        
 102 . ۹孵:T Shi gu wen yin shi        
 103 . ۹孵:@ Shi gu wen yin shi fu lu        
 104 . IL_ Chan lin gou xuan        
 105 . IĦ Chan zao ji        
 106 . ūJs咏 Kong hou xin yong        
 107 . ݪȲ Su wen jiu lüe        
 108 . y Jue ju bian ti        
 109 . glr:G Jing zi nan zi        
 110 . gѫn Jing shu zhi yao        
 111 . gqҽd Jing yi mo fan        
 112 . 򳳱֩ Xu tao qing yue fu        
 113 . 羣|` Qun gong si liu jie wen        
 114 . 羣Ry Qun shu li ju        
 115 . bãڡ:K Han yuan qiong ju        
 116 . ߦϻ Mai wei tu shuo        
 117 . ־lɿ Cao tang shi yu bu yi        
 118 . l刋~ Zhuang zi qian wu        
 119 . Ĭ Su huang shi sui        
 120 . Shu yi wen zhi        
 121 . LU:| Ci lin wan xuan        
 122 . ֪Lq Shi lin zhen xiu        
 123 . ָܸɿ:T Shi hua bu yi        
 124 . V Shuo wen xian xun        
 125 . µرҨq:K Xie hua qi xiu        
 126 . ӭb:E Tan yuan ti hu        
 127 . |B Chi du shi yi        
 128 . |M Chi du qing cai        
 129 . `j: Zhuan zhu gu yin lüe        
 130 . hjs Yi gu bian        
 131 . L Guo qin lun        
 132 . ֥~s Xuan shi wai bian        
 133 . ֬B Xuan shi shi yi        
 134 . ۥj:Q| Jin shi gu wen        
 135 . ʤ߯~ Ming xin shen pin        
 136 . uy Chang duan ju        
 137 . uy Chang duan ju xu        
 138 . ֩ Tao qing yue fu        
 139 . r_ Za zi yun bao        
 140 . LV Yun lin yuan xun        
 141 . Ħ Yun zao        
 142 . hg:Q Feng ya yi pian        
 143 . ~(V) Ci pin (Yang Shen)        
 144 . ӥvɱg嶰:KQ@ Tai shi sheng an wen ji: ba shi yi juan   1506