Name Wu Weiyed~
Person ID 0035118
Index Year 1668
Gender k
Year of Birth 1609U37~
Year of Death 1671Md10~
Age 63
Dynasty MQing
Alternate Names Jungong@(Courtesy namer) ; Luqiaosheng() ; Luqiaoxishe˪(Studio name, Style nameǦWBO) ; Meicun(Studio name, Style nameǦWBO) ; MeicundaorenDH(Studio name, Style nameǦWBO) ; Sihexuan}ba(Studio name, Style nameǦWBO)
Choronym [Unknown]iԡj
Notes Wu(3) Weiye [35118] CHECK biographical sources cited in Lidai renwu nianli tongpu. RM, pp. 319-20. Jiangnan TZ, 123.22a. mMNHͨ~nwͨ~U37~~d10~C mMNHͨ~n`Gud~dQ~QGGQ|A䬰1672~123Cv iѦҡmMNHͨ~n#9331.j
Ʈws MHǰO@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . M--Ĭ--ӭܪ{--ӭܪ{Ҧa(Taicang Zhilizhou Zhixiadifang) Basic Affiliationye(򥻦a})       MNHͨ~Qing dai ren wu sheng zu nian biao (:9331)  
 2 . --duq--Ĭ{--ӭܦ{(Taicang Zhou) Household addressya 001     MihDWMing qing jin shi ti ming lu suo yin (:0836)  
 3 . M--Ĭ--Ĭ{(Suzhou Fu) alternate basic affiliationt@ye(򥻦a}) 001     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:2163)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: jinshi (general)|: ih(Ţ) 1631 23      
 2 .   examination: juren (prefect/provincial graduates)|: m^|H 1630     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:2163)  
 3 .   examination: jinshi (regular)|: Wih 1631     MihDWMing qing jin shi ti ming lu suo yin (:836)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . civil office[x̡G]      

# Kin Type Kin Name
 1 . fZ- Wu Xiaod`
 2 . F Wu Shuicangda
 3 . cC Zhou QiongPã
 4 . ]d  SSW   Wang Menglan
 5 . ]SS Wu Deyid
 6 . ~]DS Xi Aoul

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Epitaph written forY@ӻx Yang Shicongho U   U   1668
 2 . Epitaph written forY@ӻx Zhu Minggao U   U    
 3 . Epitaph written forY@ӻx Wang Sunlan] U   U    
 4 . Funerary stele written forY@DO Li Yingsheng@ U   U    
 5 . Funerary stele written forY@DO Lv WeiqifR U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . kF Suikou jilue   1668 1609-1671  
 2 . aýZ Meicun jiacang gao   1668 1609-1671  
 3 . ¶ǩ_ Guo chao chuan qi        
 4 . ӭܤQlֿ:Q Tai cang shi zi shi xuan        
 5 . ~(d~):| Nian pu (Wu Weiye)        
 6 . _O:@ Fu she ji shi        
 7 . Kaz:Q Chun qiu di li zhi        
 8 . Kڧ:GQ| Chun qiu shi zu zhi        
 9 . aýZ:@ Mei cun jia cang gao bu        
 10 . :@ Mei cun ci        
 11 . ָ:@ Mei cun shi hua        
 12 . :|Q Mei cun ji        
 13 . ֩@:T Yue fu za ju        
 14 . eEͺq Hua zhong jiu you ge ji        
 15 . K Mo ling chun        
 16 . kFɿ:T Sui kou ji lüe bu yi