Name Zuo Zongtangv
Person ID 0054964
Index Year 1872
Gender k
Year of Birth 1813Mży18~
Year of Death 1885M11~
Age 73
Dynasty MQing
Alternate Names XiangshangnongrenWAH()
ye Xiangyin
Choronym [Unknown]iԡj
Notes iѦҸ: MQWW PoetID #3929, HuWenKai #382.j mMNHͨ~nwͨ~ży17~~11~C iѦҡmMNHͨ~n#2893.j
Ʈws MHǰO@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . M--n--F--(Xiangyin) Basic Affiliationye(򥻦a}) 001     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:0470)  

# Kin Type Kin Name
 1 . dlW Zhou YiduanPߺ
 2 . kD1 Zuo Xiaoyu
 3 . GkD2 Zuo XiaoqiX
 4 . TkD3 Zuo XiaolinY
 5 . |kD4 Zuo Xiaopian@
 6 . ]kSD Zuo Zhuifen

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Preface of book byѧǥYҧ@ Wang Shi(Wife of Zhou Hengzai)(PŦbd) U   U    
 2 . Staff member wasY Zhang Jingqii U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . LkJ:@ Bing fa ru men        
 2 . (v):Q Zou shu (Zuo Zongtang)        
 3 . Z(v):Q| Zou gao (Zuo Zongtang)        
 4 . a Zuo wen xiang gong jia shu        
 5 . ºP:G Zuo wen xiang gong xie zhe        
 6 . |(v):C Pi du (Zuo Zongtang)        
 7 . 嶰(v): Wen ji (Zuo Zongtang)        
 8 . |(v):GQ Shu du (Zuo Zongtang)        
 9 . sչA Pu cun ge nong shu        
 10 . ޻ln:@ Dun bi yu shen        
 11 . ֶ(v):@ Shi ji (Zuo Zongtang)