Name Wang FuzhiҤ
Person ID 0065721
Index Year 1678
Gender k
Year of Birth 1619U47~
Year of Death 1692Md31~
Age 74
Dynasty MQing
Alternate Names Chuanshans() ; Chuanshanbingsousf(Studio name, Style nameǦWBO) ; Chuanshanxianshengs(Studio name, Style nameǦWBO) ; ErnongӹA(Courtesy namer) ; Guanshengju[ͩ~(Studio name, Style nameǦWBO) ; JiangzhaiN(Studio name, Style nameǦWBO) ; Shuangjiwaishig~v(Studio name, Style nameǦWBO) ; Xitangi(Studio name, Style nameǦWBO) ; Yipiaodaoren@]DH(Studio name, Style nameǦWBO)
ye HengyangŶ
Choronym [Unknown]iԡj
Notes mMNHͨ~nwͨ~U47~~d31~C iѦҡmMNHͨ~n#1010.j
Ʈws MHǰO@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --Q{`--Ŧ{--Ŷ(Hengyang) Basic Affiliationye(򥻦a}) 001     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9164)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: juren (prefect/provincial graduates)|: m^|H 1642     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9164)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . poet֤H      
 2 . historianvǮa      
 3 . Neo-Confucian thinker (lixue)zǮa      
 4 . ClassicistgǮa      
 5 . philosopherǮa      
 6 . ci lyric writerH      

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . ~(Ҥ):| Wai ji (Wang Fuzhi)        
 2 . (Ҥ):Q Song lun (Wang Fuzhi)        
 3 . §Oy(Ҥ):|QE Li ji zhang ju (Wang Fuzhi)        
 4 . l(Ҥ):TQT Zhuang zi jie (Wang Fuzhi)        
 5 . ָ(Ҥ):T Shi hua (Wang Fuzhi)        
 6 . ־l(Ҥ):T Shi yu (Wang Fuzhi)        
 7 . S:@ Si jie        
 8 . P: Zhou yi nei zhuan        
 9 . P~:C Zhou yi wai zhuan        
 10 . PjH:@ Zhou yi da xiang jie        
 11 . Po:@ Zhou yi fa li        
 12 . P:| Zhou yi bai shu        
 13 . PҲ:@ Zhou yi kao yi        
 14 . :@ E meng        
 15 . |:@ Si shu bai shu        
 16 . |ѦҲ:@ Si shu kao yi        
 17 . |ѰVq:TQK Si shu xun yi        
 18 . iäKN:QE Xi tang yong ri ba dai wen xuan        
 19 . iä:@ Xi tang yong ri xu lun        
 20 . |Ѥ޸q: Shang shu yin yi        
 21 . ilX`:E Zhang zi zheng meng zhu        
 22 . ݿ~g:G Si wen lu nei wai pian        
 23 . Mq:@ Yu gu ge        
 24 . K@: Chun qiu shi lun        
 25 . Ka:T Chun qiu jia shuo        
 26 . K:G Chun qiu bai shu        
 27 . Ѹg:| Shu jing bai shu        
 28 . q:Q| Chu ci tong shi        
 29 . þ(Ҥ):GQ Yong li shi lu (Wang Fuzhi)        
 30 . t:@ Xiao xiang yuan ci        
 31 . ۩v:@ Xiang zong luo suo        
 32 . Kdzij:| Xu chun qiu zuo shi chuan bo yi        
 33 . Ѥll:@ Lao zi yan        
 34 . lq:@ Zhuang zi tong        
 35 . p: Lian feng zhi        
 36 . N嶰:Q Jiang zhai wen ji        
 37 . Nֶ:QK Jiang zhai shi ji        
 38 . ֨:@ Shi xie yun bian        
 39 . ּs: Shi guang chuan        
 40 . ָg:| Shi jing bai shu        
 41 . ָgҲ:@ Shi jing kao yi        
 42 . M:@ Shi duo        
 43 . y:G Yu lu        
 44 . sq:T Shuo wen guang yi        
 45 . Ѥp(Ҥ):@ Shi xiao lu (Wang Fuzhi)        
 46 . Ū|Ѥj:QC Du si shu da quan shuo        
 47 . ŪqŲ:TQ Du tong jian lun        
 48 . :@ Huang shu        
 49 . ͤG:@ Gu zhao er ji        
 50 . ͪ춰:@ Gu zhao chu ji        
 51 . s}]:@ Long piao ye hua