Name Wang Yuanqi
Person ID 0065759
Index Year 1701
Gender k
Year of Birth 1642R15~
Year of Death 1715Md54~
Age 74
Dynasty MQing
Alternate Names MaojingZ(Courtesy namer) ; ShishidaorenۮvDH(Studio name, Style nameǦWBO) ; Siwang|() ; YilinsanjueLT()
ye Taicang Zhilizhouӭܪ{
Choronym [Unknown]iԡj
Notes mMNHͨ~nwͨ~R15~~d54~C mMNHͨ~n`Gu¡A mKİ󶰡nQ@vT~]1646^͡AdQ|~]1715^Cv iѦҡmMNHͨ~n#1713.j
Ʈws MHǰO@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . M--Ĭ--ӭܪ{(Taicang Zhilizhou) Basic Affiliationye(򥻦a}) 001     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9212)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: jinshi (regular)|: Wih 0000     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9212)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . painterea      
 2 . poet֤H      
 3 . skilled at writingu      

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . Uز:GQ Wan shou sheng dian        
 2 . ؤNѵe Pei wen zhai shu hua pu        
 3 . ׵eQh:@ Lun hua shi ze        
 4 . B:@ Yu chuang man bi        
 5 . SODe Lu tai ti hua        
 6 . SODeZ:@ Lu tai ti hua gao