Name Zheng ZhenG
Person ID 0065859
Index Year 1864
Gender k
Year of Birth 1806Mży11~
Year of Death 1864MPv3~
Age 59
Dynasty MQing
Alternate Names Chaiweng() ; WuchidaorenعDH(Studio name, Style nameǦWBO) ; Ziweng(Studio name, Style nameǦWBO) ; Ziyinl(Courtesy namer)
ye Zunyiq
Choronym [Unknown]iԡj
Notes mMNHͨ~nwͨ~ży11~~Pv3~C iѦҡmMNHͨ~n#15476.j
Ʈws MHǰO@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . M--Q{--q--q(Zunyi) Basic Affiliationye(򥻦a}) 001     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9336)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: juren (prefect/provincial graduates)|: m^|H 1837     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9336)  
 2 .   tribute student: general^ = ^ʥ(Ţ) 1825     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9336)  

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . poet֤H      

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . §p:K Yi li si jian        
 2 . _g_嶰: Chao jing chao wen ji        
 3 . _g_ֶr:E Chao jing chao shi chao        
 4 . :GQ| Bo ya        
 5 . `LN֪` Ming lu zhong jie gong wu yu zhai shi zhu        
 6 . ӵ Chu jian pu        
 7 . ²ॿ:K Han jian jian zheng        
 8 . ݰO:G Qin shu ji        
 9 . s: Shuo wen xin fu kao        
 10 . hr:G Shuo wen yi zi        
 11 . Shuo li        
 12 . ֨p:T Lun yu si jian        
 13 . q Zun yi fu zhi        
 14 . ϻ Fu shi tu shuo        
 15 . `(G) Shen yi kao (Zheng Zhen)