Name Dai MingshiW@
Person ID 0065931
Index Year 1712
Gender k
Year of Birth 1653Mv10~
Year of Death 1713Md52~
Age 61
Dynasty MQing
Alternate Names HefuŤ(Courtesy namer) ; Nanshanns(Studio name, Style nameǦWBO) ; Qianxu() ; Songqianxuxiansheng() ; TianyouЦ(Courtesy namer) ; XiaanL() ; YaoshenĨ(Studio name, Style nameǦWBO) ; YiyuanN() ; Youan~g()
ye Tongcheng䫰
Choronym [Unknown]iԡj
Notes mMNHͨ~nwͨ~v10~~d52~C iѦҡmMNHͨ~n#24902.j
Ʈws MHǰO@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . M--w--wy--䫰(Tongcheng) Basic Affiliationye(򥻦a}) 001     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9438)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: juren (prefect/provincial graduates)|: m^|H 1705     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9438)  
 2 .   school: licentiateǮ: ͭ(֥) 1680     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9438)  
 3 .   Imperial Academy student: generalʥ(Ţ) 1686     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9438)  
 4 .   tribute student: selected^: ް^ 1685     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9438)  
 5 .   examination: jinshi (regular)|: Wih 1709     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9438)  

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Biographer ofY@ Zuo Guangdou U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . |Ѥj Si shu da quan        
 2 . OwuO:@ Bao ding cheng shou ji lüe        
 3 . FcZҺװO:@ Wei dong gong wei hou ji dang huo ji lüe        
 4 . ns嶰:Q Nan shan wen ji        
 5 . nsr Nan shan ji ou chao        
 6 . |Ѧljr Si shu zhu zi da quan chao ben        
 7 . m Jie yi lu        
 8 . Ͷ:Q Song qian xu xian sheng ji        
 9 . {uO:@ Yang zhou cheng shou ji lüe        
 10 . LuO:@ Yu lin cheng shou ji lüe