Name Dai Zhen_
Person ID 0065933
Index Year 1777
Gender k
Year of Birth 1723Ml1~
Year of Death 1777M42~
Age 55
Dynasty MQing
Alternate Names ShenxiuV(Courtesy namer)
ye Xiuning
Choronym [Unknown]iԡj
Notes mMNHͨ~nwͨ~l1~~42~C mMNHͨ~n`Gu_ͩl~QGGQ|A䬰1724~119Cv iѦҡmMNHͨ~n#24875.j
Ʈws MHǰO@

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . M--w--{--(Xiuning) Basic Affiliationye(򥻦a}) 001     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9442)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   examination: juren (prefect/provincial graduates)|: m^|H 1762     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9442)  
 2 .   school: licentiateǮ: ͭ(֥) 1751     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9442)  
 3 .   examination: jinshi (regular)|: Wih 1775     HWv¸ơ]s|vysҡ^Renming quanwei ziliao (Zhongyang yanjiuyuan Lishi yuyan yanjiusuo) (:9442)  

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Friend of Qian Daxinj U   U    
 2 . Friend of Ji Yun U   U    
 3 . Disciple (dizi) was̤lY Duan Yucaiqɵ U   U    
 4 . Tutor to the family ofDYaЮu Ji Yun U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . §q:GʤQG Wu li tong kao        
 2 . Fͥ Dai dong yuan xian sheng quan ji        
 3 . Dai shi yi shu        
 4 . 嶰(_) Wen ji (Dai Zhen)        
 5 . e:Q| Zhi li he qu shu        
 6 . (_):@ Ce suan (Dai Zhen)        
 7 . Ѥ岤:T Xu tian wen lüe        
 8 . q(_) Yin yi (Dai Zhen)        
 9 . eɪ`:@ Zhong yong bu zhu        
 10 . Eɹ:@ Jiu zhang bu tu        
 11 . gN:@ Wu jing suan shu kao zheng        
 12 . |Ѹg:G Jin wen shang shu jing        
 13 . §~:@ Yi li zheng wu        
 14 . §ҥ:@ Yi li kao zheng        
 15 . ѽ:T Liu shu lun        
 16 . q:@ Zhi yi        
 17 . 쵽:T Yuan shan        
 18 . H:@ Yuan xiang        
 19 . j:G Gu li kao        
 20 . yѳGO:T Ju gu ge huan ji        
 21 . jǸɪ`:@ Da xue bu zhu        
 22 . slrq:T Meng zi zi yi shu zheng        
 23 . §g:@ Xue li pian        
 24 . |Ѹq Shang shu yi kao        
 25 . }` Qu yuan fu zhu        
 26 . F춰:Q Dai dong yuan ji        
 27 . g`:|Q Dai shi shui jing zhu        
 28 . 訥`:QT Fang yan zhu shu zheng        
 29 . 訥 Fang yan shu zheng        
 30 . KY露:@ Chun qiu ji wei gai yuan kao        
 31 . Li wen        
 32 . ָɪ`:@ Mao shi bu zhu        
 33 . G֦ҥ:| Mao zheng shi kao zheng        
 34 . ްO:@ Qi xue ji        
 35 . aO Shui di ji        
 36 . g`:TQ Shui jing zhu xiao        
 37 . W{ Fen zhou fu zhi        
 38 . W:Q| Fen yang xian zhi        
 39 . r:Q Er ya wen zi kao        
 40 . gvw:@ Jing shi chou suan        
 41 . g: Jing kao        
 42 . gҪ:C Jing kao fu lu        
 43 . g:| Jing shuo        
 44 . :T Xu yan        
 45 . 訥(_) Xu fang yan (Dai Zhen)        
 46 . ҤuO:G Kao gong ji tu        
 47 . ҤuOϪ` Kao gong ji tu zhu        
 48 . n:| Sheng yun kao        
 49 . n Sheng lei biao        
 50 . kب:| Zang fa zhui yan        
 51 . ég:| Zang fu suan jing lun        
 52 . ָgGnɪ`:G Shi jing er nan bu zhu        
 53 . ָgɪ`:G Shi jing bu zhu        
 54 . y:GQ Zhuan yu        
 55 . O:@ Ying ri tui ce ji        
 56 . q:@ Tong shuo        
 57 . q(_):G Tong shi (Dai Zhen)