Name Guo Shoujinguq
Person ID 0107822
Index Year 1290
Gender k
Age 86
b@l~ 12623~ΤT~˱½Ѹe봣|
b@צ~ 1276ܤ13~ܤ10T~u
Dynasty Yuan
Alternate Names RuosiY(Courtesy namer)
ye XingtaiO
Choronym [Unknown]iԡj
Ʈws

# Address Location Address Type Sequence of Moves First Year at Address Last Year at Address Address Source Address Notes
 1 . --Ѭ--w--O(Xingtai) Basic Affiliationye(򥻦a}) 001     HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:8221)  

# Entry Category Specific Mode Year of Entry Age at Entry Ҹլ Entry Ssource Entry Notes
 1 .   recommendation| (O) 1262     HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:8221)  

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . zhu lu he qu ti ju(Ѹe봣|)   12623~     HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:8221) ΤT~˱½Ѹe봣|
 2 . du shui jian shao jian(ʤֺ)         HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:8221) ƪeϡBֺʡB
 3 . du shui jian shao jian(ʤֺ)         HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:8221) ƪeϡBֺʡB
 4 . du shui jian()         HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:8221) ƪeϡBֺʡB
 5 . gong bu lang zhong(u)   1276ܤ13~     HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:8221) ܤ10T~u
 6 . tai shi yuan tong zhi(ӥv|P)         HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:8221) ¤ӥv|P
 7 . tai shi ling(ӥvO)         HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:8221) ӥvO
 8 . du shui jian()         HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:8221)
 9 . zhi tai shi yuan(ӥv|)         HǰOƯYuanren zhuanji ziliao suoyinIndex to Yuan Biographical Materials (:8221) Eӥv|

# Social Distinctiveness ɥRr Firstyear of Distinctiveness Lastyear of Distinctiveness
 1 . water management expertQMa      

# Kin Type Kin Name
 1 . FF Guo Ronga

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Biography written byǰO@̬Y Wang Wei U   U    
 2 . Biographical sketch (xingzhuang) written by檬Yҧ@ Qi Lvqiani U   U