Name Ban ZhaoZL
Person ID 0135108
Index Year 108
Gender k
Year of Birth 0049F~تZ25~
Year of Death 0120F~7~
Age 72
Dynasty F~Eastern Han
Alternate Names HuijifV(Courtesy namer)
Choronym [Unknown]iԡj
Ʈws Mkۧ@@

# Kin Type Kin Name
 1 . VH Cao Shishu@
 2 . F Ban BiaoZC
 3 . SB+ Ban GuZT

# Type Of Social Association Associate Type of Kinship Relation Kin Kinship Type for Associates Kin Kin of the Associate Date of Assocation
 1 . Preface of book byѧǥYҧ@ Zhang PengyiiP@ U   U    

# Title Role of Writing Year of Publication Author's Period ۭzXB
 1 . k|:@ Nv jie: yi juan        
 2 . ja:T Cao da jia ji: san juan        
 3 . `ZTqս:@ Zhu ban gu tong you fu: yi juan        
 4 . ~ѤѤ:@ Han shu tian wen zhi: yi juan        
 5 . PkǪ`:Q Lie nv chuan zhu: shi wu juan        
 6 . ɯPk:@ Bu lie nv chuan: yi juan