Name Li Songw
Person ID 0189199
Index Year 806
Gender k
Age 46
Dynasty Tang
Choronym [Unknown]iԡj
Notes cf. ɿ 8:184-185
Ʈws

# Office Title Office Address Fisrtyear in Office Lastyear in Office Appointment Type Appointment Fullfilled Office Source Office Notes
 1 . huang di(ӫ) --nD--{--ܼw(Zhide)       𤭥NHǰOP|Ʈw(1.0)Tang wudai renwu chuanji yu shehui wangluo ziliaoku (version1.0) (:152275) 𶶩v; ܼwjtjwӫ

# Kin Type Kin Name
 1 . F Li Kuo
 2 . kBDH Guo Congk
 3 . lS Li Xun
 4 . lS Li DaizongerNv
 5 . lS Li Jingg
 6 . kBDH Zheng HeG
 7 . kBDH Guo Xiany
 8 . kD Li Zixu۵
 9 . lS Li Chun
 10 . kBDH Cui QiZ
 11 . kBDH Zhang KeliiJ§
 12 . lS Li Wein
 13 . lS Li Zonga
 14 . lS Li ShuV
 15 . lS Li Chou
 16 . lS Li Zong`
 17 . lS Li Yue
 18 . lS Li Jie
 19 . lS Li Xiang
 20 . lS Li Qiu[
 21 . lS Li Qi
 22 . lS Li Xun
 23 . lS Li JiZ
 24 . lS Li Wan
 25 . lS Li Shanµ
 26 . lS Li HongT
 27 . lS Li Hunl
 28 . lS Li Shen
 29 . lS Li Lun
 30 . lS Li Yun
 31 . lS Li Jir
 32 . kBDH Liu ShijingBh
 33 . WF Wang ZiyanlC
 34 . kD Li Shi
 35 . kD Li ChangZ
 36 . kD Li Shi
 37 . kD Li MouY
 38 . kD Li Shi
 39 . kD Li Shi
 40 . kBDH Wang ChengxiӨt
 41 . kBDH Shen HuiH
 42 . dlW Wang Shi